Порядок слів в англійському реченні

У українській мові порядок слів – справа гнучка. Можна сказати: «Я зробив домашню роботу» або «Домашню роботу я зробив». На жаль, англійською цей номер не пройде – давайте розбиратися, як звучати грамотно і красиво.

Складові англійського речення

Щоб правильно зрозуміли, потрібно формулювати думки логічно — для цього познайомимося зі структурою англійського речення. У кожному реченні є два головні гравці:

 • Підмет— головна дійова особа речення. Перевірочне питання: «хто?», «що?».
 • Присудок — дія підмета. Перевірочне питання: «що робити?».

Належне найчастіше стоїть на першому місці в реченні. Його можна виразити у двох видах:

 • Займенники:

  Особисті займенники в називному відмінку: I(я), we(ми), you(ти/ви), he(він), she(вона), it(це/воно), they(вони). При цьому в розмовній промові it може замінятися на this (це), that (то). everybody (все), something (щось), nothing (нічого), everything (все), each (кожний).

 • Іменник в однині:

a brother – brothers (брат – брати)

a lime – limes (лайм – лайми)

a shop – shops (магазин – магазини)

a house — houses (будинок — будинки)

Залежно від предмета або особи артикль може бути визначеним, невизначеним або зовсім відсутнім.

Спочатку гру починається , а потім слідує присудок, який завжди виражається дієсловом (розмовляти, читати, говорити, бігти).

 • (Хто?) Вони (що робили?) розмовляли. – They were talking.
 • (Хто?) Я (що роблю?) читаю. – I’m reading.
 • (Хто?) Брат (що зробить?) побіжить. – Brother will run.

Присудок – це ключовий член речення. Воно показує, коли сталося, відбувається чи станеться дія. В англійській мові присудок може складатися з двох елементів:

 • Основне або смислове дієслово — це дієслово, яке показує, що робить підмет. Приклади:

He runs – Він бігає

We swam – Ми плавали

I want to be there — Я хочу бути там

 • Допоміжне дієслово — дієслово, яке допомагає розрізняти часи. Аналога у українській мові немає. Приклади:

Для Present Simple – do/does

Для Past Perfect – had

Для Future Continuous – will be

Другорядні члени речення– це ті, які пояснюють головні та вносять додатковий зміст. До другорядних членів відносять визначення, додаток та обставини.

Додаток стоїть після присудка і відповідає на будь-яке відмінкове питання, крім питань називного відмінка. Додаток буває двох видів:

 • Прямий додаток відповідає на питання знахідного відмінка: «кого?», «що?».
 • Непрямий додатоквідповідає на всі інші відмінкові питання: «кого?», «чого?», «кому?», «чому?» і т.д.

Найчастіше у реченні спочатку слідує прямий додаток, потім непрямий. Наприклад, ось так:

 • Mike bought some flowers for Jane – Майк купив (що?) квіти (для кого/кому?) для Джейн.
 • He is singing a lullaby to his child – Він співає (що?) колискову (кому?) своїй дитині.

Визначення стоїть поруч із підметом або додатком, описує його властивості і відповідає на запитання: «який?», «чий?». У більшості випадків визначення може виражатися такими частинами мови:

 • прикметниками: cute (милий), funny (смішний); ;
 • причетними оборотами: made of silver (зроблений зі срібла), speaking quietly (тихо говорить);
 • числовими: second (другий), twenty (двадцять);
 • іменником у присвійному відмінку: Linda’s parents (батьки Лінди), Mila’s (Мили);
 • особистими займенниками в орудному відмінку: my (мій), your (твій).

Приклади англійських речень з визначеннями:

 • I see a stylish jacket on her — Я бачу (який?) стильний піджак на ній.
 • My black dog barks at a passerby — (чий?) Мій (який?) чорний собака гавкає на перехожого

Обставина може стояти на початку або в кінці речення. Воно позначає місце, причину, час, спосіб дії та відповідає на запитання: «де?», «коли?», «як?», «чому?». Обставина може бути виражена:

 • прислівником: yesterday (вчора), quickly (швидко);
 • іменником з приводом: in Turkey (у Туреччині), behind the wall (за стіною).

Приклади речення англійською з обставиною:

 • My blue parrot sit on the cupboard — Мій синій папуга сидить (де?) на шафці
 • Yesterday, I passed the exam. — (коли?) Учора вранці я склав іспит

Правила побудови речень англійською мовою

Правильна побудова речень в англійській мові може бути прямою або зворотною. Пряма використовується у стверджувальних та заперечних реченнях, а зворотна – у питаннях. Розглянемо різні схеми англійських речень.

Структура стверджувальних та заперечних речень

Нагадаємо, що прямий порядок слів у стверджувальному реченні англійської виглядає так:

 • на першому місці – підмет,
 • на другому – присудок,
 • на третьому – додаток.

У деяких випадках обставина може стояти на першому місці , А у основного дієслова може з’явитися допоміжне дієслово. Приклад:

 • Ми lovely uncle will congratulate our grandmother in two weeks – Мій улюблений дядько привітає нашу бабусю через два тижні.
 • My lovely uncle (підмет з визначенням) will congratulate (присудок) our grandmother (додаток) in two weeks (обставина).

Порядок слів у заперечному англійському реченні теж прямий. Щоб показати заперечення, можна використовувати частинку not, яка аналогічна українській частинці “не”. У заперечному реченні завжди є допоміжне дієслово, в якому приєднується not.

Порядок слів у заперечному реченні:

 1. Обставина.
 2. Підмет (можливе з визначенням).
 3. Допоміжне дієслово + not.
 4. Основне дієслово.
 5. Додаток (можливо з визначенням).

Як скласти заперечне речення англійською мовою:

 • My lovely uncle will not congratulate our grandmother in two weeks — Мій улюблений дядько не зможе привітати нашу бабусю через два тижні.
 • My lovely uncle (підмет з визначенням) will not congratulate (присудок) our grandmother (додаток) in two weeks (обставина).

Структура запитань

Українською мовою відрізнити питання від ствердження можна за інтонацією того, хто говорить. Порядок слів у реченні в англійській іншій. У питанні потрібно використати зворотний порядок слів і поміняти місцями підмет і присудок.

Але на перше місце постає частина присудка — допоміжне дієслово, а основний дієслово залишається після підмета. Приклад:

 • Ти живеш у великій оселі — You live in a big house
 • Ти живеш у великій оселі? — Do you live in a big house?

Порядок слів у запитанні:

 1. Допоміжне дієслово.
 2. Підмет (можливо з визначенням).
 3. Основне дієслово.
 4. Додаток (можливо з визначенням)
 5. Обставина.
Порядок слів у запитанні

1.Питальне слово

2.Допоміжне дієслово

3.Підмет

4.Присудок

5. Додаток

What

is

Your sister

reading

now?

Where

do

you

like

playing football?

When

do

you

watch

good movies?

Who

do

they

cook

vegetables?

Why

does

she

like

coffee?

Як складати речення в англійській мові з питанням:

 • Will my lovely uncle congratulate our grandmother in two weeks? — Мій улюблений дядько привітає нашу бабусю за два тижні?
 • Will (допоміжне дієслово) my lovely uncle (підмет з визначенням) congratulate (основне дієслово) our grandmother (додаток) in two weeks (обставина)?

Відповідати на запитання можна по-різному. В англійській мові не можна відповісти коротко Yes/No, тому що це вважається брутальним тоном. Правильно побудована відповідь складається з належного та допоміжного дієслова. Наприклад, так:

Питання 1: Do you study at home? — Ти вчишся вдома?

Відповідь 1: Yes, I do/No, I don’t — Так/Ні

Питання 2: Will you hug me? — Ти обіймеш мене?

Відповідь 2: Yes, I will/No, I won’t — Так/Ні

Граматичні конструкції англійських речень

Як правильно будувати речення в англійській мові ми вже знаємо. Залишилося розібратися, чи можна ці правила порушувати і як це робити.

Для таких випадків є спеціальні граматичні структури. Деякі їх відображають сучасні мовні тенденції, і їх можна використовувати у неформальному спілкуванні. До них належать:

 • contraction (скорочення),
 • ellipsis (опущення),
 • insert (вставка),
 • preface and tag (введення і тег).

Contraction (скорочення) – звичне і зрозуміле в більшості випадків явище як українською, так і англійською. Наприклад, doesn’t та does not, you’re та you are.

Можна використовувати скорочення у розмові з приятелем та нараді. Усі співрозмовники зрозуміють сенс. Також при скороченні можна поєднати допоміжне дієслово з модальним і додати заперечну частинку (not):

 • I won’t (will not) see Linda tomorrow. Я не побачу Лінду завтра.

У розмовній промові можна використовувати скорочення за наявності підмета, навіть якщо воно виражене кількома іменниками. Наприклад:

 • The leader and his team’re going to the business event — Лідер і його команда йдуть на діловий захід.

Ellipsis (опущення) економить час і робить розмовну мову швидкою. У цій структурі можна опустити частину традиційної конструкції англійського речення. Сенс при цьому обов’язково зберегти.

Можна опустити:

 • Допоміжне дієслово.

How are you doing? — Як ти поживаєш?

Еліпсис: How you doing? — Як тт?

 • Підмет + be / will.

I’ll see you later — Побачимося пізніше

Еліпсис: See you later — До скорого

 • Частини питальної форми.

What do you think about it? — Що ти думаєш про це?

Еліпсис : What you think? — Що думаєш?

Do you like it? — Тобі це подобається?

Елліпсис : Like it? — Подобається?

 • Іменник.

I don’t know — Я не знаю

Еліпсис: Don’t know — не знаю

 • Артикль.

The delivery man is here — Кур’єр тут

Еліпсис: Delivery man’s here — Кур’єр тут

 • It і there

Is anybody there ? — Там є хто-небудь?

Еліпсис : Anybody there? — Є тут хто?

Граматичні структури в українській та англійській мовах не збігаються, тому різниця між повним та еліптичним реченням не завжди очевидна при перекладі.

Можна також опускати слова в кінці речення, наприклад:

Питання: Will you come to the class? — Ти прийдеш в клас?

Відповідь: I should come. — Повинна.

Insert (вставка) допомагає мові звучати більш плавно та логічно. Може виконувати деякі комунікативні функції: роздум уголос, акцентування уваги чи згода. В письмі не використовується.

Приклади вставок:

 • Well — сумнів або пауза перед тим, як повернутися до обговорення.

Well, I don’t really want to go there — Ну, насправді я не хочу туди йти

 • Right — привернення уваги, підтвердження згоди.

Right. Could you stop talking, please? — Отже. Не могли б ви перестати базікати?

You hear me, right? — Ти чуєш мене, так?

 • I mean — перифраз, пояснення, уточнення.

I like this kind of music, I mean, rock — Мені подобається така музика, я маю на увазі, рок

 • You know — переконання в тому, що слухач розуміє, про що йде мова.

I really like live near the ocean, you know, amazing sunsets and relaxing sound — мені дійсно подобається жити біля океану, ну знаєте, там відмінні заходи сонця і розслабляючий шум

 • OK — переконання в тому, що слухач згоден зі сказаним.

We will meet at 6, OK? — Зустрінемося о шостій, гаразд?

 • Now — Зміна теми або повернення до попередньої теми.

That was excellent. Now, who wants to sing the next song? — Це було приголомшливо. Ну а тепер, хто хоче заспівати наступну пісню?

 • Like — пауза, знак того, що є ще, що додати до обговорення.

I didn’t join them because it was, like, dangerous — Я не пішов з ними, адже це було, ну, небезпечно

Вставки можна використовувати не тільки говорить, але і слухає для уточнення або підтримки діалогу. Наприклад, ось так:

Питання: I visited 20 countries this year — Я відвідав 20 країн цього року

Відповідь: Really? — Що, правда?

Preface and tag (введення та тег) використовуються для того, щоб переконатися, що слухач розуміє, про що йдеться.

Preface – вступне слово або фраза. Приклад:

 • That crazy shop, what’s it called? — Той неймовірний магазин, як він називається?

Tag — слово (фраза), яке настає після основного висловлювання:

 • What is he doing, that guy? — Що він робить, цей хлопець?

Вступну фразу чи слово можна також використовувати для введення нової теми. Ось так:

 • Ukraine, what a big country it is! – Україна, яка велика країна!

Додати коментар