Тварини англійською мовою

“Animals” – одна з перших тем на дитячих уроках англійської. Для швидкого запам’ятовування та легкого використання ми розділили у цій статті тварин за типами та зібрали словничок із тих звуків, які вони вимовляють. Транскрипція та переклад українською теж тут.

Домашні тварини англійською

Носії англійської мови часто поділяють домашніх тварин на тих, що приносять реальну користь (корова, козел), та кімнатних звірят, які дарують радість і стають членами сім’ї. Перших називають domestic animals, а других — pets.

На першому етапі вивчення мови можна почати з тих тварин, яких людина заводить як друзі.

Список домашніх тварин англійською для дітей з вимовою

сat[kæt]кіт
kitten[kɪtn]кошеня
dog[dɒɡ]собака
puppy[ ‘pʌpɪ]цуценя
hamster[‘hæmstə]хом’як
parrot[‘pærət]папуга
guinea pig[‘ɡɪnɪ pɪɡ]морська свинка
budgie[ˈbʌdʒi]хвилястий папужка

Читайте також наші статті – найпопулярніші імена англійською!

Фермерські тварини англійською мовою

Перейдемо до назв domestic animals, тобто домашніх тварин, які дають нам користь в вигляді м’яса, молока, вовни. Цей розділ складніший, тому що одну й ту саму тварину, залежно від роду та віку, можна назвати по-різному. Наприклад, кінь — horse [hɔːs], кобила — mare [meə], жеребець — stallion [ˈstæljən], а лоша — colt [kəult].

Список фермерських тварин англійською з транскрипцією та перекладом українською

chicken[‘tʃɪkɪn]курка
rooster[‘ru:stə]півень
turkey[‘tɜ:kɪ]індичка
duck[dʌk]качка
duckling[ˈdʌkl̩ɪŋ]каченя
goat[ɡəʊt]коза
billy goat[bili goʊt]козел
kid[kɪd]козеня
sheep[ʃi:p]вівця
ram[ræm]баран
lamb[læm]ягня
bull[bʊl]бик
cow[kaʊ]корова
calf[kɑ:f]теленя
horse[hɔ:s] кінь
colt[kəult]лоша
pig[pɪɡ]свиня
piglet[‘pɪɡlɪŋ]порося
rabbit[‘ræbɪt]кролик
doe[dəu]самка (кролика, оленя, зайця, козла, щури, миші, тхора, кенгуру)
buck[bʌk]самець (кролика, зайця, оленя, антилопи, вівці, кози)

Дикі тварини англійською

Диких тварин англійською називають wild animals [waɪld ˈænɪməls]. До цієї категорії звірів відносять особин, що живуть у лісах, джунглях, саванах та водоймах. Навіть якщо ви не часто подорожуєте і рідко ходите в походи — ці назви стануть у нагоді, щоб зробити промову більш образною:

 • марафонець швидкий, як гепард
 • светр колючий, як їжак
 • очі вузькі, як у крота.

Назви диких тварин англійською з транскрипцією та перекладом українською

wild animal[waɪld ˈænɪməl]дика тварина
mouse[maʊs]миша
wolf[wʊlf]вовк
fox[fɒks]лисиця
hare[heə]заєць
bear[beə]ведмідь
raccoon[rəˈkuːn]єнот
squirrel[‘skwɪrəl]білка
deer[dɪə]олень
elk[ɛlk]лось
beaver[ˈbiːvə]бобер
badger[ˈbæʤə]борсук
hedgehog[ˈhɛʤhɒg]їжак
tiger[ˈtaɪgə]тигр
lion[ˈlaɪən]лев
elephant[ˈɛlɪfənt]слон
monkey[ˈmʌŋki]мавпа
tortoise
turtle
[ˈtɔːtəs]
[ˈtɜːtl]
черепаха
antelope[ˈæntɪləʊp]антилопа
camel[ˈkæməl]верблюд
zebra[ˈziːbrə]зебра
kangaroo[ˌkæŋgəˈruː]кенгуру
crocodile[ ˈkrɒkədaɪl]крокодил
hippopotamus (hippo — неформальний варіант) [hɪpə’pɒtəməs]бегемот
rhinoceros (rhino — неформальний варіант)[raɪˈnɒsərəs]
[raɪˈnɒsərəs]
носоріг
lynx[lɪŋks]рись
jaguar[‘dʒæɡjʊə]ягуар
cheetah[ˈʧiːtə]гепард
leopard[‘lɛpəd]леопард
puma[ˈpjuːmə]пуму
marten[‘mɑ:tɪn]куниця
mole[məʊl]кріт
hyena[haɪˈiːnə]гієна
giraffe[ʤɪˈrɑːf]жираф
leopard[ˈlɛpəd]леопард
panther[ˈpænθə]пантери
anteater[ˈæntˌiːtə]мурахоїд
opossum[əˈpɒsəm]опосум
seal[siːl]тюлень
otter[‘ɒtə]видра
lizard[lɪzəd]ящірка

Екзотичні тварини англійською

Екзотичними називають рідкісних та незвичайних тварин. Частіше exotic animals можна зустріти на каналі BBC чи роликах на Youtube, ніж у реальному житті. Однак цілком можливо поставити собі за мету вивчити англійську і відправитися в Австралію досліджувати світ тварин.

Назви екзотичних тварин англійською з українським перекладом

piranha[pɪ’rɑ:nə]піранья
flying squirrel[‘flaɪɪŋ ‘skwɪr(ə)l]білка-летяга
chameleon[kə’mi:lɪən]хамелеон
scorpion[‘skɔ:pɪən]скорпіон
green iguana[gri:n ɪ’gwɑ:nə]зелена ігуана
tamandua[tə’mand(j)ʊə]мурахоїд
skunk[skʌŋk]скунс
tarantula[tə’ræntjulə]тарантул
capybara[kapɪ’bɑ:rə]капібара
alligator[‘alɪɡeɪtə]алігатор
penguin[‘pɛŋɡwɪn]пінгвін
ostrich[‘ɒstrɪtʃ]страуc
snake[sneɪk]змія
chinchilla[tʃɪn’tʃɪlə]шиншила
hissing cockroach[hɪssɪŋ ‘kɔkrəutʃ]шиплячий тарган
hermit crab[‘hɜ:mɪt kræb]краб-відлюдник
salamander[‘saləmandə]саламандра

Групи тварин англійською

Тварини в природі майже завжди живуть у групах, які мають особливі назви. Наприклад, групу мурах ми назвемо колонією, а скупчення собак — зграєю. Можна, звичайно, погратися і сказати «зграя мурах» і «колонія собак» — але це буде дивно і неправильно.

Назва групи тварин на англійській з транскрипцією та перекладом українською

colony (of ants, rabbits)[ˈkɒləni]колонія
swarm (of bees, flies, butterflies)[swɔːm]рій
flock (of birds, geese)[flɒk]зграя
herd (of cattle, pigs, sheep, goats)[hɜːd]стадо
pack (of dogs, wolves)[pæk]зграя
school (of fish)[skuːl]зграя, косяк
pride (of lions)[praɪd]прайд, зграя
nest (of snakes)[nɛst]гніздо
litter (of puppies, kittens)[ˈlɪtə]виводок, приплід, послід

Звуки тварин англійською

Ми вивчаємо англійську, щоб розуміти інших людей, читати книги та дивитися фільми в оригіналі. Тварин простіше: вони розуміють одне одного незалежно від того, в якій країні вони народилися. Корова в Індії мукає так само, як і в Україні. Але люди називають звуки тварин по-різному.

Є дві групи слів:

 • звуконаслідування на кшталт «мяу», «чік-чирик».
 • дієслова, які описують процес: нявкати, цвірінькати.

Назви тварин та їх звуки англійською мовою з транскрипцією

Тварина

Переклад

Як розмовляють

Переклад

Звук англійською

Транскрипція

beesбджолиbuzzдзвін«bzzz»[bʌz]
birdsптахиchirp
warble
чірікають
щебечуть
«wee-tweet-tweet»[ʧɜrːp]
catsкотиmewм’явкають“meow”, “mew-mew”miːˈaʊ]
chicksкурчатаcheepпищать«cheep-cheep»[ʧiːp ʧiːp]
cowsкоровиlowмичать«moo»[muː]
crowsворониcawкаркаютьlaquo;caw, caw»[kɔ]
dogs собаки bark
howl
growl
гавкають
виють
гарчать
“bow wow”, “arf”, “woof”, “gowf” [wu:f]
donkeysослиbrayревуть“hee-haw”[hi: ho:]
pigeonsголубиcooворкують«coo-coo»[kuː kuː]
ducksкачки quackкрякають« quack-quack»[kwæk]
fishрибкиsplashплескаються«splosh!» («бульк!»)|splɒʃ|
frogs жабиcroakквакають“ribbit-ribbit”, “krik-krik”, “quack-quack”[ri:bbit]
hensкуркиcackle, cluckкудахчуть«cluck-cluck»[klʌk]
turkeysіндикиgobbleкулдикають“gobble gobble”[ˈɡɑː.bl̩]
lions леви roar ричать «rrr»
mice миші squeak пищать«squeak-squeak» [skwiːk]
owlsсови, пугачіhootухають“hoo”, “to-who”[huː]
pigsсвиніgruntхрюкають“oink-oink”, “squeal”[oink]
roostersпівніcrowкукарікають«cock-a-doodle-doo»[koka: dudlido]
sheep and goatsвівці та козиbleatблеють«baaah»[bɑː]
snakesзміїhissшиплять«ch-ch»[hɪs]
horses коні neigh іржуть «neigh-neigh» [neɪ]
sheep and goatsвівці та козиbleatблеють«baaah»[bɑː]

Щоб сказати, що тварина видає якийсь звук, в англійській використовують слова: go, say. Наприклад:

 • The dog goes “woof, woof”. Собака гавкає — “гав-гав”.
 • The dog went “woof, woof”. Собака гавкав — “гав-гав”
 • The dog says “woof, woof”. Собака гавкає — “гав-гав”;
 • The dog said “woof, woof”. Собака гавкав — «гав-гав».

Для закріплення теми можна скласти такі речення з кожною твариною:

 • The pig on the farm goes «oink- oink
 • he horse on the field goes «neigh-neigh».
 • The cow on the meadow says «moo-moo».

Корисно також складати діалоги:

— What does the cat on the roof say?

— It says «miaow».

І поступово ускладнювати:

— Does the duck in the pool say “oink-oink”?

— No, it doesn’t. The duck says «quack-quack».

Рід тварин в англійській

Українською нам зрозуміло поділ тварин за родом: кішка і кіт, левиця і лев. Але також є тварини без роду: птах, гепард, кенгуру. На англійській займенники he та she щодо тварин використовують лише тоді, коли хочеться підкреслити особливий зв’язок із вихованцем. Найчастіше до тварин доречний займенник it. Наприклад:

 • This is a crocodile. It is green, long and fierce.
 • This is a bird. It is small and grey.

Іноді можна зустріти персоніфікацію тварин у казках та оповіданнях. В англійській також є цікава особливість: коли вам розповідають про якусь тварину і представляють її на прізвисько, це буде звучати так:

 • Mikey, the Dog
 • White, the Parrot
 • Mira, the Mouse

Як і в українській мові, в англійській люди наділяють якостями тварин або порівнюють із тваринами. Наприклад:

 • Mary was fast as a fish, and she could easily make five kilometers by swimming.
 • Peter’s hairstyle is so bright. He looks like a parrot.
 • Lili is restless like a monkey.

Також буває і навпаки, коли відбувається перенесення властивостей і характерів людей на тварин, наприклад в байках.

Додати коментар