Присвійні займенники в англійській мові

Займенники потрібні, щоб замінювати іменник у реченнях та уникати повторення. У українській мові ми використовуємо їх «замість імені», так само їх використовують і носії англійської мови. У цій статті знаємо, як це робити правильно.

Тема присвійних займенників в англійській мові не така вже й важка, як здається здавалося б. Як у українській, і у англійській, такі займенники відповідають одне питання: Чий? Whose? 

 • Це мій рюкзак. – Рюкзак чий? Мій.
 • This is my backpack. – whose backpack? Mine.

На відміну від української мови, в англійській присвійні займенники не змінюються за числами та відмінками. А це означає, що їх легко запам’ятати та ще легше використати. Давайте розповімо вам у подробицях, що ж це за звір такий — присвійні займенники.

Види присвійних займенників

В англійській мові розрізняють два види присвійних займенників: присвійні займенники-прикметники (Possessive adjectives) і присвійні займенники-іменники (Possessive pronouns). Їхня головна функція — висловлювати приналежність предмета. У перекладі українською мовою обидві форми звучатимуть однаково.

Possessive adjective
His jacket is soaking wet.
Присвійний займенник-прикметник
Його піджак наскрізь промок.
Possessive pronoun
It is not my pen, it is his.
Присвійний займенник-іменник
Це не моя ручка, це його.

Щоб розрізнити один вид від іншого, важливо запам’ятати легке правило: possessive adjective завжди йде перед іменником, як би описуючи його, а possessive pronoun не потребує супроводу і йде саме собою, насправді може замінити собою іменник. Подивіться знову на приклад вище.

У першому реченні his йде перед словом jacket, вказуючи на те, що піджак належить йому, а не комусь ще. Тут his виконує роль прикметника, що описує предмет, до якого воно відноситься.

Присвійні займенники-прикметники: таблиця

Як то кажуть, ворога треба знати в обличчя. Тільки в нашому випадку, ворогів у нас немає, а є друзі — присвійні займенники. Займенники — одна з головних частин мови в англійській мові, і з ними варто спробувати потоваришувати.

Ось докладна таблиця з присвійними займенниками-прикметниками. До речі, їх ще називають відносними займенниками.

Од.

Мн.

Приклад

Переклад

1 особа

(I, we)

My

Our

My new doll is so adorable! 

Our wedding anniversary is tomorrow.

Моя нова лялька така мила! 

Наша річниця весілля буде завтра

2 особи

(You)

Your

Your

You daughter has grown up so much.

Твоя / Ваша дочка так сильно підросла.

3 особа

(He,

She,

It,

They)

His

Her

Its

Their

His/her handwriting is very neat.

Brisbane is a great city. We appreciate its beauty.

Their banquet was exquisite. 

Його почерк дуже акуратний.

Брісбен чудове місто. Ми оцінили його красу

Цей банкет був винятковим.

У possessive adjectives є кілька цікавих особливостей:

Ці займенники ніколи не стоять разом із артиклем. Вибирайте щось одне.

 • Вірно: It is my dog. Або It is a dog

Будьте уважні при написанні займенника its, який використовується по відношенню до тварини або неживих предметів. Its легко сплутати з дієслівним скороченням it’s (it is).

 • Its colour is very beautiful. — Цей колір дуже гарний. It’s going (it is going) to rain today. — Сьогодні йтиме дощ.

Дуже часто трапляється, що при перекладі фрази з української на англійську, необхідність використання присвійного займенника пропадає. У українській мові цей займенник мається на увазі, але за фактом відсутній.

 • She broke her arm twice in one year. — Вона двічі ламала руку в один рік.
 • Maria reminded her brother to pick up his precious book twice, but he left the country without it. — Марія двічі нагадувала братові забрати його дорогу книгу, але він залишив країну без неї.

Присвійні займенники-іменники: таблиця

А зараз давайте розберемося з другим видом присвійних займенників в англійській мові. Ми вживаємо possessive pronouns у мові, щоб уникнути повторення одних і тих самих слів у близьких реченнях.

Такі займенники ще називають абсолютними. Їх легко розпізнати в мові і на листі: такий займенник найчастіше стоїть наприкінці речення, і до вже знайомого нам займенника у відносній формі додається буква «s». Після них, як було зазначено, не потрібно використовувати ще одне іменник.

Од.

Мн.

Приклад

Переклад

1 особа

(I, we)

Mine

Ours

She is a friend of mine.

That English textbook is ours.

Вона мій друг.

Той підручник з англійської – на.

2 особа

(You)

Yours

Yours

My house is now yours.

Мій дім тепер твій/ваш.

3 особи

(He, 

she, 

it, they)

His

Hers

Its

Theirs

This is not Lena’s laptop, it’s his/hers.

Look for positives – its and ours.

That car of theirs is cool..

Це не Лени ноутбук, а її/його.

Шукай позитивні моменти – його і наші.

Ось та їхня машина крута.

Зауважте, що в реченні She is a friend of mine та That car of theirs is cool використовується прийменник «of». Після нього можна використовувати тільки присвійний займенник-іменник, і ніяке інше.

Коли абсолютні займенники або possessive pronouns стоять наприкінці речення, вони виконують роль підмета. Дана конструкція дає нам зрозуміти, що раніше в тексті у нас вже зустрічалося іменник, який цей займенник замінює:

 • David wanted to play a dirty game and sell Leila’s house unilaterally. This house belongs to my daughter, not him. — Девід хотів зіграти в брудну гру і продати будинок Лейли в односторонньому порядку.

У даному випадку possessive pronoun him логічно пов’язане з Девідом. Щоб не повторювати ім’я Девіда у другому реченні, його можна замінити абсолютним займенником.

Тепер подивіться на наступний приклад:

 • My hat is blue and your hat is red => My hat is blue and yours is red. 
 • Моя кепка блакитна, а твоя кепка червона => Моя кепка блакитна, а твоя – червона. 

Тут ми також використовували possessive pronoun, щоб уникнути повторення слова «кепка».

Вживання в реченні

Possessive pronouns можуть використовуватись у різних частинах речень. Вони можуть виконувати три ролі:

Функції Possessive pronouns у реченні
Належне
 • My family loves reading books and yours loves reading too. – Моя сім’я любить читати книги і твоя теж любить читати.
Прямий об’єкт у формі знахідного відмінка
 • My pen has disappeared somewhere, but I found yours. – Моя ручка кудись запропастилася, але я знайшов твою.
Непрямий об’єкт, на який спрямована дія
 • My wife prefers spending time with her friends and not with mine. – Моя дружина вважає за краще проводити час зі своїми друзями, але не з моїми.

Давайте розглянемо ще кілька прикладів речень з possessive adjectives и possessive pronouns.

 • His enthusiasm is contagious. – Його ентузіазм заразливий.
 • She left her house keys in the car. – Вона залишила її ключі від будинку в машині.
 • I don’t know where they have gone, but all of their stuff is at home. – Я не знаю де вони самі, але всі їхні речі вдома.
 • She is the most trustworthy friend of mine. – Вона-мій найнадійніший друг.
 • That dog was so playful with us. Its friendliness makes me want to have the same breed. – Та собака була такою грайливою з нами. Його / її дружелюбність прямо-таки змушує мене завести таку ж породу.

Абсолютні присвійні займенники

Абсолютні присвійні займенники виконують в англійській дуже примітну роль. Як ми вже писали вище, при перекладі possessive adjective і possessive pronoun українською мовою, різниці між цими двома видами присвійних займенників найчастіше немає ніякої. Давайте на прикладах:

 • This is my book. — Ця моя книга.
 • This book is mine. — Ця книга моя.

В обох випадках переклад присвійних займенників my і mine ідентичний: «моя». Проте варто звернути увагу на цікаву деталь. Вочевидь, що у обох випадках інтонаційний акцент лягає на займенник «моя».

Проте, у другому реченні ми будовою речення вказуємо те що, що книга МОЯ, і нікому іншому вона належить. Тобто, коли вам необхідно підкреслити приналежність чогось до когось, найкраще використовувати абсолютну форму присвійних займенників.

І ще два речення:

 • It is their car on the driveway. — Це їхня машина на під’їзній доріжці.
 • That car on the driveway is theirs. — Та машина на під’їзній доріжці – це їхня машина. 

Якщо в першому реченні ми просто повідомляємо факт того, що їхня машина стоїть на під’їзній доріжці, то в другому випадку ми акцентуємо увагу, що ось та машина на під’їзній доріжці — це саме їхня машина і нічия більше.

Є питання: «А чому займенник hsi не змінює своєї форми?»

В обох підвидах присвійних займенників his залишається his. А відповідь ось яка: англійська мова любить стислість і лаконічність, вона досить логічна. Тому, замість того, щоб вигадувати ще одну форму займенника his, в мові збереглася лише одна форма. У неї вже і так входить та сама буква «s», що зустрічається нам в інших присвійних-займенниках іменників.

Повторимо

 • Присвійні займенники в англійській мові поділяються на дві групи:

Присвійні займенники-іменники, які в англійській називаються Possessive adjectives і присвійні займенники-прикметники, які в англійській називаються Possessive pronouns.

 • Possessive adjectives завжди стоять у зв’язки з іменником, приналежність предмета якого вони описують. Такі займенники ще називають відносними.
 • Possessive pronouns допомагають нам уникнути повторень у реченнях і можуть виконувати роль підмета у речення. Такі займенники називають абсолютними.

Обидва види займенників не використовуються разом з артиклями і ніколи не використовуються у зв’язці з одним, тільки окремо.

Додати коментар