Правила вживання was/were

У англійського дієслова to be у часі Past Simple дві форми: was і were. Давайте розберемося в правилах вживання цих форм: коли використовується was, а коли were.

Вибір форми минулого часу неправильного дієслова to be залежить від особи та числа підмета.

Правило вживання was/were

1-а особа 2-а особа3-а особа
Однина (I) was (You) were (She) was
(He) was
(It) was
Множина(We) were(You) were(They) were

Приклади речень з was і were

 • Laura was an artist and Paterson was a bus driver. They werea happy family. — Лора була художницею, а Патерсон — водієм автобуса. Вони були щасливою родиною.
 • It was приємний день для їзди, але I was at school. — Був хороший день, щоб погуляти, але я була в школі.
 • We were friends with Jennie. You were right: she wasn’t a good friend. – Ми з Дженні були друзями. Ти мав рацію: вона не була гарною подругою.

Спробуйте самі щоб запам’ятати, коли пишеться was, а коли – were, складіть невеликий зв’язний текст із цими словами. Осмислені тексти ми запам’ятовуємо краще ніж сухі правила.

Практика

Підставте was або were у речення англійською мовою:

 1. Ms Sullivan didn’t let Tommy in because he … late.
 2. Mom … happy about her new job.
 3. Stevie … not the brightest student in his class.
 4. Both of my parents … at work
 5. I … upset because you didn’t text me back.
 6. Everyone knew that Hugh and Jackie … best friends.
 7. It … cold outside, so I put on my winter coat.
 8. Where … you when I called yesterday?
 9. Caroline … very nice to me.
 10. She … so popular when we were younger. All of the boys … in love with her.

Відповіді:

 1. Was.
 2. Was.
 3. Was.
 4. Were.
 5. Was.
 6. Were.
 7. Was.
 8. Were.
 9. Was.
 10. Was, were.

I was або I were? Вище ми розібралися, що дієслово to be у часі Past Simple набуває форми was, якщо поєднується з займенником першої особи однини. І все-таки в деяких контекстах можна зустріти поєднання I were. Справа в тому, що з цього правила є винятки: умовні речення та конструкція I wish I were. Але їх вивчають на рівні Pre-Intermediate і вище, а поки що запам’ятайте, що в більшості випадків правильно говорити і писати I was.

Якщо дитина плутається у правилах вживання was і were, важливо багато практикуватися та вчасно виправляти помилки.

Додати коментар