Транскрипція

Вміти читати транскрипцію – корисна навичка. Він знадобиться, якщо ви навчаєте англійську за друкованими підручниками та словниками або ведете свій власний словничок від руки. У цій статті ми докладно вивчимо правила транскрипції та закріпимо їх на прикладах.

Транскрипція – це спосіб письмово фіксувати звуки мови. Для цієї мети лінгвісти вигадали спеціальний набір символів — International Phonetic Alphabet (Міжнародний фонетичний алфавіт).

У україномовній традиції транскрипцію прийнято записувати всередині квадратних дужок: [ˈbɜːθdeɪ]. У закордонних виданнях зазвичай використовують слеші: /ˈbɜːθdeɪ/. Ми будемо дотримуватись першого варіанту.

Не треба так! Намагатися передати англійську транскрипцію українськими літерами – погана звичка, моветон та а-та-та. Записуючи приблизну вимову англійського слова українськими літерами, ви надаєте собі ведмежу послугу: начебто вимовити легко, тільки вимова ця неправильна. Ви ж не хочете, щоб ваша англійська для носіїв звучала як у Ді Капріо в тому самому ролику?

Відповідність звуків та знаків транскрипції

В англійській мові 44 звуки: 24 приголосних та 20 голосних. Голосні прийнято ділити на поодинокі та дифтонги. Давайте розберемо всі групи, і почнемо ми з голосних звуків.

Одиничні голосні звуки

Голосні звуки бувають короткі та довгі. Довгота голосного в транскрипції позначається двокрапкою.

Позначення

Вимова

Приклад

æ Схожий на щось середнє між українськими [а] та [е]. Щелепа опущена, кінчик язика стосується нижніх зубів. dad [dæd]
e Схожий на український звук [є] у словах «моє».step [step]
ə Цей звук називають schwa sound, і він схожий на ненаголошені [а] та [е] parachute [ˈpærəʃuːt]
ɪ Близький до звуків [і] та [и] sick [sɪk]
ɒ Близький до українського [о]. Рот відкритий, язик відсунутий назад і вниз stop [stɒp]
ʌСхожий на українську [а] в ненаголошеному складі. Рот відкритий, без напруги, язик трохи відсунутий назад. cup [kʌp]
ʊКороткий звук, близький до українського [у]. Губи округлені, але не витягнуті вперед. book [bʊk]
ɑ:Похожий на українську [а]. Рот відкритий, язик відсунутий назад і вниз smart [smɑːt]
ɜ:Нагадує звук [о] в слові “войовничий”. Рот відкритий, губи злегка розтягнуті, язик плоский, відсунутий назадword [wɜːd]
i:Схожий на [і], вимовляється з розтягнутими губамиlead [liːd]
ɔ:Нагадує український звук [о]. Язик відсунутий назад і донизу, губи округлені і напруженіball [bɔːl]
u:Схожий на українську [у]. Губи округлені, але не витягнуті впередspoon [spuːn]

Дифтонги

Дифтонг – це складний голосний звук, який складається з двох елементів. Дифтонг утворює один склад, причому наголос падає перший елемент дифтонга, а другий елемент ослаблений і вимовляється не до кінця.

Позначення

Вимова

Приклад

Віддалено нагадує звуки [ей] у слові «гей»stay [steɪ]
Похожий на поєднання звуків [ай] у слові «чай». Язик вперед, плоско, щелепи широко, губи розтягнутіcry [kraɪ]
əʊ, oʊПерший звук – щось середнє між [о] та [е], потім переходить у [у]. Язик відсунутий назад, губи не витягуютьсяold [əʊld]
Схоже на [ау] у слові «мяу». Язик вперед, плоско, щелепи широко, губи розтягнуті.crown [kraʊn]
ɔɪСхоже на [ой]. Язик відсунутий назад і вниз, губи округленіboil [bɔɪl]
Перший елемент схожий на звук [е], другий — на [а]. Рот відкритий як би в посмішці, язик відсунутий назадwear [weər]
ɪəПерший елемент схожий на звук [і], другий — на [е]clear [klɪər]
ʊəПерший елемент нагадує звук [у], другий – середнє між [а] та [е]. Губи не витягуютьсяpure [pjʊər]

Приголосні звуки

Позначення

Вимова

Приклад

bДзвінкий, вибуховий звук, близький до української [б]black [blæk]
dДзвінкий, вибуховий звук, близький до [д]dark [dɑːk]
fГлухий, близький до українського [ф], але вимовляється більш енергійноfarm [fɑːm]
gДзвінкий, схожий на [ґ]good [ɡʊd]
hГлухий, віддалено нагадує [х] , але вимовляється як легкий видих без участі язика.have [hæv]
ʤДзвінкий, альвеолярний, схожий на українське поєднання звуків [дж]joy [dʒɔɪ]
kГлухий, вимовляється з придихом, нагадує українську [к]kite [kaɪt]
lВимовляється м’якше, ніж українська [л]look [lʊk]
mНосовий звук, близький до [м]map [mæp]
nНосовий звук, близький до [н]night [naɪt]
ŋНосовий звук, задня частина язика при вимові «прилипає» до піднебінняlong [lɒŋ]
pГлухий, вибуховий, вимовляється з придихом, близький до українського [п]put [pʊt]
rЗвучить м’якше, ніж українська [р], кінчик язика при вимові загорнутий назадride [raɪd]
sГлухий звук, схожий на українську [с]say [seɪ]
tГлухий, вибуховий, близький до [т]touch [tʌtʃ]
vДзвінкий, губи при вимові не напружуються, не округляються. Близький до [в]vote [vəʊt]
wЯк «в» та «у» разом. Губи округлені, висунуті впередwait [weɪt]
jСлабкий звук, схожий на [й]yell [jel]
zДзвінкий, схожий на [з]zoo [zuː]
ðДзвінкий, міжзубний, тобто кінчик язика при вимові знаходиться між зубами, ніби м’яка буква «з» that [ðæt]
θМ’яка буква «c», міжзубна, тобто кінчик язика при вимові знаходиться між зубами.thin [θɪn]
ʧГлухий, альвеолярний, твердий звук, близький до українського [ч]check [tʃek]
ʃГлухий, м’який звук, схожий на щось середнє між [ш] і [щ]shade [ʃeɪd]
ʒДзвінкий, схожий на [ж], але м’якийbeige [beɪʒ]

І як це все вивчити? Хоча деякі фонетичні символи виглядають точнісінько як англійські літери, запам’ятати всі відповідності звуків та їх позначень може бути непросто.

Наголос

А ще добре б вказати в транскрипції, куди падає наголос. І для цього є спеціальні знаки

 1. Верхній апостроф ставиться перед складом, на який падає наголос. Наприклад, у слові questionable наголос на першому складі: [ˈkwestʃənəbəl].
 2. У деяких словах наголос не один, а два: основний і додатковий. У разі основний наголос позначається тим самим верхнім апострофом, а додатковий — нижнім. Наприклад: investigation [ɪnˌvestɪˈɡeɪʃən].

Надрядкові символи

У прикладах вище ви могли помітити надрядкові символи ə і r.

 1. Символ ə означає голосний звук ə, який може випадати. Тобто слово table [ˈteɪbəl] носій може вимовити і як [ˈteɪbəl], і як [ˈteɪbl]. У деяких виданнях із цією метою використовують дужки: [ˈteɪb(ə)l].
 2. Символ r означає сполучний r — звук, який вимовляється лише перед голосним звуком у британській англійській.

Де дізнатися, як вимовляється слово англійською мовою? Не всі джерела однаково надійні. Ми радимо перевіряти правильну вимову англійських слів на сайтах Cambridge Dictionary та Oxford Learner’s Dictionaries.

Практика

Подивимося, як вам вдалося запам’ятати символи для передачі звуків англійської мови.

Завдання 1

Співвіднести слова з першого списку з їх транскрипціями у другого списку:

 1. Vote, good, thin, shade, touch, wear, clear, pure, dark, long.
 2. [θɪn], [ʃeɪd], [ɡʊd], [lɒŋ], [weər], [pjʊər], [vəʊt], [tʌtʃ], [dɑːk], [klɪər]

Завдання 2

Перед вами пари англійських слів зі схожою вимовою — прочитайте їх вголос :

 1. Sheep [ʃiːp] — ship [ʃɪp].
 2. Quiet [ˈkwaɪət] – quite [kwaɪt].
 3. Bed [bed] – bad [bæd].
 4. Not [nɒt] – note [nəʊt].
 5. Art [ɑːt] – at [æt].
 6. Sink [sɪŋk] – think [θɪŋk].
 7. Great [ɡreɪt] – grade [ɡreɪd].
 8. Bait [beɪt] – bite [baɪt].
 9. Dessert [dɪˈzɜːt] — desert [ˈdezət].
 10. Cane [keɪn] — can [kæn].

Завдання 3

Ірландські імена часто ставлять британців у глухий кут: їх вимова не підпорядковується англійським правилам читання. Отже, ви навряд чи вгадаєте, як ці красиві імена читаються англійською. Орієнтуючись на транскрипцію, прочитайте імена:

 1. Caoimhín [ˈkɛvɪn].
 2. Nuala [ˈnuːlə].
 3. Niamh [niːv].
 4. Róisín [ˈroʊʃiːn].
 5. Saoirse [ˈsɪərʃə].

Як пояснити транскрипцію англійських слів носіям? На жаль, у повсякденному листуванні наші новонабуті знання навряд чи знадобляться. Якщо ви візьметеся пояснювати друзям-британцям, що ім’я Róisín читається як [ˈroʊʃiːn], вони вас просто не зрозуміють, адже їм не доводилося вивчати транскрипцію рідної мови. А ось якщо ви напишете: Róisín is pronounced “row-sheen”» або Saoirse is pronounced “seer-sha”» – чудово зрозуміють. Так можна пояснити, як вимовляється по-англійськи будь-яке екзотичне слово — від імені давньогрецького бога до назви мелодійної, що відкрилася днями.

Підіб’ємо підсумки

 1. Транскрипцію англійських слів українською не записують. Для цього використовують спеціальні символи – IPA.
 2. В англійській мові 44 звуки, і у кожного своє позначення. Щоб зрозуміти, як читається те чи інше слово по-англійськи, потрібно розібратися в основах фонетики англійської мови.
 3. Довгота голосного в транскрипції слів по-англійськи позначається двокрапкою, основний наголос — верхнім апострофом, а додатковий — нижнім. Випадаючий і сполучний R позначають надрядковими символами або записують в круглих дужках.
 4. За правильною вимовою можна звернутися до підручника, українсько-англійського словника або онлайн-перекладача, але ми радимо Кембриджський та Оксфордський словники англійської мови.
 5. Носії мови можуть і не знати, що таке транскрипція слова за всіма правилами. Тому у повсякденному спілкуванні простіше пояснити вимову незнайомого імені чи терміна через співзвучні слова чи склади.

Додати коментар