Англійські та американські чоловічі імена

Якщо ви активно вибираєте ім’я для сина чи творчий псевдонім, ця стаття для вас. Розповімо про те, як формувалися англійські чоловічі імена та поділимося списком найпопулярніших.

Чоловічі імена: таблиця

Не будемо ходити довкола та довкола — ось повний список, в якому можна подивитися англійські чоловічі імена.

Англійське ім’яПереклад на українську
Abraham [ ‘eibrəhæm ] (Abe [ eib ], Bram [ bræm ])Ейбрахам (Ейб, Брем)
Adam [ ‘ædəm ]Адам
Adrian [ ‘eidriən ]Адріан
Albert [ ‘ælbət ] (Ab [ æb ], Bert [ bət ], Alberto [ æl’bɜtə ])Альберт (Еб, Берт, Алберто)
Alexander [ ˌæligz’ɑndər ] (Alec / Aleck / Alek [ ‘ælək ], Alex [ ‘æliks ])Олександр (Алек, Алекс)
Alfred [ ‘ælfrəd ] (Al [ æl ], Alf [ ælf ], Alfie [ ‘ælfi ], Fred [ fred ], Fredo [ ‘fredəu ])Альфред (Ел, Елф, Елфі, Фред, Фредо)
Anderson [ ‘ændərsn ]Андерсон
Andrew [ ‘ændru: ] (Andy [ ‘ændi ])Ендрю (Енді)
Anthony [ ‘æntəni ] / [ ‘ænθəni ] (Tony [ ‘təni ])Ентоні (Тоні)
Arnold [ ‘ɑ:rnəld ] (Arnie [ ‘ɑ:rni ])Арнольд (Арні)
Arthur [ ‘ɑ:rθər ] (Art [ ‘a:t ])Артур (Арт)
Ashley [ ‘æʃli ]Ешлі
Austen [ ‘ɒstin ]Остін
Benjamin [ ‘benʤəmin ] (Ben [ ben ], Benny [ ‘beni ])Бенджамін (Бен, Бенні)
Bernard [ ‘bɜ:nəd ]Бернард
Brian [ ‘braiən ]Брайан
Caleb [ ‘keilib ]Кейлеб
Calvin [ ‘kælvən ] (Cal [ kæl ])Кельвін (Кел)
Carl [ ‘kɑ:l ]Карл
Chad [ ‘tʃæd ]Чад
Charles [ tʃɑ:lz ] (Charlie [ ‘tɑ:li ])Чарлз (Чарлі)
Christian [ ‘kristʃən ] (Chris [ kris ], Christie [ ‘kristi ])Крістіан (Кріс, Крісті)
Christopher [ ‘kristəfər ] (Chris [ kris ])Крістофер (Кріс)
Clayton [ ‘kleitən ] (Clay [ klei ])Клейтон (Клей)
Clifford [ ‘klifərd ] (Cliff [ klif ])Кліффорд (Кліф)
Clinton [ ‘klintən ] (Clint [ klint ])Клінтон (Клінт)
Corey / Cory [ ‘kɔri ]Корі
Daniel [ ‘dɑ:niəl ] BrE / [ ‘dæniəl ] AmE (Dan [ den ], Danny [ ‘deni ])Деніел (Ден, Денні)
Darren [ ‘dɒrin ]Даррен
David [ ‘deivid ] (Dave [ deiv ], Davie [ ‘deivi ])Девід (Дейв, Дейві)
Derek [ ‘derək ]Дерек
Dirk [ dɜ:k ]Дерк
Donald [ ‘dɒnəld ] (Don [ dɒn ], Donny / Donnie [ ‘dɒni ])Дональд (Дон, Донні)
Douglas [ ‘dʌgləs ] (Doug [ dʌg ], Dougie [ ‘dʌgi ])Даглас (Даг, Даггі)
Dwight [ ‘dwait ]Дуайт
Earl [ ‘ɜl ]Ерл
Edgar [ ‘edgər ] (Ed [ ed ], Eddy / Eddie [ ‘edi ], Ned [ ned ], Neddy / Neddie [ ‘nedi ], Ted [ ted ], Teddy [ ‘tedi ])Едгар (Ед, Едді, Нед, Недді, Тед, Тедді)
Edmund [ ‘edmənd ] (Ed [ ed ], Eddy / Eddie [ ‘edi ], Ned [ ned ], Neddy / Neddie [ ‘nedi ], Ted [ ted ], Teddy [ ‘tedi ])Едмунд (Ед, Едді, Нед, Недді, Тед, Тедді)
Edward [ ‘edwəd ] (Ed [ ed ], Eddy / Eddie [ ‘edi ], Ned [ ned ], Neddy / Neddie [ ‘nedi ], Ted [ ted ], Teddy [ ‘tedi ])Едвард (Ед, Едді, Нед, Недді, Тед, Тедді)
Edwin [ ‘edwin ] (Ed [ ed ], Eddy / Eddie [ ‘edi ], Ned [ ned ], Neddy / Neddie [ ‘nedi ], Ted [ ted ], Teddy [ ‘tedi ])Едвін (Ед, Едді, Нед, Недді, Тед, Тедді)
Elliot [ ‘eliət ]Еліот
Eric [ ‘erik ]Ерік
Ernest [ ‘ɜnist ]Ернест
Ethan [ ‘i:θən ]Ітан
Ezekiel [ i’zi:kiəl ]Ізекіл
Felix [ ‘fi:liks ]Філікс
Franklin [ ‘fræŋklin ] (Frank [ fræŋk ])Франклін (Френк)
Frederick [ ‘fredərik ] (Fred [ fred ], Freddy [ ‘fredi ])Фредерік (Фреді)
Gabriel [ ‘geibriəl ] (Gabe [ geib ])Гебріел (Гейб)
Gareth [ ‘gæriθ ] (Gary [ ‘gæri ])Гарет (Гері)
Geoffrey [ ‘ʤefri ] (Geoff [ ʤef ])Джеффрі (Джеф)
Gerald [ ‘ʤərəld ] (Gerry / Jerry [ ‘ʤeri ])Джеральд (Джеррі)
Graham [ ‘greiəm ]Грейєм
Grant [ grɑnt ] BrE / [ grænt ] AmEГрант
Gregory [ ‘gregəri ]Грегорі
Harold [ ‘hærəld ] (Harry [ ‘hæri ], Hal [ hæl ])Гарольд (Гаррі, Хел)
Harry [ ‘hæri ]Гаррі
Henry [ ‘henri ] (Hank [ hæŋk ], Hal [ hæl ], Harry [ ‘hæri ])Генрі (Хенк, Хел, Херрі)
Herbert [ ‘hɜ:rbərt ] (Herb [ hɜ:rb ], Herbie [ ‘hɜ:rbi ], Bert [ bɜ:rt ])Герберт (Херб, Хербі, Берт)
Horace [ ‘hɒris ]Хорас
Hubert [ ‘hju:bət ]Х’юберт
Hugh [ hju: ]Х’ю
Ian [ ‘i:ən ]Ієн
Jack [ ʤæk ]Джек
Jacob [ ‘ʤeikəb ] (Jake [ ʤeik ])Джейкоб (Джейк)
James [ ‘ʤeimz ] (Jim [ ʤim ], Jimmy [ ‘ʤimi ])Джеймс (Джим, Джиммі)
Jason [ ‘ʤeisən ] (Jay [ ʤei ])Джейсон (Джей)
Jasper [ ‘ʤæspər ]Джаспер
Jerome [ ʤe’rəum ] (Jerry [ ‘ʤeri ])Джером (Джеррі)
Jesse [ ‘ʤesi ]Джессі
John [ ʤɒn ] (Johnny [ ‘ʤɒni ])Джон (Джонні)
Jonathan [ ‘ʤɒnəθən ] (Jon [ ʤɒn ])Джонатан (Джон)
Joseph [ ‘ʤəuzəf ] (Joe [ ‘ʤəu ])Джозеф (Джо)
Joshua [ ‘ʤɒʃuə ] (Josh [ ʤɒʃ ])Джошуа (Джош)
Julian [ ‘ʤu:liən ]Джуліан
Keith [ ki:θ ]Кейт
Kenneth [ ‘keniθ ] (Ken [ ken ], Kenny [ ‘keni ])Кеннет (Кен, Кенні)
Kevin [ ‘kevin ]Кевін
Kurt [ kɜ:rt ]Курт
Kyle [ kail ]Кайл
Lawrence [ ‘lɒrəns ] (Larry [ ‘læri ], Law [ lɔ: ])Лоренс (Леррі, Ло)
Leonard [ ‘lɜnərd ] (Len [ len ], Lenny [ ‘leni ], Leon [ ‘liən ], Leo [ ‘liəu ], Lee [ li: ])Леонард (Льон, Ленні, Ліон, Ліо, Лі)
Lester [ ‘lestər ]Лестер
Louis [ ‘lu:is ] (Lou [ lu ], Louie [ ‘lu:i ])Луїс (Лу, Луї)
Lucas [ ‘lu:kəs ] (Luke [ lu:k ])Лукас (Люк)
Malcolm [ ‘mælkəm ]Малкольм
Marcus [ ‘mɑ:kəs ] (Marc / Mark [ mɑ:rk ], Mars [ mɑ:rs ])Маркус (Марк, Марс)
Marshall [ ‘mɑ:rʃəl ]Маршал
Martin [ ‘mɑ:tin ] (Marty [ ‘mț:ti ])Мартін (Марті)
Matthew [ ‘mæθju ] (Matt [ mæt ])Метью (Мет)
Maximilian [ mæksi’miliən ] (Max [ mæks ])Максиміліан (Макс)
Michael [ ‘maikəl ] (Mike [ maik ], Mikey [ ‘maiki ], Mick [ mik ])Майкл (Майк, Майки, Мік)
Miles [ mailz ]Майлз
Nathan [ ‘neiθən ] (Nat [ næt ], Nate [ neit ])Нейтен (Нет, Нейт)
Neil [ ni:l ]Ніл
Nicholas [ ‘nikələs ] (Nick [ nik ], Nicky [ ‘niki ])Ніколас (Нік, Нікі)
Norman [ ‘nɔ:rmən ] (Norm [ nɔrm ], Nour [ nɔ:r ], Orman [ ‘ɔ:rmən ], Orbie [ ‘ɔ:rbi ])Норман (Нор, Орман, Орбі)
Oliver [ ‘ɒlivər ] (Ollie [ ‘ɒli ])Олівер (Оллі)
Oscar [ ‘ɒskər ] (Ozzy [ ‘ɒzi ])Оскар (Оззі)
Oswald [ ‘ɒzwəld ] (Ozzy[ ‘ɒzi ], Oz [ ɒz ])Освальд (Оззі, Оз)
Samuel [ ‘sæmjuəl ] (Sam [ sæm ], Sammy [ ‘sæmi ])Семюель (Сем, Семмі)
Scott [ skɒt ]Скот
Sebastian [ si’bæstiən ]Себастьян
Shayne [ ʃein ]Шейн
Sigmund [ ‘sigmənd ]Зігмунд
Simon [ ‘saimən ]Саймон
Steven / Stephen [ ‘sti:vən ] (Steve [ sti:v ], Stevie [ ‘sti:vi ])Стівен (Стів, Стіві)
Sylvester [ si’lvestər ]Сільвестер
Terence [ ‘terəns ] (Terry [ ‘teri ])Теренс (Террі)
Thomas [ ‘tɒməs ] (Tom [ tɒm ], Tommy [ ‘tɒmi ])Томас (Том, ​​Томмі)
Timothy [ ‘timəθi ] (Tim [ tim ], Timmy [ ‘timi ])Тімоті (Тім, Тіммі)
Tobias [ tə’baiəs ] (Toby [ ‘təubi ])Тобайас (Тобі)
Travis [ ‘trævis ]Тревіс
Tristan [ ‘tristən ]Трістан
Tyler [ ‘tailɛr ] (Ty [ tai ])Тайлер (Тай)
Valentine [ ‘væləntain ] (Val [ væl ])Валентайн (Вел)
Victor [ ‘viktər ] (Vic [ vik ], Vicky [ ‘viki ])Віктор (Вік, Віккі)
Vincent [ ‘vinsənt ] (Vinnie [ ‘vini ], Vince [ vins ])Вінсент (Вінні, Вінс)
Walter [ ‘wɔ:ltər ] (Wal [ wɔl ], Walt [ wɔlt ], Wally [ ‘wɔli ], Wat [ wɔt ])Уолтер (Уол, Уолт, Уоллі, Уот)
Wayne [ wein ]Уейн
Wilfred [ ‘wilfrəd ]Вілфред
William [ ‘wiliəm ] (Will [ wil ], Willie [ ‘wili ], Bill [ bil ], Billy [ ‘bili ], Liam [ ‘liəm ])Вільям (Вілл, Віллі, Білл, Біллі, Ліам)
Winston [ ‘winstən ]Вінстон
Zachary [ ‘zækəri ] (Zac / Zach / Zack [ zæk ])Закарі (Зак)

Англійські чоловічі імена: значення та походження

На імена вплинули політичні та суспільні ситуації, а також історія (зокрема історія британських островів). Коли уважно дивишся на   англійські чоловічі імена, знаходиш відбитки найрізноманітніших країн та мовних груп: латинське коріння, біблійні традиції, німецькі племена та французькі запозичення.

Ім’я Connor (Коннор) має кельтське походження і з давнього ірландського перекладається як «собака, вовк». А ось Lewis (Льюїс) запозичено з французької мови, де виглядало як Louis (Луї).

У кожного імені своя історія: звідки воно прийшло в англійську мову і як поширювалося. Наприклад, англійською популярні біблійні імена: Adam – перша людина на Землі і David – цар стародавнього Ізраїлю.

Багато форм збереглися зі староанглійської мови і набули широкого поширення. Ось деякі традиційні англійські чоловічі імена та їх значення:

 • Edward (Едвард) — староанглійське ім’я, сформувалося з двох слів: Ead зі значенням «багатство, добробут» та Weard «страж». Існує багато скорочених варіантів: Ed, Eddie, Eddy, Ned, Ted, Teddy.
 • У староанглійському Edgar (Едгар) також є елемент Ead “багатство” (як у попередньому). Зараз це ім’я дуже популярне, причому у всьому світі. Хоча на якийсь час виходило з ужитку (після нормандського завоювання, наприклад).
 • Alfred (Альфред), Edmund (Едмунд), Harold (Гарольд) та Oswald (Освальд) – відносяться до традиційних англо-саксонських імен.

Нормандське завоювання вплинуло на англійську культуру і разом з ним у мову прийшли імена, які раніше не були поширені.

Норманни принесли в Англію ім’я William (Вільям, Вільям) — одне з найвідоміших англійських імен, яке не втрачає своєї популярності й досі. Це ім’я носив перший нормандський король Англії William The Conqueror (Вільгельм Завойовник). Значення складається з двох німецьких слів: wille “воля, бажання” та helm “шолом, захист”.

В англійському імені Norman (Норман) явно видно зв’язок із нормандськими племенами. Воно перекладається як “північна людина” – так називали вікінгів. Від цього слова також походить назва північного регіону Франції – Нормандія ( місцевість, де висадилися вікінги)

Можна виділити й інші красиві чоловічі англійські імена з нормандським корінням:

 • Arnold (Арнольд) — прийшло з Німеччини, перекладається як «влада орла»;
 • Frederick (Фредерік) означає «мирний правитель» і скорочується як Fred, Freddie, Freddy;
 • Robert (Роберт) – «яскрава слава». Воно відразу стало популярним серед населення Англії та продовжує залишатися поширеним в англійській культурі. Скорочені варіанти: Rob, Robbie, Robby, Bob, Bobbie, Bobby.

Подивимося, які імена вплинула латинь. До речі, часто через латину в англійську мову приходили і грецькі імена:

 • Gregory (Грегорі) — в латині Gregorius, а з грецької перекладається як «пильний». Скорочено — Greg.
 • Basil (Безіл) — грецьке ім’я, означає «король».
 • George (Джордж) — означає «фермер, той, хто працює на землі».
 • Christopher (Крістофер) – грецьке ім’я, перекладається як «несе в собі Христа». У ранньому християнстві воно могло використовуватися як метафора і вказувати на віруючу людину.
 • Philip (Філіп) з грецької “друг коней”. В англійській ім’я ім’я поширилося в середні віки.
 • Martin (Мартін) також має латинське коріння і походить від назви бога війни Марса.

Відмінність від українських імен

В англійському імені немає по батькові, при цьому людина може носити одночасно два імені: особисте та середнє. Особисте ім’я – це personal name/first name, середнє ім’я – middle name. А прізвище – last name/surname. Середнє ім’я дитина найчастіше отримує на честь родичів та предків.

Ще в анлійському імені можна переплутати саме ім’я та прізвище.

Наприклад, прізвищем можуть виступати такі імена, як George (Джордж), James (Джеймс), Lewis (Льюїс), Johnson (Джонсон), Kelly (Келлі).

Відомий письменник, який написав “Троє в човні, крім собаки” – Джером К. Джером (Jerome K. Jerome) – яскравий тому приклад. Його повне ім’я англійською звучить як Jerome Klapka Jerome.

Популярні англійські та американські імена

Якщо вам цікаві найпопулярніші британські імена чоловічі – нижче список лідируючих:

 • Oliver – Олівер
 • Jack – Джек
 • Harry – Гаррі
 • Jacob – Джейкоб
 • Charley – Чарлі
 • Thomas – Томас
 • George – Джордж
 • Оскар – Оскар
 • James – Джеймс
 • William – Вільям/Вільям

Для США популярний список імен виглядає інакше. Найбільш поширені американські чоловічі імена виглядають так:

 • Noah – Ноа
 • Liam – Ліам
 • Mason – Мейсон
 • Jacob – Джейкоб
 • William – Вільям/Вільям
 • Ethan – Ітан
 • Michael – Майкл
 • Александр – Олександр
 • James – Джеймс
 • Daniel – Деніел/Даніель

Але ця популярність дуже мінлива. Так, у минулому столітті в Англії набагато частіше називали іменами John, William та Thomas. А в Америці велику популярність мали імена Charles (Чарльз), David (Девід), Richard (Річард) або Joseph (Джозеф).

Додати коментар