Займенники в англійській мові

Займенники (pronouns) – найзагадковіша частина мови. Вони вказують на об’єкт або людину, позначають їх ознаки чи кількість, але не називають їх безпосередньо.

Займенники в англійській мові роблять легше і витонченішим, вони допомагають уникати непотрібних повторів і дуже точно висловлювати свої думки. Види займенників в англійській мові майже збігаються з українською. Всього в англійській 7 груп займенників:

 • Особисті (Personal Pronouns) 
 • Присвійні (Possessive Pronouns)
 • Зворотні (Reflexive Pronouns) 
 • Вказівні (Demonstrative Pronouns) 
 • Питальні (Interrogative Pronouns)
 • Заперечувальні (Negative pronouns)
 • Невизначені (Indefinite Pronouns)

Особисті займенники

Personal Pronouns можуть вживатися замість підмета, і позначати особу, яка виконує дію. Ця таблиця допоможе розібратися з особистими займенниками:

Однина
Я I
Ти You
Він He
Вона She
Воно It
Множина
Ми We
Ви You
Вони They
 • I am a writer – Я– письменник
 • You are my only friend – Ти – мій єдиний друг.
 • He needs help – Він потребує допомоги.
 • She owns a coffee shop – Вона володіє кав’ярнею.
 • What is it? – Що це?
 • We want to make an announcement – Ми хочемо зробити оголошення
 • You are all guilty – Ви всі винні
 • They will be here soon – Вони будуть тут скоро.

Займенники в англійському He і she позначають людей та інших одухотворених істот, а it замінює предмет, абстрактні поняття та тварин. Втім, говорячи про свого домашнього улюбленця, ви можете використовувати he або she – так ви підкреслите, що вони для вас наділені своїм характером та індивідуальністю. Тобто ваш кіт Мурзік може бути просто тому, що він для вас особливий. Але корова на лузі все одно буде it.

Англ. займенники цього типу змінюються не лише за числами, а й за відмінками. Щоправда, відмінків лише два: називний та об’єктний. Називний, як і в українській, відповідає на запитання «хто?» або що?” і використовується у випадках, коли займенник вживається як підмет.

Якщо pronoun стоїть після дієслова і є додатком, то потрібно використовувати об’єктний відмінок. В англійській він замінює всі інші українські відмінки і відповідає на запитання «Кому?», «Чому?», «Ким?», «Чим?», «Про кого?», «Про що?», «Кого?», « Що? Всі займенники в об’єктному відмінку змінюються – крім You (ти) та It (воно).  

Ось як виглядають особисті займенники в об’єктному відмінку в англійській:

ОднинаМножина
Me – мені, мене Us – нам
You – тобі You – вам
Him – йому
Her – їй
It – йому (для неживого предмета)
Them – їм

Присвійні займенники

Possessive Adjectives

ОднинаМножина
My – мійOur – наш
Your – твійYour – ваш
His – його
Her – її
Its – його (для неживого предмета)
Their – їх
 • Where is my phone? – Де мій телефон?
 • Thank you for your kindness – Спасибі вам за вашу доброту
 • His guitar is new – Його гітара нова
 • Нer new bag is expensive – Її нова сумка дорога
 • Their kids are smart – Їхні діти розумні
 • Our dog is very friendly – ​​Наш собака дуже доброзичливий

Possessive Pronouns

Також кажуть, комусь щось належить, але замінюють іменник. Тому ми використовуємо їх поодинці. У цьому випадку ми не використовуємо його. В англійській мові присвійні займенники: my, yours, his, hers, ours і theirs.

ОднинаМножина
Mine – мійOurs – наш
Yours – твійYours – ваш
His – його
Hers – її
Its – його (для неживого предмета)
Theirs – їх

Речення з прикладом допоможе вам зрозуміти принципи використання Possessive Adjectives:

 • Do your homework and I will do mine – Роби свою домашню роботу, а я зроблю мою.
 • The phone is ringing. I think it’s yours. – Телефон дзвонить. Думаю, це твій.
 • You have a cat – that cat is yours. – У тебе є кіт – цей твій кіт.
 • Your car is here. Where is ours? – Твоя машина тут. А наша де?

Зворотні займенники

Іноді нам потрібно сказати, що дія об’єкта спрямована на сам об’єкт. У українській ми у разі використовуємо займенник «себе» чи частинку -ся. Наприклад, говоримо «Він облився водою», маючи на увазі, що хтось сам себе облив.

По-англійськи так сказати не можна, але на цей випадок у англійців є Reflexive Pronouns, які виконують ту саму функцію.

Ось як виглядають поворотні займенники англійською з перекладом:

Особовий займенникЗворотний займенник
IMyself
YouYourself
HeHimself
SheHerself
ItItself
WeOurselves
You (plural)Yourselves
TheyThemselves

Щоб побудувати речення, що передбачає, що об’єкт сам із собою щось зробив, потрібно поставити зворотний займенник після дієслова:

 • Why don’t you buy yourself a new fridge? – Чому б тобі не купити собі новий холодильник?
 • He taught himself to code – Він сам навчився кодувати.
 • The coffee machine switches itself off when it’s finished – Кавоварка сама вимикається, коли закінчує роботу.
 • She loves talking about herself – Вона любить говорить про себе
 • They need to protect themselves from the rain – Вони повинні захистити себе від дощу
 • We built this house ourselves – Ми побудували цей будинок самі.

Вказівні займенники

Цей різновид Pronouns стане вам у нагоді, коли ви захочете вказати на якийсь предмет і підкреслити, що він розташований поруч або вдалині.

Якщо об’єкт розташований неподалік, використовуйте this (це) або these (ці). А якщо предмети знаходяться далеко, то that (то) і those (ті)

ЧислоБлизькоДалеко
ОднинаThis – цеThat – то
МножинаThese – ціThose – ті
 • This box is heavier than that one – Ця коробка важча, ніж та
 • These cupcakes are mine, and those on the table are Katya’s – Ці кексики мої, а он ті на столі – Катини.
 • This morning I saw you – Я бачив тебе цього ранку
 • That day was wonderful – Той день був чудовим
 • These towels are wet but those are dry already – Ці рушники мокрі, а он ті вже сухі.

Питальні займенники

Interrogative Pronoun — це слово, яке застосовується для побудови спеціальних питань. В англійській питальних займенників небагато, запам’ятати їх буде нескладно:

 • What? – Що?
 • Which? – Який?
 • Whose? – Чий?
 • Who? – Хто?
 • Whom? – Кому, ким?

В якості вправи розглянемо кілька речень із запитальними займенниками:

 • What do you want for dinner? – Що ти хочеш на вечерю?
 • Whose backpack is this? – Чий це рюкзак?
 • Who won yesterday? – Хто вчора переміг?
 • I wonder what we’re doing tomorrow. – Мені цікаво, що ми робитимемо завтра.
 • You should ask whom to call. – Тобі слід запитати, кому зателефонувати.

Заперечні займенники

Negative pronouns використовуються для того, щоб надати реченню заперечне значення. Ось основні заперечувальні займенники в англійській мові з перекладом українською:

 • no — ніякий
 • nothing — нічого, ніщо
 • nobody — ніхто
 • no one — ніхто
 • none — жоден, ніщо
 • neither — ні той ні інший, ні один, ніхто

Оскільки ці займенники мають свої особливості, ми розглянемо їх ближче.

No (ніякий, ніхто, жоден) розташовується перед іменником.

 • I have no idea what to do with his attitude – У мене немає жодних ідей щодо того, що робити з його поведінкою.
 • No journalist talked about this case – Ні один журналіст не говорив про цей випадок.

Nothing (нічого, ніщо)можна використовувати тільки з іменниками, що позначають неживі предмети та абстрактні ідеї.

 • I need nothing from her – Мені нічого від неї не потрібно.
 • His decisions have nothing to do with me – Його рішення не мають зі мною нічого спільного.

Nobody і no one прийнято переводити на українську за допомогою слова «ніхто». Ці займенники застосовуються приблизно так само, як і nothing, але виключно з одухотвореними об’єктами.

 • There was nobody at home – Нікого не було вдома.
 • No one shared his point of view – Ніхто не поділяв його точку зору.

None (ніхто з).

 • None of them came back – Ніхто з них не повернувся назад.
 • There is none like my sister – Ніхто не схожий на мою сестру.
 • Оn this festival I saw none of the celebrities I wanted – На цьому фестивалі я не побачив нікого зі знаменитостей, на кого хотів подивитися.

Neither (ні той ні інший) може бути як займенником-іменником, так і займенником-прикметником. Крім того, воно використовується і з одухотвореними, і з неживими об’єктами.

 • Would you like some tea or coffee? Neither. – Вам кави чи чаю? Ні того, ні іншого.
 • Neither of them was looking for a job – Ніхто з них не шукав роботу.

Невизначені займенники

Невизначені займенники потрібні в тих випадках, коли ви не хочете або не можете назвати конкретний предмет або персону:

 • something – щось, щось, що-небудь
 • somebody – хто-небудь, хтось
 • someone – хтось, хтось
 • anything – що-небудь, все, що завгодно
 • anybody – хто – будь-який, будь-який
 • anyone – хто-небудь, будь-який

Examples:

 • Everybody enjoyed the concert. – Всі насолодилися концертом.
 • I opened the door but there was no one at home. – Я відчинив двері, але нікого не було вдома.
 • It was a very clear day. We could see everything. – То був ясний день. Ми могли бачити все навколо.

Додати коментар