Дієслова стану

Дієслово – це частина мови, яка описує дію або стан. Вже у цьому визначенні відбито існування двох смислових груп дієслів. Давайте познайомимося з цими групами ближче і дізнаємось, яке правило англійської граматики з ними пов’язане.

Відмінність дієслів стану від дієслів дії

Дієслова, які описують дію, називаються динамічними або дієсловами дії ( Action Verbs). Таких дієслів в англійській мові більшість: to run (бігти), to kick (пинати), to drink (пити) тощо.

А ті дієслова, які описують стан, так і називаються — дієслова стану, вони ж статичні або статичні. Англійською – State (Stative) Verbs. Stative Verbs – це група дієслів, які можуть описувати почуття, відчуття, думки, емоції тощо. Приклади таких дієслів: to hate(ненавидіти), to know (знати), to understand (розуміти).

Правило вживання. Stative Verbs Основна граматична ознака дієслів стану в англійській мові – вони не використовуються у часах групи Continuous, на відміну динамічних. Зазвичай такі дієслова трапляються лише в простих (Simple) часах і зрідка – у часах групи Perfect. Наприклад, ми можемо сказати I am running, але не I am knowing.

Завдання 1

Озброївшись цим знанням, визначте, яке дієслово перед вами — дії чи стану, та виберіть коректну тимчасову форму з групи Simple або Continuous. Правильні відповіді ви знайдете наприкінці статті.

 1. Mary (knows / is knowing) that Peter is lying to her.
 2. You picked all the olives out of your pizza, (are you hating / do you hate) them?
 3. This water (is tasting / tastes) weird, I (doubt / am doubting) we should drink it.
 4. Mark (was driving / drove) so fast he didn’t notice the truck coming.
 5. (Do you think / are you thinking) Mike and Ashley are together? They (held / were holding) hands this whole evening.

Значення дієслів стану

У таблиці ми зібрали деякі дієслова стану, розбивши їх на смислові групи, і навели приклади речень з кожним дієсловом.

Дієслово Переклад Приклад вживання
Думки (thoughts and opinions)

to agree

погоджуватися

I didn’t really like the plan, but I had to agree. — Мені не дуже сподобався план, але довелося погодитися.

to doubt

сумніватися

Mom is the only one who never doubted me. — Мама — єдина, хто ніколи не сумнівався в мені.

to suspect

підозрювати

She suspected that Tom took her money. — Вона підозрювала, що Том вкрав її гроші.

Почуття і емоції (feelings and emotions)

to dislike

не любити

I don’t understand why your parents dislike me. — Не розумію, чому твої батьки мене не люблять.

to prefer

воліти

Ralph prefers doing things his way. — Ральф вважає за краще (воліє) робити все по-своєму.

to wish

бажати

I wish you good luck. — Бажаю удачі.

Відчуття і сприйняття (senses and perceptions)

to see

бачити

June saw her sister walking slowly along the beach. — Джун побачила сестру, яка повільно йде по пляжу.

to smell

відчувати запах

I smelled tangerines and New Year’s Eve as soon as I walked in. — Я відчула запах мандаринів і Нового року, як тільки увійшла.

to taste

відчувати смак

You can taste a hint of chocolate in these cookies. — У цьому печиво відчувається присмак шоколаду.

Приналежність і міра (possession and measurement)

to belong

належати

This estate belongs to our cousins. — Цей маєток належить нашим кузенам.

to own

мати

Jack was the first in the Smith family to own a car. — Джек був першим у роду Смітів, у кого була своя машина.

to weigh

важити

This bag of flour weighs three kilograms. — Цей мішок борошна важить три кілограми.

Дієслова, які можуть виражати і дію, і стан

А тепер давайте подумаємо, до якої групи належить найпоширеніше англійське дієслово — to be?

Здається, що до дієслово стану: «бути» або «являтися» — це явно більше про статику, ніж про динаміку. Але зачекайте, адже ми цілком можемо вжити to be упродовж тривалого часу, наприклад, дорікнути співрозмовнику: «You’re being so rude!» («Ти так грубо поводиться!») — або попросити милого котика: «Stop being so cute» («Перестань бути таким милим»), але котик навряд чи перестане, звичайно.

Тут ми підходимо до важливого моменту: одне і те ж дієслово може бути і статичним, і динамічним, і таких дієслів чимало. Наприклад, до цієї групи входять дієслова чуттєвого сприйняття: to feel (відчувати), to taste (відчувати смак), to see (бачити).

Коли ми вживаємо такі дієслова у значенні пасивної, мимовільної чинної дії, а також чогось постійного, вони виступають як дієслова стану. Але якщо ті ж самі дієслова позначають довільну чи тимчасову дію чи стан, то перетворюються на дієслова дії. І в цьому значенні вони можуть бути використані в часах групи Continuous.

Розглянемо на прикладах:

 • Speak louder when you talk to my grandma. She can’t hear — Говоріть голосніше, коли звертаєтесь до моєї бабусі. Вона погано чує.
 • wasn’t hearing very well after the accident, but, luckily, it was only temporary. — Після аварії я став погано чути, але, на щастя, це було тимчасове явище.

У першому випадку йдеться про щось постійне: бабуся завжди погано чує, тому дієслово to hear. виступає у ролі статичного. У другому реченні, хто говорить, описує тимчасову ситуацію, тому тут to hear – динамічне дієслово, і його можна поставити у тимчасову форму Past Continuous.

Ще парочка прикладів:

 • After the fire, the landscape looked lifeless— Після пожежі пейзаж виглядав неживим.
 • Molly was looking at him completely astonished. — Моллі дивилася на нього здивовано.

У першому реченні дієслово to look вжито у значенні «виглядати», тобто позначає пасивну, мимовільну дію. Тому тут це дієслово стану. У другому прикладі to look виражає активну дію — «дивитися», і це вже динамічне дієслово, яке можна вживати в Past Continuous.

Завдання 2

Визначте, яке дієслово вживається в наступних реченнях — дії або стани, та підберіть відповідну тимчасову форму — Present Simple або Present Continuous.

 1. Don’t worry, we (have / are having) plenty of time to fix this.
 2. I can’t stay any longer, I (see / am seeing) my girlfriend in half an hour.
 3. Thank you, doctor, Emily (feels / is feeling) better today.
 4. This caramel latte (smells / is smelling) so good!
 5. I (think / am thinking) gray suits you better than green.

Відповіді на завдання для самоперевірки

Завдання 1

 1. Knows.
 2. Do you hate.
 3. Tastes, doubt.
 4. Was driving.
 5. Do you think, were holding.

Завдання 2

 1. Have.
 2. Am seeing.
 3. Is feeling.
 4. Smells.
 5. Think.

Додати коментар