Яка різниця між teach, learn, study

Як у українській є загадкові фрази, наприклад, «та ні», так і в англійській є слова з однаковим перекладом, але різним контекстом. У цьому матеріалі розберемося на відмінності між study, learn, teach.

Study — вчитися

Дієслово study:

 • транскрипція — [‘stʌdi];
 • переклад — вчити, вивчати, розглядати.
 • значення: вчити щось; освоювати заняття.

Коли використовувати дієслово to study:

 • Якщо потрібно сказати про навчання в освітній установі.

  She is studying at Lviv Polytechnic. — Вона навчається у Львівській Політехніці.

  He’s studying to be an actor. — Він навчається на актора.

  She studied very hard at school. — У школі вона дуже ретельно займалася.

 • Коли маємо на увазі: «вивчати», «аналізувати», «розкладати по поличках».

  It was інтерес для мене до вивчення цього матеріалу. — Мені було цікаво вивчати цей матеріал.

  I have to study for my exams. — Мені потрібно готуватися до іспитів.

Важливо! Дієслово study закінчується на “-y”, тому, якщо ви хочете додати закінчення “-s” або “-ed”, потрібно замінити “-y” на “-i”: studies, studied.

В англійській часто буває, що одне слово може означати різні частини мови. Наприклад, study може бути не тільки дієсловом, а й іменником. Тому study ще можна перекласти як «дослідження», «наука», «наукова робота». Приклади:

 • When she was at school, she was interested in creative performances. — Коли вона була в школі, вона цікавилася творчими постановками.
 • I was surprised by their new study about Shevchenko. — Я був здивований їхньою новою науковою роботою про Шевченка.
 • His studies convinced me that it makes sense. — Його дослідження переконали мене в тому, що це має сенс.

Learn — вивчати

Дієслово learn:

 • транскрипція – [lɜ:rn];
 • переклад – вчити, вчитися, вивчати;
 • значення: вчитися; отримувати якесь вміння.

Як використовувати дієслово to learn:

 • Коли описуємо процес навчання загалом.

  After five years, I’m still learning. — Через п’ять років я все ще продовжую вчитися.

  It’s never too late to learn. — Навчитися ніколи не пізно.

  Live and learn! — Вік живи, вік навчайся!

 • Коли хочемо сказати про певні навички (танці, біг, сноуборд).

  Він може бути вивчений як surf. — Вона ніяк не може навчитися серфити. — Я нарешті зрозуміла, як навчитися готувати лазанью.

 • Коли вчимо щось конкретне з метою засвоїти певні знання.

  My friend learns Spanish online. — Мій друг вчить іспанську онлайн.

  What are you learning now? — Чому ти зараз навчаєшся?

  I am learning English to use it at work. — Я навчаю англійську, щоб використовувати її на роботі.

 • Learn може бути синонімом find out (пізнавати).

  I have learnt a new method recently. — Нещодавно я дізнався новий метод.

Корисні фрази та ідіоми зі словом learn:

 • learn from mistakes — вчитися на помилках;
 • learn the ropes — розбиратися в чомусь, вивчати основи;
 • learn a trade — навчитися ремеслу;
 • learn smth from smb — вчитися чомусь у когось;
 • learn by heart — вчити напам’ять;
 • learn from the highest quarters — дізнатися з надійних джерел;
 • learn by rote — щось зубрити.

Teach — навчати

Дієслово teach:

 • транскрипція — [ti:tʃ];
 • переклад — навчити, вчити, навчати, викладати;
 • значення: навчати когось; давати уроки, вивчати; привчати; провчити.

Як використовувати дієслово to teach:

 • Коли дію робить вчитель, або людина, яка когось чогось навчає, передає знання.

I teach Physics. — Я викладаю фізику.

My brother teaches Math at school. – Мій брат викладає математику у школі.

My father taught me to cook. — Мій батько навчив мене готувати.

Щоб засвоїти контекст застосування дієслів study, learn, teach, використовуємо їх в одному діалозі:

— Your daughter is a high school student, right? — Твоя донька навчається у старшій школі, чи не так?
— Yes. She studies mathematics in-depth. She wants to be a scientist. – Так. Вона вивчає поглиблено математику. Вона хоче стати вченим.
— And what does your son do for a living? — А чим займається твій син?
— He teaches Application Development online and learns how to make electronic music. – Він викладає розробку програм онлайн і вчиться створювати електронну музику.

Порівняємо дієслова study, learn і teach на прикладах:

 • I learn English. — Я вивчаю англійську.
 • I study English. — Я вчу (вивчаю) англійську.
 • I teach English. — Я навчаю (викладаю) англійської.

У двох словах

Коли ми навчаємось у конкретному місці або вивчаємо щось нове та цікаве — це study. Якщо просто щось вчимо, отримуємо навичку або дізнаємося – це learn. А ось якщо вчимо когось або викладаємо предмет — teach.

Додати коментар