Громадянське суспільство

Свобода — те, що мріє кожен школяр. Але перш, ніж її отримати, потрібно багато чого освоїти. У цій статті розповімо, що називають громадянським суспільством і як воно пов’язане зі свободою.

Поняття громадянського суспільства

Визначення громадянського суспільства можна сформулювати двома способами:

 • це сфера самопрояву вільних громадян та добровільно сформованих асоціацій та організацій, які убезпечені відповідними законами від прямого втручання та довільної регламентації з боку державної влади;
 • це сукупність неполітичних відносин, тобто громадських відносин поза рамками владно-державних структур.

Ще цей термін використовують для визначення ступеня еволюції цивілізованого суспільства. У цьому сенсі громадянське суспільство — те, що гарантує безперечне виконання прав і свобод громадянина, а натомість вимагає виконання обов’язків.

Приклади проявів громадянського суспільства:

 • незалежні засоби масової інформації (преса, радіомовлення, телебачення);
 • екологічні організації (суспільства охорони навколишнього середовища);
 • профспілки;
 • правозахисні організації;
 • спортивні організації;
 • творчі та культурні спілки та ін.

Тепер ми знаємо термін «цивільне суспільство» і можемо перейти до визначення правової держави.

Поняття правової держави

Правова держава — це держава, в якій панують норми права та закон. Головне завдання правової держави полягає у захисті прав і свобод людини та громадянина.

Інститути громадянського суспільства не підпорядковуються державі безпосередньо, але активно взаємодіють із нею. Громадянське суспільство є ключовим посередником між окремою людиною та владою.

Громадянське суспільство впливає державу через демократичні інститути. Це відбувається за рахунок ухвалення законів про захист прав людини, про відкритість та відповідальність посадових осіб тощо.

Наприклад, вільні ЗМІ стежать за рішеннями, які приймають представники влади. Політичні партії дають громадянам можливість змінити владу на вільних виборах. А громадські рухи допомагають донести свої побажання та домогтися від держави вирішення проблем.

Водночас громадянське суспільство забезпечує інтереси індивідів та груп. У громадянському суспільстві переважають горизонтальні зв’язки – зв’язки солідарності та конкуренції, а не підпорядкування. Саме тому в правовій державі влада і громадянське суспільство доповнюють одна одну, а не протистоять.

Таблиця «Співвідношення громадянського суспільства та держави»

Лінії порівняння Громадянське суспільство Держава
Реалізовані інтереси Повсякденні інтереси індивідів. Громадські інтереси соціальних груп, класів, етносів.
Засоби реалізації Переконання, правові та моральні норми, традиції, звичаї, мистецтво тощо. Конституція, влада, примус, право тощо.
Зв’язки та відносини між людьми Переважання горизонтальних зв’язків, заснованих на відносинах солідарності та конкуренції. Переважання вертикальних зв’язків, заснованих на відносинах панування та підпорядкування.
Основа Вільний індивід з невід’ємними правами та неполітичні організації, за допомогою яких він їх реалізує. Політичні інститути, органи влади, лідери, еліта тощо.

Ознаки громадянського суспільства

Основні ознаки громадянського суспільства:

 • правова держава з демократичним політичним режимом;
 • особиста свобода людини — свобода слова, зборів, об’єднань, пересувань, релігію та віросповідання, вибір професії, політичні світогляду;
 • держава не має права втручатися у приватне життя громадянина;
 • закони та конституція мають юридичну силу;
 • високий рівень професіоналізму в юридичній та політичній практиці;
 • контроль за владою, дотримання існування правової держави та виявлення порушень;
 • громадянин має право притягти до відповідальності державу в судовому порядку.

Громадянське суспільство реалізує щоденні інтереси людей. Воно створює умови для самореалізації окремої людини та груп, для задоволення їх потреб. Одночасно громадянське суспільство стримує прагнення держави до концентрації політичного панування.

Функції громадянського суспільства

Які функції виконує громадянське суспільство:

 • зміцнює правопорядок;
 • просвітлює населення про права та обов’язки;
 • підвищує якість та довіру до демократичного процесу;
 • надає громадянам свободу та захищає їх від зловживань владою;
 • вирішує соціальні та приватні проблеми, які виходять за рамки уряду;
 • сприяє збільшенню інтересу громадян до політики, підвищення мотивації та здатності брати участь у політичних заходах;
 • контролює політичну владу – наприклад, спостерігає за виборами для забезпечення демократії.

Структура громадянського суспільства

Громадянське суспільство складається з елементів, які взаємодіють між собою і об’єднуються в горизонтальну систему зв’язків.

Ось що включає громадянське суспільство:

 • різні громадські об’єднання – екологічні, молодіжні, культурні та ін;
 • правозахисні організації;
 • церква та різні релігійні об’єднання;
 • професійні об’єднання;
 • недержавні ЗМІ;
 • різні форми суспільної активності та висловлювання протесту;
 • місцеве самоврядування;
 • держава (але це не головний елемент громадянського суспільства)$
 • політичні партії та рухи (не всі).

Передумови та розвиток громадянського суспільства

Головна передумова громадянського суспільства – визнання права і свободи людини. Є ще інші передумови:

ЕкономічніПриватна власність, багатоукладна економіка, вільний ринок та конкуренція.
СоціальніВелика питома вага у суспільстві середнього класу.
Політико-правовіЮридична рівність громадян, забезпечення прав та їх захист, децентралізація влади, політичний плюралізм.
КультурніСвобода слова, свобода інформації, високий рівень освіти у населення.

Громадянське суспільство неможливе створити наказом зверху, воно може з’явитися спонтанно раптово. Створення громадянського суспільства є поступовим процесом, якому сприяють економічні, політичні, культурні передумови.

Додати коментар