Глобальні проблеми людства

Прогрес рухає людство вперед, але має і зворотний бік — глобальні проблеми. У цій статті ми докладно розберемо тему загальносвітових загроз: їх причини, види та способи вирішення.

Що таке глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми сучасності — це проблеми, які стосуються життєвих інтересів всіх людей планети і охоплюють багато сфер. Вирішити їх можна лише спільними зусиллями, якщо для цього поєднаються всі країни. Давайте розберемося, які проблеми стосуються глобальних.

Ознаки глобальних проблем суспільства

 1. Впливають на життя всього людства.
 2. Виникають об’єктивно через розвиток суспільства.
 3. Від того, чи зможемо ми їх вирішити, залежить доля людської цивілізації.
 4. Всі світові загрози взаємопов’язані.
 5. Вимагають, щоби для їх вирішення країни працювали спільно.
 6. Ці проблеми потрібно вирішити якнайшвидше.

Причини, чому виникають глобальні проблеми

Люди в сучасному світі живуть пліч-о-пліч. Звідси протиріччя, конфлікти і проблеми, які з локальних виростають в загальносвітові.Технологічний прогрес – не тільки благо, а й відповідальність. Суспільство не завжди настільки добре організоване і свідоме, щоб планувати і відповідати за результати своєї діяльності.

Які глобальні проблеми зараз загрожують світу

Вже сьогодні людство зіткнулося з погрозами, які дамокловим мечем нависли над майбутнім планети. Про які саме глобальні проблеми сучасності мова, розглянемо докладніше на прикладах.

3 види глобальних проблем

Інтерсоціальні проблеми

Проблеми у відносинах «людина-природа»

Проблема у відносинах «людина-суспільство»

проблема війни та миру;
взаємовідносини між націями, етносами, расами;
економічна, соціальна та культурна відсталість;
освоєння Світового океану та космосу;
тероризм та ін.

екологічна, енергетична, кліматична, сировинна, продовольча проблеми та ін.

науково-технічний прогрес;
небезпечні захворювання;
недостатній захист культурної спадщини та різноманітності;
демографічна криза, голод, бідність тощо

Проблема термоядерної війни

Загроза термоядерної війни — це приклад однієї з найбільших глобальних проблем людства на сьогоднішній день. Її суть проста: третя світова ядерна війна може знищити людство.

Загальна потужність усієї ядерної зброї на планеті — 18 млрд тонн у тротиловому еквіваленті. Це означає, що кожного жителя Землі припадає 3,6 тонн вибухівки. Якщо спрацює хоча б 1% земної ядерної зброї, це призведе до так званої «ядерної зими». Це явище знищить не тільки людей, а й усю біосферу.

Проблеми екології

У всіх екологічних проблем світу один корінь — життєдіяльність людини, яка шкодить навколишньому середовищу.

У другій половині минулого століття почали розвиватися одразу кілька екологічних катастроф:

 • руйнується світова екосистема;
 • все більше видів флори і фауни зникає з землі;
 • відбувається глобальна зміна клімату, тому що збільшується викид парникових газів в атмосферу;
 • екологічний баланс природи порушений — дедалі більше територій вражені лихами чи стоять межі катастрофи.

Забруднення ґрунту, океану та навколоземного простору згубно. Воно відбивається на здоров’я людини та якість її життя, ставить під загрозу всіх живих істот планети. Уражені території стають непридатними для життя, а джерела цієї поразки заважають біосфері відновлюватися і зрештою руйнують її.

Демографічна проблема

Ця глобальна проблема торкається кількості населення світу. Сьогодні у світі актуальні дві протилежні тенденції. Розглянемо кожну з них.

«Демографічний вибух»«Нульовий приріст»
Населення країн Азії, Африки та Латинської Америки різко зростає. Вже зараз це призводить до соціально-економічних проблем у країнах, що розвиваються. Якщо проблеми не вирішити, ситуація загострюватиметься.Людей похилого віку в країнах Західної Європи стає більше, ніж молодих. Це призводить до того, що працездатне населення перестає справлятися із навантаженням і не може обслуговувати державу на колишньому рівні.

Проблема «Північ-Південь»

Глобальна проблема «Північ-Південь» — це напружені економічні відносини між розвиненими країнами світу, що розвиваються.

Прірва між ними за рівнем економічного та культурного розвитку зростає з кожним роком. Так, деякі країни Азії, Африки та Латинської Америки не можуть дозволити собі високого зростання в різних галузях, високоякісних товарів та медицини, що впливає на їхній рівень життя.

Світова продовольча проблема

Глобальна продовольча проблема — одна з найгостріших у світі. Вона пов’язана з тим, що у добу науково-технічного прогресу все ще залишаються люди, які не можуть забезпечити себе харчуванням. За звітом порталу GHI (Global Hunger Index) 47 країн світу 2021 року мають тривожно високий індекс голоду. Згідно з прогнозами, знизити його до «нульового голоду» до 2030 року не вдасться.

Проблема бідності

За даними порталу Our World In Data, ⅔ населення світу витрачають до 10 доларів на день, а кожен десятий житель – менше $2. Це говорить про те, що багато країн, що розвиваються, не можуть забезпечувати належний рівень життя для громадян. У таких державах людям недоступна якісна медицина та багато життєво необхідних товарів. Це породжує інші глобальні загрози — проблеми охорони здоров’я та освіти у світі.

Економічна криза, яку викликала пандемія COVID-19, посилила цю та багато інших проблем у країнах, що розвиваються.

Проблема міжнародного тероризму

Тероризм — це насильницькі дії, які злочинці використовують, щоб залякати населення та досягати політичних цілей. Як правило, терористичні акти – це важіль тиску на владу.

Причини розвитку тероризму

Економічна

Соціальна

Країни розвиваються нерівномірно. Поки в одних цвіте високий рівень життя і розвиваються технології, в інших панує голод і розруха

Конфлікт цінностей сучасного Заходу і традиційних підвалин, які пов’язані з релігією та етнонаціональними питаннями

Одна з головних небезпек міжнародного тероризму — його здатність посилити інші глобальні проблеми суспільства. Сьогодні терористичним групам доступні всі блага технологій та фінансування за рахунок пограбувань, доходів з тіньової економіки тощо. Це робить сучасний світ уразливим перед тероризмом.

Інші проблеми XXI століття

Це був далеко не повний перелік загроз, які актуальні для планети. Існують і інші, що не менш лякають проблеми сучасного суспільства. Серед них:

 • небезпечні та часто невиліковні хвороби, які швидко поширюються (СНІД, атипова пневмонія, COVID-19 тощо);
 • нестача прісної води;
 • проблема освоєння космічного простору та Світового океану;
 • виснаження природних ресурсів;
 • втрата пам’яток культурної спадщини людства та інше.

Як вирішити глобальні проблеми людства

Суспільство вже зробило перший крок до того, щоб долати загрози. Вчені та політики оцінили масштаби катастрофи та запропонували заходи, які допоможуть нам у боротьбі за майбутнє. Розглянемо у таблиці список глобальних проблем людства та шляхи їх вирішення.

Глобальна загроза Як вирішити
Проблема термоядерної війни Зупинити гонку озброєнь, встановити та підтримувати концепцію миру без ядерної зброї, заборонити розробляти та використовувати зброю масової поразки
Екологічна проблема Створювати «чисті» технології, налагодити переробку відходів, зробити контроль очисних споруд жорсткішим
Демографічна проблема Пом’якшити міграційні вимоги, дозволити мігрантам із країн, що розвиваються, заповнювати населення та підтримувати економіку розвинених
Проблема «Північ-Південь» Допомогти країнам, що розвиваються: підвищувати рівень освіти, списувати борги, дозволити товарам з Азії, Африки та Латинської Америки потрапляти на західні прилавки
Світова продовольча проблема Перетворити аграрну систему країн, що розвиваються, підключити державну підтримку
Проблема бідності Допомога економіці країн, що розвиваються, швидше розвиватися за допомогою заходів, які ми розглянули вище
Проблема міжнародного тероризму Створювати центри боротьби з тероризмом, розробляти та контролювати антитерористичну стратегію, посилювати захист місць скупчення людей, які найчастіше атакують — транспорт, концертні зали, стадіони

Є загальні правила, які допоможуть вирішити глобальні проблеми у майбутньому.

 1. Змінити свідомість людей: виховувати у населенні гуманізм, обговорювати глобальні проблеми у суспільстві.
 2. Вивчити причини та протиріччя, які загострюють глобальні проблеми та створюють нові.
 3. Об’єднати зусилля всіх країн: разом створювати технології, користуватися єдиним фондом ресурсів, вивчати погрози разом, обмінюватися інформацією.
 4. Пам’ятати, що перед людством постали проблеми, вирішення яких залежить від уміння країн домовлятися та працювати спільно.
 5. Спостерігати і контролювати глобальні загрози.

Додати коментар