Основні форми правління

На уроках суспільствознавства школярі проходять багато тем, пов’язаних із державними підвалинами. Одну з них розглянемо у цьому матеріалі: форму державного правління.

Визначення форми правління

Перш ніж ми дізнаємося, які бувають форми правління, розглянемо основні визначення зі шкільної програми по суспільству.

Форма держави — це устрій політичної організації суспільства, покликаний забезпечити її стабільність та нормальне функціонування.

У держави є три виміри, які визначають її сутність: форма правління, тип державного устрою та вид політичного режиму.

Форма державного правління — елемент форми держави, який визначає систему організації вищих органів державної влади, порядок їх утворення, терміни діяльності та компетенцію, а також порядок взаємодії даних органів між собою та з населенням та ступінь участі населення у їх формуванні.

  • У вузькому сенсі — це організація вищих органів державної влади (спосіб організації верховної влади в державі).
  • У широкому розумінні — це спосіб організації та взаємодії всіх органів держави.

Форми влади показують:

  • як створюються найвищі органи влади в державі,
  • їх структуру,
  • які принципи лежать в основі взаємодії між державними органами,
  • як будуються взаємовідносини між верховною владою та пересічними громадянами,
  • у якій мірі організація органів держави дозволяє забезпечувати права та свободи громадян.

У сучасному світі кожна держава відрізняється набором специфічних рис і характеристик, що склалися в процесі його історичної еволюції, під впливом природних факторів, особливостей соціально-економічного розвитку, релігії та ін.

З різноманіття форм державного правління на уроках суспільствознавства обговорюють дві основні — монархію і республіку. Розглянемо ці види правління.

Монархія

Монархія — форма правління, за якої верховна державна влада належить одній особі — монарху (королю, царю, імператору, султану, еміру) і зазвичай передається у спадок.

Монархія — одна з найдавніших форм правління. Найранішою формою монархії була деспотія. За деспотії вся верховна державна влада сконцентрована в руках у абсолютного правителя або вузької групи осіб, які мають право вільно розпоряджатися долею своїх підданих. Класичними деспотіями були держави Стародавнього Сходу: Стародавній Єгипет, Індія, Китай, Ассирія, Вавілон, Персія. Також деспотичною була влада в Золотій Орді, державі Великих Моголів в Індії та імперії Османа.

Паралельно йшов розвиток теократичних уявлень про природу монархії. В теократичній традиції імператор (монарх) мислився як живий бог чи намісник бога. У різний час елементи теократичної монархії можна було зустріти у Стародавньому Єгипті, Китаї, античній Греції (Олександр Македонський), Римській імперії (починаючи з династії Августів). Пізнішою формою теократії вважають владу Папи Римського.

На теократичну традицію спиралися і візантійська автократія, московське самодержавство. Самодержавство виникло у Росії у зв’язку з прийняттям великим князем Іваном III титулу «Государ Всія Русі» після його одруження з племінницею останнього візантійського імператора Костянтина XI, Софії Палеолог. А з здобуттям повної незалежності від ханів Золотої Орди Іван III у дипломатичному листуванні з главами інших країн починає називати себе царем і самодержцем.

На рубежі XVI-XVII ст. у Європі склалося уявлення про абсолютну монархію, під якою розуміли таку форму правління, коли юридично і практично вся повнота державної (законодавчої, виконавчої, судової), іноді духовної (релігійної) влади концентрувалася до рук монарха, за яким визнавалося право краще за всіх розбиратися у цих питаннях. Класичний зразок абсолютної монархії того часу: Франція за часів Людовіка XIV («короля-сонця»).

Далі з’явилася ідея освіченої монархії, або освіченого абсолютизму. Теорія освіченого абсолютизму полягала в ідеї світської держави, тобто в прагненні поставити найвищу центральну владу. Освічений абсолютизм вніс нове розуміння держави, яка наклала обов’язки на державну владу, яка має права. Тобто монарх став розумітися не просто як одноосібний володар держави, а як найосвіченіший представник своєї країни, який має всебічно дбати про благо своїх підданих та процвітання своєї держави.

Сучасні монархії поділяють на два види — абсолютні та конституційні.

Абсолютні монархії відрізняються всевладдям глави держави, не обмеженої конституційними установами. Монарх поєднує у собі функції глави держави та уряду, головнокомандувача збройних сил і верховного судді. Також він призначає уряд та інші органи влади, які відповідальні лише перед ним як главою держави, а парламент у ряді випадків взагалі відсутній або є лише дорадчим органом за правителя (царя, короля та ін.). У окремих випадках монарх виконує і функції духовного глави. Приклади сучасних абсолютних монархій: Саудівська Аравія, Бруней, Катар, Оман, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), князівство Ліхтенштейн, Ватикан.

У конституційних монархіях повноваження глави держави суворо лімітовані. Реальна законодавча влада в такій державі належить парламенту, а виконавча уряду. За ступенем обмеження конституційні монархії бувають дуалістичними та парламентськими.

Дуалістична монархія – конституційна монархія, в якій влада монарха обмежена конституцією, але монарх формально і фактично зберігає велику владу. Він має права призначення та усунення кабінету міністрів, абсолютного або відкладного вето щодо рішень парламенту, а також виконує низку представницьких та зовнішньополітичних функцій. Приклади: Йорданія, Марокко, Свазіленд, частково королівство Бутан, де є також і риси абсолютної монархії.

Парламентарна монархія – конституційна монархія, в якій монарх виконує свої функції номінально. При парламентарної монархії влада монарха не поширюється на сферу законодавчої діяльності та значно обмежена у сфері управління. Закони ухвалює парламент, якому належить формальне верховенство серед інших органів держави. Він же призначає уряд, який перед ним є відповідальним. В окремих випадках (у Великій Британії, Бельгії, Нідерландах та ін.) у монарха залишаються певні повноваження, як, наприклад, право вето на законодавчі акти парламенту, але на практиці воно давно ніде не застосовувалося. Насправді, монарх виконує суто представницькі функції.

Приклади: всі європейські монархії, за винятком Ліхтенштейну та Ватикану. Найбільш відомі – Великобританія, Іспанія, Швеція, Данія, Норвегія, Нідерланди та ін. В Азії – Бахрейн, Камбоджа, Кувейт, Таїланд, Японія та з деякими застереженнями Малайзія. В Африці – Лесото.

Види монархій Основні риси
Абсолютна (необмежена) Усі гілки влади – судова, законодавча і виконавча – знаходяться в руках однієї людини: короля, султана, шаха, імператора, царя та ін. Влада передається у спадок з права крові. Найчастіше існує суворий регламент успадкування, щоб уникнути чвар між претендентами. Розквіт абсолютних монархій припав на період рабовласництва та феодалізму. В наші дні абсолютна монархія збереглася в ОАЕ, Кувейті, Омані, Катарі та ін.
Конституційна Влада однієї особи обмежена законом держави, найчастіше Конституцією. Такий вид монархії поділяється на дуалістичну та парламентську.
Дуалістична Монарх стоїть на чолі виконавчої влади і може впливати на судові рішення та законотворчість. Паралельно з монархією у державі часто існують відносно незалежні судові та законодавчі органи. Монарх має право розпустити парламент, або накласти вето на закони, що приймаються. В наші дні вона існує в Йорданії та Марокко.
Парламентська Монарх є частково формальним символом держави, данини традиціям. Основна влада належить обраним народом органам (парламенту). У державах з такою формою правління дотримується принципу поділу влади. Іноді монарх може накласти вето чи резолюцію на деякі закони, але реальної влади не має. Така форма правління в наші дні представлена ​​в Японії, Данії, Великій Британії.

Основні види монархій і їх ознаки

Лінії порівняння Абсолютна (Необмежена) Дуалістична Обмежена (парламентська, конституційна)
Належність законодавчої влади Монарх Розділена між монархом і парламентом Парламент
Здійснення виконавчої влади Монарх Формально — монарх, фактично — уряд
Призначення глави уряду Монарх Формально — монарх, але з урахуванням парламентських виборів
Відповідальність уряду Перед монархом Перед парламентом
Право розпуску парламенту — (парламент відсутній) У монарха (Необмежена) У монарха (за рекомендацією уряду)
Право вето монарха на рішення парламенту Абсолютне вето Передбачено, але не використовується
Надзвичайно-указне законодавство монарха Необмежена (указ монарха має силу Закону) Тільки в період між сесіями парламенту Передбачено, але не використовується
Сучасні держави Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія Йорданія, Марокко, Непал Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Японія

Республіка

Республіка — форма державного правління, за якої верховна влада здійснюється виборними органами, які обираються населенням (чи державними органами) визначений термін.

Є дві основні форми республіки: президентська та парламентська. Ще існують змішані (напівпрезидентські) республіки.

Президентська республіка — президент має дуже велику владу: він поєднує функції глави держави та глави уряду, формує уряд. Президента обирають усі громадяни через пряме голосування (наприклад, США, країни Латинської Америки).

Парламентська республіка — провідним органом влади виступає парламент, який обирається громадянами. Саме парламент формує уряд, який зобов’язаний перед ним звітувати (наприклад, Індія, Італія, ФРН, Швейцарія).

Змішана республіка — влада президента значна, але формування уряду відбувається за участю парламенту (приклад – Австрія, Україна, Франція).

Основні види республік та їх ознаки

Лінії порівняння Президентська Напівпрезидентська (змішана) Парламентська
Порядок обрання президента Обирається всенародним голосуванням (позапарламентський шлях). Обирається на засіданні парламенту.
Порядок утворення уряду Президент формує уряд за певного парламентського контролю. Уряд формується президентом з лідерів партії, що перемогла на виборах до парламенту, і має отримати вотум довіри парламенту. Уряд формується президентом з лідерів партії, що перемогла на виборах до парламенту.
Відповідальність уряду Перед президентом. Парламент не може висловити вотум недовіри уряду. Подвійна відповідальність перед парламентом і частково перед президентом. Президент не відповідає за дії уряду. Вотум недовіри парламенту уряду неможливий. Перед парламентом. Парламент может внести вотум недоверия правительству в целом или одному из его членов, что влечет за собой отставку правительства.
Право розпуску парламенту у президента Відсутнє. Президент має право розпуску парламенту.
Наявність посади прем’єр-міністра Відсутнє. Існує посада прем’єр-міністра.
Обсяг повноважень президента Президент — не лише глава держави, а й голова виконавчої влади. Президент — глава держави. Повноваження у здійсненні виконавчої влади розділені між президентом та урядом. Президентські повноваження номінальні, будь-які дії він робить.
Сучасні держави США, країни Латинської Америки Австрія, Україна, Франція Індія, Італія, ФРН, Швейцарія

Додати коментар