Політична партія

Політична партія — це організована група однодумців (майже як анімешники або толкіністи). У цій статті дізнаємось, які бувають види політичних партій та їх характеристики.

Поняття, функції, ознаки політичних партій

Політична партія — це організована група однодумців, яка виражає інтереси конкретних соціальних верств і при цьому прагне досягти влади в державі. Приклади таких цілей — завоювання державної влади або участь у її реалізації.

Елементи, які утворюють структуру партії: партійний лідер, партійний апарат, рядові члени, прихильники партії.

Основні функції політичних партій::

 1. боротьба за владу в державі та вплив на політику держави;
 2. участь у здійсненні влади;
 3. участь у формуванні політичної системи держави;
 4. формування громадської думки;
 5. вираження інтересів соціальних груп;
 6. політичне виховання;
 7. підготовка та висування політичних кадрів;
 8. захист інтересів різних соціальних груп.

Відмінні ознаки політичних партій:

 • націленість на завоювання та здійснення влади;
 • наявність політичної програми – документа, в якому формулюються цілі та завдання партії;
 • наявність організації – керівні органи, членство, статут партії;
 • наявність розгалуженої мережі місцевих організацій, ядро ​​яких утворюють активісти-добровольці;
 • наявність певної ідеології або особливого бачення світу та людини.

Перейдемо до найголовнішого — основних видів політичних партій.

Класифікація політичних партій

Політичні партії можна класифікувати на види та типи за різними критеріями.

За типом ідеології:

 • Ліберальні партії націлені на мінімальне втручання держави в життя суспільства, свободу економічного та політичного життя.
 • Консервативні партії націлені на збереження чинних порядків та відкидають ідеї серйозного реформування.
 • Соціал-демократичні партії орієнтовані на участь держави в житті суспільства та державне регулювання економіки за збереження основних свобод.
 • Комуністичні партії виступають за повну рівність.
 • Націоналістичні партії будують свою діяльність на основі ідей про перевагу певної нації в житті країни.
 • Клерикальні партії спрямовані на посилення впливу церкви та релігійних ідей.
 • «Зелені» партії спрямовані на захист довкілля.
 • Фашистські партії засновані на ідеї придушення особистості, ліквідації свободи.
 • Монархічні підтримують існування монархій та одноосібну владу.

По відношенню до соціальної дійсності:

 • Революційні партії спрямовані на докорінне перетворення суспільства за допомогою засобів боротьби.
 • Реформістські партії прагнуть поступових перетворень суспільства за допомогою законних засобів.

За характером членства:

 • Кадрові партії засновані на нечисленному, вільному членстві, при цьому спираються на професіоналів та активну діяльність у період виборів.
 • Масові партії засновані на численних масах народу, націлені на політичне виховання, мають розгалужену структуру і систематично беруть участь у політичному житті.
 • Централізовані партії засновані на системі масового членства та жорсткої дисципліни, яка передбачає виконання кожним членом партії певних функцій.

Види політичних партій щодо влади:

 • Правлячі знаходяться у владі в певний момент.
 • Опозиційні (легальні, нелегальні) домагаються влади.

За місцем у політичному спектрі:

 • Ліві партії виступають за проведення реформ, державне регулювання економіки та витіснення приватного сектора, за соціальний захист трудящих та радикально-революційні методи здійснення перетворень. До цієї групи відносять соціалістичні та комуністичні партії.
 • Центристські партії засновані на балансі між суспільною рівністю, суспільною ієрархією та протистоянні політичним змінам як вліво, так і вправо.
 • Праві партії виступають за ідею сильної держави, стабільність соціального життя, охорону приватної власності. До них відносять ліберальні та консервативні партії.

За джерелом виникнення:

 • Самостійні виникають внаслідок ініціативи громадян.
 • Проурядові створюються за ініціативою держави в період виборів.
 • Створені на основі об’єднання соціальних груп.

За положенням в керуючій структурі:

 • Парламентські реалізують свою політику через парламент. Їхня головна мета – отримати максимальну кількість голосів виборців та місць у виборних органах.
 • Авангардні не вважають участь у виборах ключовим напрямком діяльності. Беруть активну участь у громадському житті.

Види політичних партій з організаційної структури:

 • Класичні — з чіткою організаційною структурою та постійним членством.
 • Рухові — характерне формальне членство.
 • Політичні клуби — характерне вільне членство.

Тепер ми знаємо види діяльності різних політичних партій.

Поняття партійної системи

Партійна система — це сукупність партій, які беруть участь у формуванні законодавчих та виконавчих структур влади.

Залежно від того, скільки партій реалізують політичну владу, виділяють однопартійні, двопартійні та багатопартійні системи.

Розглянемо типи партійних систем у таблиці.

Назва партійної системиСутність
Однопартійна системаУ суспільстві активна одна політична партія, влада якої закріплена у законодавстві та є незаперечною. Формується при авторитарних та тоталітарних режимах. При цьому керівна роль єдиної партії отримує конституційне закріплення. Приклади країн з однопартійною системою: СРСР, Куба, Індія, КНР, КНДР.
Двопартійна (бінарна) системаВ суспільстві є дві сильні партії, які періодично приходять до влади, змінюючи одна одну в результаті виборів. Інші партії не мають достатньої популярності, щоб прийти до влади і впливати на політичне життя. Приклади країн із двопартійною системою: США (республіканська та демократична партії), Великобританія (партії лейбористів та консерваторів).
Багатопартійна системаУ суспільстві існує конкуренція між кількома впливовими партіями. При цьому жодна з них не має явних переваг перед іншими. Формується у розвинених демократичних суспільствах. Приклади країн з багатопартійною політичною системою: Франція, Італія, Іспанія, Данія, Швеція, Німеччина, Ізраїль.

Партія може прийти до влади демократичним шляхом, а також під час революції чи військових переворотів. У Бутані, Омані, Катарі, Кувейті, Саудівській Аравії діяльність політичних партій офіційно заборонена.

Додати коментар