Влада

Пристебніться: сьогодні ми поговоримо про поняття влади, її походження та види, для чого вона суспільству і як народ може контролювати її роботу.

Що таке влада

Цей термін має кілька визначень. З точки зору суспільствознавства влада — це:

 1. Вплив суб’єкта влади на поведінку людей.
 2. Здатність однієї сторони впливати на поведінку іншої. При цьому готова друга сторона співпрацювати чи ні, не враховується.
 3. Механізм, який допомагає організувати та керувати спільною діяльністю.

Вважається, що влада виникає одночасно з людським суспільством, тому що воно не може існувати без такого механізму. Безвладдя означає хаос і роз’єднаність у житті людей. При цьому влада завжди йде пліч-о-пліч з нерівністю, коли є владна і підвладна групи.

Що включає в себе влада

У влади є компоненти — суб’єкти, об’єкти і ресурси. Розберемося, що розуміють під кожним з них.

Компоненти влади

Назва

Сутність елемента влади

Приклад

Суб’єкт влади

Ті, в руках яких влада

Людина, спільнота, організація, народ, світова спільність, яка об’єднана в ООН

Об’єкт влади

Ті, на кого спрямована влада

Людина, соціальна група, клас тощо

Ресурси влади

Кошти, за допомогою яких реалізують владу

Економічні: гроші, природні ресурси, техніка тощо.

Соціальні: освіта, статус, посада, звання тощо.

Культурно-інформаційні: наука, ЗМІ, знання, освітні інститути тощо.

Примусові: військові сили, зброя, поліція

Демографічні: люди, які створюють інші ресурси

Якою буває влада

Влада багатолика і може проявлятися по-різному. Існують критерії, які поділяють її на різні категорії. Давайте дізнаємося, які саме.

Типи влади

Критерії

Види

Який ступінь інституалізації

Урядова, шкільна, міська і т. д.

Хто суб’єкт

Парламентська, президентська, народна, класова, партійна

На яку сферу впливає

Духовна, ідеологічна, політична, інформаційна, політична і т. д.

До якого режиму правління належить

Деспотична, авторитарна, демократична і т. д.

Скільки людей приймають ключові рішення

Особиста та колективна

Як співвідноситься із законом

Законна та незаконна, легальна та нелегальна

Політична влада

Політична влада — це право, здатність і можливість людей відстоювати свої політичні погляди та втілювати їх у життя. Цей вид влади є одним із найважливіших для життя суспільства.

Для політичної влади характерні такі ознаки:

 1. Поширюється на всіх людей, які живуть на території держави.
 2. Діє на основі права від імені всього суспільства.
 3. Може використовувати різноманітні ресурси влади — примусові, соціальні, економічні тощо.
 4. Створює єдиний загальнодержавний центр прийняття політичних рішень.
 5. Єдина може користуватися силою в межах країни.

Які бувають види політичної влади

Політичну владу також можна розділити на типи за різними ознаками. Обговоримо, на які саме.

Класифікація політичної влади

Критерій

Форми влади

Для чого призначена

Законодавча, судова, виконавча

Яке місце займає у загальній структурі влади

Місцева, регіональна, центральна

Який основний суб’єкт

Республіканська, монархічна

До якого типу політичного панування належить

Традиційна, раціонально-правова, харизматична

Зупинимося докладніше на останньому з критеріїв — системі політичного панування. Розділити їх на види запропонував німецький історик та соціолог Макс Вебер. Розглянемо кожен із них у таблиці нижче.

Види політичного панування за Вебером

Критерій Традиційне панування Раціонально-правове або легальне панування Харизматичне панування
Правила, на яких засновано пануванняПатріархальні або станові правилаПравила, які розробили на основі здорового глузду
Голова системиМонарх або релігійний лідерПосадова особа або органПророк, лідер, воєначальник, демагог
Як глава системи отримав владуУ спадок чи традиціюПід час передачі на основі принципу більшостіЗа рахунок довіри об’єкта влади до лідера
Форма легітимностіВіра у встановлені правилаЦільораціональна віра в нормиЕмоційна віра у якості лідера та його ідеї
Головний тип соціальної поведінкиТрадиційнеІнструментальне або цільораціональнеЕмоційне

Пам’ятайте: види, які ми описали вище, не зустрічаються у своєму ідеальному варіанті. Кожен із прикладів реальних політичних систем поєднує риси різних типів панування.

Яка має бути політична влада сьогодні

Сучасне суспільство тримає політичну владу в рамках. Щоб відповідати часу та потребам народу, вона має бути:

 • обмежена, тобто поділена на виконавчу, судову та законодавчу;
 • легітимна, тобто виправдана з суспільно-морального погляду та визнана людьми;
 • регламентована, тобто її має контролювати закон;
 • інституційна, тобто пов’язана з громадськими інститутами.

Як ми вже писали вище, політична влада відіграє важливу роль у житті суспільства. Тепер настав час розібратися, які функції вона виконує.

Функції політичної влади

Формує політичну систему.

Згуртовує суспільство навколо політичного життя держави.

Регулює відносини між людьми і державою.

Керує життям суспільства і держави на різних рівнях.

Контролює органи влади та політичні процеси.

Керує політичними та іншими відносинами.

Створює відповідну для суспільства форму правління, тип політичної системи тощо.

Що робить політичну владу стійкою

Політична влада довго не протримається на плаву, якщо не доведе, що вона є ефективною. Розберемося, що допомагає їй бути стійкою.

Стійкість політичної влади

Принцип

Легітимність

Результативність

Суть принципу

Те, наскільки суспільство схвалює владу, визнають її політичні рішення, підтримують лідерів, партії та рухи

Те, наскільки добре влада справляється з роботою, виконує обіцянки та виправдовує очікування народу

Як проявляється

Народ позитивно оцінює владу і погоджується підкорятися їй.

Громадянське суспільство визнає владу.

Світова спільнота визнає владу

Те, наскільки добре влада справляється з роботою, виконує обіцянки та виправдовує очікування народу

Державна влада

Державна влада — це один із видів влади у суспільстві, де суб’єкт – це держава в особі його регіональних органів, а об’єкт – населення.

Ознаки державної влади

Публічна, тобто виступає від імені суспільства

Суверенна, тобто очолює владу всередині країни і не залежить від відносин з іншими державами

Обмежена територією держави

Теорія поділу влади

Відповідно до теорії, яку запропонували Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, А. Гамільтон та Д. Медісон, державна влада ділиться на 3 види: законодавчу, виконавчу та судову. Мета цієї теорії — завадити одній із влади нав’язувати іншим свою волю і не допустити авторитаризму та диктатури у суспільстві. Докладніше про політичні режими ми раніше писали в блозі.

Розберемося, які положення входять у теорію поділу влади:

 1. Законодавчою, судовою та виконавчою владою керують різні люди та органи, як закладено у Конституції.
 2. Всі гілки рівні та самостійні, жодна з них не може усунути іншу.
 3. Політика не може впливати на судову владу. Судді мають право обіймати посаду довгий час.
 4. Жодна гілка не може претендувати на права, які закладені для іншої в Конституції.

Таким чином, державна влада ділиться на гілки, кожна з яких відповідає за свою функцію:

 • виконавча — контролює державні справи ;
 • судова — охороняє порядок у суспільстві та закон;
 • законодавча — створює закони з урахуванням інтересів народу.

Так теорія допомагає суспільству не допустити, щоб влада зловживала становищем для особистих бажань, виходила за межі закону і встановлювала авторитарний порядок.

Перевір себе

Давайте дізнаємося, як добре ви розібралися, що таке влада у суспільствознавстві, її ознаках, видах та джерелах. Нижче ми зібрали завдання, які перевірять ваші знання щодо статті.

Завдання 1

Згадайте, які компоненти входять до влади і що вони позначають.

Завдання 2

Нижче ми перерахували 10 тверджень. Визначте, які з них вірні, а які ні.

 1. Об’єкт влади — це той, від кого вона походить.
 2. Державна влада обмежена територією цієї держави.
 3. Політична влада не може регулювати свої відносини з громадянами.
 4. Освітні установи не входять до кількості ресурсів влади.
 5. Політика не може впливати на судову владу.
 6. Державна влада — важлива частина політичної.
 7. Схвалення народу впливає на те буде політична влада стійкою чи ні.
 8. За Вебером бувають 4 види політичного панування: харизматичне, ліберальне, традиційне та раціонально-правове.
 9. Влада буває особиста і колективна.
 10. У державній владі об’єкт — це сама держава, а суб’єкт — її населення.

Завдання 3

Перекажіть своїми словами все, що запам’ятали про теорію поділу влади.

Додати коментар