Політичне лідерство

У цій статті ми зібрали все, що потрібно знати про політичних лідерів учням 11-го класу: їх якості, процес їхньої взаємодії з суспільством, типи та функції.

Хто такий політичний лідер

Політичний лідер – це член політичної організації, групи або суспільства в цілому, особистісний вплив якого дозволяє йому відігравати провідну роль у політичних процесах та ситуаціях. Така людина входить до складу політичної еліти і займає особливе місце у русі: може спрямовувати її роботу, приймати головні рішення та впливати на інших її членів.

Стати такою важливою персоною теоретично може кожен. Однак для цього потрібно буде докласти максимум зусиль, адже політичний лідер має мати:

 • розвинений інтелект;
 • уміння відчувати і аналізувати політичну ситуацію;
 • харизму;
 • популярністю серед послідовників;
 • ораторськими здібностями;
 • знанням основних методів влади;
 • умінням організовувати та вести за собою людей;
 • відповідальністю за свої слова та вчинки, у тому числі за політичні рішення;
 • чіткою політичною програмою, яка відображатиме потреби основних соціальних груп.

Важливо пам’ятати, що політичний лідер — це водночас суб’єкт та об’єкт політичної системи. У кожній зі своїх ролей він має характерні риси.

Як суб’єкт Як об’єкт
Має реальну владу, авторитет, повноваження та засоби, щоб керувати життям суспільства Знаходиться під тиском зацікавлених сторін, коли приймає рішення

Як зароджуються політичні лідери

Багато політологів задавалися питаннями та аналізували, який типаж людей частіше очолює організації та за яких обставин. Це допомогло створити кілька теорій політичного лідерства. Розберемо їх докладніше.

Теорії політичного лідерства

Назва Суть

Ситуаційна теорія

Лідери виникають через збіг обставин: вдалого часу, місця та ситуації

Інтегративна теорія

Лідерства можна досягти поєднанням якостей особистості, походження, способу висування, соціалізації людини та її завдань

Психологічна теорія

В основі лідерства лежить прагнення влади. Коли лідер нав’язує свою волю іншим, він намагається впоратися зі своїми комплексами.

Теорія особистісних рис

Лідерство виникло завдяки людям із визначними якостями: інтелектом, силою волі, ораторськими здібностями тощо.

Теорія послідовників

Лідером стає той, хто готовий висловлювати інтереси своїх послідовників

Особливості політичного лідерства

Діяльність політичного лідера — специфічна робота, яка відрізняється від інших пов’язаних із політикою ролей. Давайте розберемося, чим саме.

Характерні риси роботи політичного лідера:

 • Не може безпосередньо впливати на людей, тому що політична діяльність охоплює все суспільство. Натомість користується пропагандою, ЗМІ та допомогою довірених послідовників.
 • Створює свій публічний образ за допомогою спеціалістів-помічників: авторів промов, аналітиків, іміджмейкерів та інших експертів.
 • Готовий приміряти на себе різні ролі, щоб привернути до себе якомога більше соціальних груп і збільшити кількість прихильників.

Навіщо суспільству потрібні політичні лідери

Щоб люди діяли спільно та організовано досягали цілей, їм потрібен той, хто внесе лад у роботу та надихне на справу. Цим і займається політичний лідер, якщо говорити загалом. А тепер — про кожну його функцію конкретно.

Функції політичних лідерів

Орієнтаційна

Обирає політичний курс, який враховуватиме потреби людей та сучасні тенденції світового розвитку

Мобілізаційна

Економічно та соціально стимулює громадян, щоб домогтися потрібних змін у суспільстві

Інтегративна

Об’єднує різні групи інтересів на основі прийнятих суспільством ідеалів та цінностей

Інструментальна

Приймає рішення, які допоможуть вибрати методи для роботи з суспільними проблемами

Функція гаранта справедливості, законності та порядку

Використовує владу, щоб захищати права та свободи громадян від беззаконня та бюрократії

Комунікативна

Контактує з різними верствами населення, щоб зміцнити політичну організацію народу

Види політичного лідерства

Політичне лідерство може виявлятися різними способами, тому так важко його класифікувати. Аби спростити завдання, політологи розділили види лідерства за критеріями. Давайте розберемося, за якими саме.

Типологія політичного лідерства

Критерій Види

Тип політичного панування, яке підтримує лідер (за М. Вебером)

Традиційне, раціонально-легальне, харизматичне.

Кожен із типів панування ми розглянули у статті про владу.

Цілі та вплив на суспільство

Революційне: лідер має намір перейти до іншої громадської системи.

Реформаторське: лідер прагне суттєво змінити пристрій суспільства.

Консервативне: лідер хоче зберегти суспільство у тому вигляді, в якому воно є зараз

Модель поведінки

Теоретичне: впливає на суспільство за допомогою логіки та інтелекту.

Організаторське: впливає методами громадської організації та через роботу з кадрами.

Агітаційне: заробляє владу за рахунок красномовства, особистого прикладу

Методи управління

Авторитарне: керує суспільством одноосібно.

Демократичне: дозволяє членам груп брати участь в управлінні суспільством, враховує їх потреби і думку.

Невтручається: довіряє помічникам приймати головні рішення, прагне перекласти відповідальність на інших

Характер діяльності

Ситуаційне: керує суспільством лише за певних умов.

Універсальне: бере участь у житті населення регулярно

Робота з програмою

Виконавче: виконує програму, яку розробили раніше.

Творче: сам розробляє програму та пропонує її використовувати

Інституційність

Неформальне: лідера обрали завдяки особистим стосункам з послідовниками або певною авторитетною особою.

Формальне: лідера обрали за особливими правилами завдяки його особистим якостям, заслугам і функціональності

Стиль

Демагог, лідер-служитель, лідер-прапор, лідер-пожежний, лідер-торговець і т. д.

Масштаб впливу

Лідерство соціальних верств, лідерство класу, загальнонаціональне лідерство тощо.

Перевірте себе

Давайте дізнаємося, наскільки добре ця стаття допомогла вам розібратися у феномені політичного лідерства та його характерних рисах. Нижче ми перерахували питання для самоперевірки – вони покажуть, що ви засвоїли добре, а які тези ще варто повторити. Поїхали!

Завдання 1

Прочитайте твердження нижче і розділіть їх на дві групи: вірні та невірні.

 1. Кожен може стати лідером політичної організації, і для цього необов’язково бути видатною людиною.
 2. Частина роботи політичного лідера — спілкуватися з населенням.
 3. Політичний лідер не є об’єктом політичної системи.
 4. У політичного лідера має бути програма, але він не зобов’язаний розробляти її сам.
 5. Політичний лідер впливає на людей безпосередньо.

Завдання 2

Яка з теорій політичного лідерства найчастіше виявляється у реальному житті на прикладах з історії та сучасності? Поясніть, чому так відповіли.

Завдання 3

Ще раз прочитайте список якостей, необхідних для кожного політичного лідера, і виберіть із них 2–3 найважливіші, на ваш погляд. Поясніть, чому зупинилися саме на них.

Завдання 4

Подумайте та назвіть яскравих політичних лідерів із української історії. Спробуйте класифікувати одного з них за критеріями з таблиці видів політичного лідерства.

Завдання 5

Тепер, коли ви більше дізналися про життя та завдання політичного лідера, подумайте, хотіли б ви стати ним у майбутньому. Поясніть, чому дали таку відповідь.

Додати коментар