Політична система суспільства

Політика – річ тонка та складна, але вона стосується кожного громадянина. У цій статті ми розберемося, що таке політична система суспільства, які основні елементи входять до її структури та як вона пов’язана з державою.

Що таке політична система

Політична система — це сукупність різних політичних інститутів, соціально-політичних спільностей та відносин між ними, що їх втілює політична влада. Ця система тісно пов’язана з іншими — економічною, правовою та духовною.

Розберемося, як саме політична система взаємодіє із середовищем — суспільством. У моделі, яку запропонував політолог Девід Істон, є два типи зв’язку між ними – вхід та вихід. Вхід — це суспільні вимоги, підтримка та реакції громадян на політичну систему. Вихід є конкретними рішеннями цієї системи, які впливають на життя суспільства.

Схема взаємодії між політичною системою та суспільством щодо Істона

Напрямок

Суспільство впливає на політичну систему, вхід

Політична система впливає на суспільство, вихід

Сутність

Імпульси, на які реагує політична система

Дії та рішення системи, що керують суспільством

Приклад

Робітники просять покращити умови праці на державному підприємстві

На підприємстві чинять або замінюють обладнання, відкривають нові вакансії або підвищують зарплати

За цією моделлю взаємодію можна представити як цикл. Суспільство щось вимагає, політична система відповідає на запит, після чого громадяни реагують на це рішення. Далі вона отримає на вході підтримку суспільства, або нові вимоги. І так по колу.

Важливо пам’ятати, що апарат політичної системи не всесильний. Якщо імпульсів на вході буде більшим, ніж може обробити система, вона стане перевантаженою. Тому вимоги фільтрують – відбирають важливі, термінові та здійсненні. Цим займаються політичні партії та суспільно-політичні організації.

Завдання політичної системи — зберігати баланс у рішеннях. Не кожен запит суспільства реально виконати, але ігнорувати їх не можна. Це зробить систему хиткою, тому що громадяни перестануть її схвалювати.

Для чого потрібна політична система

Суспільство створило політичну систему, щоб виконувати такі функції:

 • визначати цілі та завдання, які допоможуть суспільству розвиватися;
 • стежити, щоб суспільство виконувало ці завдання;
 • розподіляти матеріальні та духовні цінності;
 • стежити, щоб інтереси держави не суперечили інтересам соціальних спільностей;
 • виховувати політичну свідомість народу;
 • стежити, щоб політичний устрій був стабільним і безпечним;
 • контролювати дотримання законів та політичних норм.

З чого складається політична система України

У структуру політичної системи входять 5 головних компонентів. Або, як їх найчастіше називають, підсистем. При взаємодії всіх складових друг з одним утворюється політичний режим.

Розглянемо кожен із компонентів докладніше.

Політичні підсистеми України

Назва

Сутність

Організаційно-інституційна

 • Представляє різні політичні інтереси;

 • Слідкує за соціальним управлінням;

 • Створює соціальні норми;

 • Відповідає за політичну соціалізацію народу тощо.

В неї входять: держава, об’єднання, політичні партії, церква.

 

Регулятивна

 • Регулює політичний процес;

 • Відповідає за політичні принципи, традиції та норми моралі.

До неї входять норми права, норми моралі, звичаї.

Функціональна

Включає методи та способи здійснення політичної влади.

До неї входять політичний режим, політичний процес.

Комунікативна

Включає політичні відносини між суб’єктами політичної системи щодо управління суспільством.

До неї входять засоби масової інформації та комунікації.

Духовно-ідеологічна

Надає сенс політичним діям.

У неї входять:

 1. Політична свідомість — емоції, почуття та думки громадян про систему влади, її рішення та дії, політику в цілому.

 2. Політична культура — це усталені серед громадян норми політичної поведінки та тенденції, що впливають на кожну окрему людину.

Особливу роль у політичній системі держави відіграють засоби масової інформації чи ЗМІ.

Місце держави в політичній системі

Держава — це основний інститут політичної системи, тому займає в ній центральне місце. Воно:

 • виражає інтереси більшої частини народу та має широку соціальну основу;
 • може впливати на громадян багатьма способами, тоді як інші політичні організації не мають такої влади;
 • визначає правові рамки для політичної системи у вигляді законів;
 • встановлює правові основи, як організовувати та вести діяльність іншим політичним інститутам;
 • має великі засоби, щоб проводити свою політику;
 • об’єднує навколо себе все політичне життя суспільства.

Перевір себе

Завдання 1

Давайте дізнаємося, наскільки добре ви стали розумітися на устрої та функціях політичної системи суспільства. Вкажіть, до яких підсистем відносяться елементи, які ми перерахували нижче.

 1. Політична культура.
 2. Держава.
 3. Політичні методи.
 4. Політичні традиції.
 5. Відносини між політичними системами двох країн.

Завдання 2

Багато хто плутає політичну систему та режим. Подумайте та поясніть, чому так відбувається.

Завдання 3

Нижче ми перерахували твердження про політичну систему суспільства та її підсистеми. Вкажіть, яке з них вірне, а яке ні.

 1. Політичні партії входять до функціональної підсистеми.
 2. Політична система пов’язана з іншими суспільними системами.
 3. Політична система не впливає на моральні та духовні цінності суспільства.
 4. Політична психологія — це загальноприйнята модель політичної поведінки громадян.
 5. Одна з функцій системи — залучати громадян до участі у політичному житті держави.

Додати коментар