Соціальні групи

Суспільство влаштоване так, що кожен з нас є членом різних груп. Одні ми вступаємо з народження, інші — з віком. Які саме – давайте розбиратися разом. Ця стаття допоможе вам дізнатися більше про те, що таке соціальні групи, їх типи, ознаки, функції та приклади з реального життя. Обіцяємо: до кінця тексту ви знайдете всі, до яких належите особисто.

Що таке соціальні групи і як вони з’явилися

Соціальні групи — це стійкі групи людей, яких поєднують одні й ті самі ознаки. Наприклад, інтереси, становище у суспільстві, цінності тощо.

Людей можна назвати соціальною групою, якщо вони:

Чому виникли соціальні групи

  1. Через розподіл праці з спеціальних видів діяльності.
  2. Через різноманітні умови побуту, культури, цінностей і загальноприйнятих норм.

Види соціальних груп

Поділити соціальні групи на види можна за кількома ознак. Усього їх 5:

Розглянемо, які бувають групи, в окремих таблицях.

За чисельністю

Сім’я, компанія друзів, клас у школі тощо.

Мала Середня Велика
Опис Люди пов’язані тісною формою взаємин і зайняті спільною справою. У всіх членів одні й ті самі цілі, поведінка та психологічні риси. Ця група є елементарним осередком суспільства. Люди мають спільні цілі та діяльність, але не так тісно спілкуються один з одним. Велика кількість людей, яка займає однакове становище в суспільстві та через це пов’язана спільними інтересами.
Приклад Сім’я, компанія друзів, клас у школі тощо. Колеги на роботі, сусіди по під’їзду або вулиці. Нація, народність, клас тощо.

За характером взаємодії

Первинна Вторинна
Опис Люди всередині групи підтримують один одного та пов’язані особистими стосунками. Люди всередині групи пов’язані діловими відносинами та спільною метою.
Приклад Малі соціальні групи — це сім’я, друзі, однокласники тощо. Середні та великі групи — це колеги, політичні партії, профспілки тощо.

За фактом існування

  Номінальна Реальна
Опис Спільноту людей створили штучно для обліку статистики. Групу створили за реальними ознаками, які усвідомлюють люди.
Приклад Пасажири тролейбусів, покупці конкретного магазину чи товару тощо. Жителі сіл, школярі, чоловіки, жінки, діти тощо.

За способом організації

  Формальна Неформальна
Опис Група, яка існує лише в межах організації. Група, яка виникає за рахунок системи особистих відносин та інтересів людей.
Приклад Група в університеті, однокласники, колеги тощо. Читацький клуб, музична група, гурток гончарного мистецтва тощо.

За соціальним станом

  Опис Приклад
Етнічна Група склалася на конкретній території. Люди в ній пов’язані спільними рисами: мовою, культурою, цінностями тощо. Нація, народність, раса, плем’я.
Територіальна Група людей, які живуть на одній території та ведуть схожий спосіб життя. Жителі міста, села тощо.
Демографічна Група, всередині якої люди схожі за статтю або віком. Чоловіки, жінки, молодь, батьки, діти тощо.
Професійна Сукупність людей, у якій члени пов’язані однією професією. Лікарі, актори, інженери, кухарі і т. д.
Релігійна Група людей, які мають спільні релігійні погляди. Синтоїсти, християни, католики, буддисти.

Що таке квазігрупа

У ряді соціальних груп різних типів існує ще одне поняття — квазігрупи. Ця назва походить від латинського quasi — уявний.

Квазігрупа — це малостійка неформальна група людей, які взаємодіють між собою лише одним чи небагатьма способами. Така група не має чіткої структури, норм і системи цінностей.

Види квазігруп

Фан-група Аудиторія Натовп
Люди, яких об’єднує спільний кумир: музична група, актор чи акторка, кіберспортивна команда тощо. Люди, які пов’язані прийомом-передачею однієї і тієї ж інформації у конкретний момент: слухачі у концертному залі, уболівальники на стадіоні, глядачі у кіно тощо. Тимчасова група людей, яких об’єднує інтерес або подія.

Ознаки та властивості квазігруп відрізняються від тих, що характерні для інших соціальних об’єднань. Розглянемо їх докладніше.

Як соціальні групи впливають на людину

Ми вже з’ясували, які існують соціальні групи і що вони означають у житті всього суспільства. Залишилося розібратися, що вони означають кожного члена. Розглянемо в таблиці обидві сторони медалі – позитивні та негативні наслідки.

Позитивні Негативні
У членів групи формуються соціальні цінності, кожен вчиться дотримуватися норм.У групах править думка більшості. Заради спільної мети її члени можуть пожертвувати інтересами окремих людей.
Люди всередині груп розвивають комунікативні навички: вчаться говорити, чути і слухати.Групи рідко ставлять свіжий погляд вище звичного, тому пригнічують ідеї обдарованих та творчих членів.
Члени груп допомагають один одному правильно оцінювати свої вчинки та сприймати своє «я».Деякі члени груп змушені йти на внутрішній конфлікт і погоджуватися з її ідеями, які самі не підтримують.
У групі людина відчуває, що причетна до спільної справи, і більш впевнена в собі.

Перевір себе

Давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте тему статті. Нижче ми зібрали 10 прикладів груп людей. Ваше завдання вказати види соціальних груп, до яких ці люди належать. Нагадуємо, що їх може бути кілька.

Соціальні групи у всьому їхньому різноманітті — це складна система, в якій належить розібратися кожному випускнику.

Додати коментар