Основні типи суспільства

Щоб здати на добре контрольну за суспільствознавством у 10 класі, необхідно навчитися визначати, до якого типу належить суспільство. У цій статті розповімо, які є види суспільства та їх відмітні ознаки.

Три типи суспільства

Розглянемо основні три види суспільства: традиційне, індустріальне, постіндустріальне.

Традиційне суспільство

Традиційне суспільство — тип товариства з аграрним устроєм. Засновано на натуральному господарстві, монархічній системі управління та переважання релігійних цінностей та світогляду.

Головний фактор виробництва — земля, основний продукт — їжа.

Характерні риси традиційного суспільства:

 1. Ручна праця та примітивні технології.
 2. Переважає сільське господарство.
 3. Становий лад.
 4. Низький темп розвитку.
 5. Низька соціальна мобільність.
 6. Направлено в минуле, боїться нововведень.
 7. Переважають цінності колективізму.
 8. Церква впливає на суспільне життя.
 9. Направлено на задоволення побутових потреб.
 10. Патріархальна сім’я.

Індустріальне суспільство

Індустріальне суспільство визначається високим рівнем технічного, індустріального розвитку.

Головний фактор виробництва – капітал. Основна сфера виробництва — промисловість, у ній зайнято понад 50% населення.

Характерні риси індустріального суспільства:

 1. Активний розвиток промисловості.
 2. Серійне машинне виробництво та механізація.
 3. Перетворення науки в громадський інститут.
 4. Народження масової культури.
 5. Класовий лад.
 6. Надання прав і свобод людям.
 7. Формування громадянського суспільства.
 8. Базова структура — економіка.
 9. Основний рушійний механізм — прагнення економічного зростання.
 10. Прагне задовольнити соціальні потреби (гроші, кар’єра, якість життя).
 11. Основний спосіб прийняття рішення — емпіричне дослідження

Постіндустріальне суспільство

Постіндустріальне або інформаційне суспільство — сучасний тип, який ґрунтується на переважанні інформації та комп’ютерних технологій у виробництві.

Головний фактор виробництва — інформація.

Характерні риси постіндустріального суспільства:

 1. Розвиток сфери послуг.
 2. Основна одиниця товару — інформація (знання).
 3. Розвиток інформаційних технологій.
 4. Професійний поділ суспільства.
 5. Широке використання комп’ютерних технологій, автоматизація промисловості.
 6. Глобалізація економіки.
 7. Реалізація науково-технічної революції.
 8. Домінування сім’ї партнерського типу.

Ознаки постіндустріального суспільства:

 • Так як сільське господарство і промисловість в такому суспільстві виробляють більше, ніж воно може вжити, більше половини населення переходить в сферу послуг.
 • Фактор розвитку — теоретичні знання або інформація.
 • Основний фактор прийняття рішень — моделювання та аналітичні методи.
 • Соціальна комунікація протікає на рівні “людина-людина”, а не на рівні “людина — природа” або “людина — машина”.
 • Провідна технологія — розумова, а не ручна праця (як в традиційному) і не машинна технологія (як в індустріальному).

Інші класифікації суспільства

Як ми вже відзначили, існує безліч людських суспільств. Люди зі світу науки ділять їх на типи різними способами. У таблиці описали характеристику видів суспільства за ступенем відкритості, наявності писемності, ступеня соціального розшарування, на основі релігії.

За ступенем відкритостіЗакрите — засноване на статичній соціальній структурі, обмеженій мобільності. Характерний низький темп розвитку, заборонили повільне прийняття інновацій, вірність традиціям.
Відкрите — характеризується динамічною соціальною структурою, високою соціальною мобільністю, здатністю до інновацій, плюралізмом. Найчастіше такий тип зустрічається в демократичних державах.
За наявністю писемностіДописьмові — не мають свого алфавіту і символьного позначення букв. Це ознака низького рівня розвитку і створює труднощі в спілкуванні.
Письмові — групи, у яких є свій алфавіт, за допомогою якого відбувається спілкування. З його допомогою люди можуть налагодити комунікації і домогтися успіхів у розвитку суспільного ладу.
За ступенем соціального розшаруванняПросте — відносяться прості організації без чіткої структури управління. У таких системах немає встановленої форми взаємовідносин, відсутні підлеглі і керівники. Така структура можлива на початкових періодах розвитку без державної влади.
Складне — має на увазі класову нерівність, ієрархію в системі реалізації влади, а також наявність поділу населення на верстви. Така структура характерна для державної форми управління.

Порівняльна таблиця: традиційне, індустріальне та постіндустріальне суспільство

Критерії порівнянняТрадиційне суспільствоІндустріальне суспільствоПостіндустріальне суспільство
Економічна сфераГоловний фактор виробництва — земля. Основна сфера — сільське господарство. Основний продукт — їжа. Виробництво засноване на ручній праці. Панує натуральне господарство.Головний фактор виробництва — капітал. Основна сфера — промисловість. Основний продукт — промислові вироби. Виробництво засноване на механічній праці.Головний фактор виробництва — знання, інформація. Основна сфера — сфера послуг. Основний продукт — послуги. Виробництво засноване на автоматизації.
Соціальна сфераНизька соціальна мобільність. Закриті соціальні структури-стани.Соціальна мобільність підвищується. Рухливі соціальні структури-класи.Максимальна соціальна мобільність. Професійна диференціація.
Політична сфераВідсутність політичних свобод, переважають монархічні форми правління.Проголошення політичних свобод, рівності громадян перед законом, відхід від абсолютної монархії.Політичний плюралізм, громадянське суспільство, демократія консенсусу.
Духовна сфераРелігійні цінності, колективізм.Цінності прогресу, індивідуального успіху.Цінності індивідуалізму.

Додати коментар