Закон попиту та пропозиції

На уроках економіки школярі розглядають одні й самі питання з різних сторін, зокрема з економічного погляду. У цій статті розповімо, що таке попит та пропозиція та які фактори їх формують.

Що таке попит

Попит в економіці — це бажання придбати товар чи послугу. Попит – один із ключових факторів ринкового ціноутворення.

Зобразимо поняття попиту на графіці, де P – ціна, а Q – обсяг попиту.

Величина попиту — це обсяг (кількість) товару або послуги певного виду, який покупці готові придбати протягом певного періоду за певного рівня ціни на цей товар.

Ціна попиту — максимальна ціна, за якою покупець готовий придбати товар або послугу.

Платоспроможний попит — це можливість придбати товар покупцями.

Попит може змінюватися під впливом одного чи кількох факторів. Розглянемо цінові та нецінові фактори попиту.

Фактори, що впливають на попит:

 • ціна;
 • корисність та необхідність товару;
 • число покупців;
 • очікування зміни ціни;
 • рівень доходів населення;
 • наявність товару на ринку;
 • пропозиція альтернативних товарів та їх ціни;
 • мода;
 • сезон;
 • інфляційні очікування.

Попит може змінюватися: збільшуватись або зменшуватись. Графічно зміну попиту можна показати через зміну положення кривої попиту.

Збільшення попиту можна показати, перемістивши криву вправо, далі від осей координат. Це виглядає так:

Рух кривої вліво, ближче до осей координат, означає зменшення попиту. Ось так:

Тепер покажемо зміну величини попиту на графіку.

Зміна величини попиту графічно відображається не зрушенням усієї кривої, а рухом по кривій попиту (D), тобто переміщенням, наприклад, з точки D1 ​​D2. Можна помітити закономірність: чим дорожчі товари або послуги, тим менше бажаючих їх придбати.

Наприклад, якщо ціна Р1, невелика, значить, кількість товарів, які купили за такою ціною — Q1, невелика. При цьому за невисокою ціною Р2 кількість покупок Q2 значно вища.

Що така пропозиція

Пропозиція — це бажання продати товари, які виробили та представили на продаж у конкретний відрізок часу. Обсяг пропозиції при цьому залежить від обсягу виробництва.

Пропозиція товару зростатиме, якщо має високу маржинальність, тобто виробник отримує великий дохід від кожної одиниці проданої продукції. Наприклад, собівартість товару становить 120 гривень, а продають його за 1000 гривень.

Ціна пропозиції – це мінімальна ціна продавців.

Перерахуємо фактори, які впливають на величину пропозиції:

 • вартість виробництва;
 • покращення технологій;
 • конкуренція;
 • очікування за майбутньою ціною та потребою товару;
 • ціни на аналогічні товари;
 • сезон;
 • катаклізми;
 • війни;
 • податки.

Розглянемо графік зміни величини пропозиції.

Зміна величини пропозиції виражається в русі кривої пропозиції (S) з позиції точки S1 до S2 при незмінності факторів речення. І тут ми враховуємо ціновий чинник, інші розглядаємо як незмінні. Можна помітити закономірність: чим дорожчі товари або послуги, тим більше бажаючих за такою ціною їх продати.

Що таке закон попиту та пропозиції

Закон попиту та пропозиції відображає взаємозалежність між кількістю товарів та послуг та обсягом попиту та пропозиції на них.

Закон попиту
Підвищення цін може призвести до зниження величини попиту, а зниження цін — до її збільшення.
Закон пропозиції
Чим вища ціна товару, тим більша величина його пропозиції. Чим нижча ціна товару, тим менша величина його пропозиції

Попит визначається платоспроможною потребою покупців, а пропозиція — сукупністю товарів, які пропонують продавці чи виробники.

Ринок — це величезна система, учасників якої називають покупцями та продавцями. На ринку всі зацікавлені в обміні товарів та послуг. Є різні ринки, при цьому принципи закону працюють однаково: чим більший попит, тим вищі ціни. Але з часом пропозиція стає більшою, що може призвести до зниження ціни.

Функції попиту та пропозиції:

 • пропорційний розвиток виробництва;
 • ринкове регулювання цін;
 • відображення суспільних відносин;

Що означає еластичність попиту та еластичність пропозиції

Еластичність попиту — це показник, який виражає коливання попиту, що виникають від зміни цін на товари або послуги. При цьому важливий факт — чим еластичніший попит, тим вища ціна, яка може бути встановлена ​​на товар.

Види еластичності попиту:

 • Еластичний попит — якщо при зміні ціни попит на товар сильно змінюється, такий попит на товар вважається еластичним.
 • Нееластичний попит — якщо при зміні ціни попит на товар значно не змінюється, то попит називають нееластичним.
 • Абсолютно еластичний попит коли є тільки одна ціна, при якій споживачі будуть купувати товар. Зміна ціни може призвести до нульового чи необмеженого попиту.
 • Абсолютно нееластичний попит — незалежно від зміни ціни попит залишається на колишньому рівні.
Еластичність пропозиції – це показник, який відтворює зміни сукупної пропозиції із зростанням цін. Еластичність пропозиції відбиває чутливість пропозиції товарів зміни їх цін.

Види еластичності пропозиції:

 • Нееластична пропозиція — пропозиція суттєво не змінюється за зміни ціни. Наприклад, ринок риби. Оскільки товар псується, його потрібно продати. До кінця терміну придатності вже не важливо, за якою ціною.
 • Еластична пропозиція при зміні ціни пропозиція істотно змінюється. Властиво товарам тривалого зберігання.
 • Абсолютно нееластична пропозиція — як би не змінювалася ціна, пропозиція буде постійно на одному рівні.
 • Абсолютно еластична пропозиція — існує лише одна ціна, за якою товар пропонуватиметься на ринку. Будь-яка зміна ціни призводить до повної відмови від виробництва або до необмеженого збільшення пропозиції.

Еластичність попиту та пропозиції показує, наскільки зміниться ціна при зміні пропозиції.

Формула еластичності

Формула еластичності
E = [(Q1 – Q2)/[1/2 × (Q1 + Q2)] ]/[ (P2 – P1)/[1/2 × (P1 + P2)] ]
Де:
Q1 – попит на початку;
Q2 – попит у наступний момент часу;
P1 – ціна на початку;
P2 – ціна у наступний момент часу.

Наприклад, ціна виробу дорівнює 50, попит – 300. При зростанні ціни до 54 попит скорочується до 270. Тоді еластичність попиту розраховується так:

E = ((270 – 300)/285)/((54 – 50)/52) = -0,1052/0,07692 = -1,367

Що таке ринкова рівновага попиту та пропозиції

Є теорія, при якій вільні ринкові відносини можуть врівноважити попит та пропозиція без сильного втручання держави та інших факторів. Саме це явище називають ринковою рівновагою.

Ринкова рівновага — це момент, коли попит дорівнює пропозиції.
Рівноважна ціна — ціна, яка відповідає точці ринкової рівноваги.

Типи ринкової рівноваги:

 • Миттєва — коли зростає попит, виробники неспроможні збільшити пропозицію. Тоді рівновага встановлюється через підвищення ціни до моменту встановлення ринкової рівноваги.
 • Короткострокова — коли при підвищенні попиту пропозиція підвищується через додаткове завантаження виробничих потужностей.
 • Довгострокова — коли відбувається розширення виробничих потужностей або створюються нові підприємства з виробництва товару.

Більшість економік у світі працюють за дотримання принципів вільного ринкового регулювання, тобто без втручання держави.

Ринкова економіка — це механізм взаємодії товарообігів між собою, який ґрунтується на приватній власності, товарно-грошових відносинах, свободі вибору та конкуренції.

Водночас, досягти ринкової рівноваги можна за рахунок занадто високої ціни. Наприклад, деякі галузі економіки можуть зазнати сильного спаду, кризи, а інших надвиробництва. Тому держава вживає заходів, щоб згладити перехідні процеси для рівноваги попиту та пропозиції.

Які дії може зробити держава для проблемних галузей:

 1. Знизити податок на прибуток.
 2. Зменшити кредитні ставки.
 3. Ввести пільги, субсидії.

Графічно перетин кривих попиту і пропозиції можна відзначити точкою А, яка і буде точкою рівноваги. Це компроміс між бажаннями та можливостями споживача та виробника.

Це означає, що товар або послуга реалізовується за рівноважною ціною, тобто ціною, за якою покупець готовий купити, а продавець готовий продати товар або надати послугу.

Додати коментар