Основні фактори виробництва

Комп’ютер або телефон, з якого ви зараз читаєте цю статтю, з’явився на світ завдяки праці інженерів та робітників, наявності потрібного обладнання на заводі, а ще — підприємцю, який вклав у все це гроші. І все це фактори виробництва, з якими ми зараз познайомимося ближче.

Фактори виробництва — це економічні ресурси, які беруть участь у виробничому процесі товарів та послуг.

Усього виділяють 5 факторів виробництва:

 • праця,
 • земля,
 • капітал,
 • підприємництво,
 • інформація.

Розберемо докладніше характеристики факторів виробництва.

Праця як фактор виробництва

Праця — розумові чи фізичні здібності людини, які потрібні під час виробництва. Головні характеристики праці — це інтенсивність та продуктивність.

Інтенсивність праці — це те, скільки робочої сили витрачається за одиницю часу. Інтенсивність праці можна вимірювати, наприклад, у годинах.

Продуктивність праці — це її результативність. Її вимірюють кількістю продукції, яку виробили за одиницю часу.

Земля як фактор виробництва

Земля — всі види природних ресурсів, які ми використовуємо для виробництва економічних благ. Наприклад: земельні ділянки, ліси, землі, які використовуються для вирощування сільськогосподарської продукції, корисні копалини.

Капітал як фактор виробництва

Капітал — сукупність створених людиною ресурсів виробництва: обладнання, інструменти, виробничі будівлі, транспортні засоби, сировина.

Економісти виділяють два різновиди капіталу: фізичний та грошовий.

 • Фізичний капітал —всі вироби, створені людиною. Наприклад: споруди, будівлі, транспорт, дороги.
 • Грошовий капітал — валюта та цінні папери, які використовують для покупки сировини та матеріалів для виробництва.

За тривалістю використання капіталу його ще поділяють на основний та оборотний:

 • Основний капітал використовують довго. Недоліки покриваються поступово й у довгостроковій перспективі. До основного капіталу відноситься технологічне оснащення – прилади, верстати, роботи, машини.
 • Оборотний капітал має маленький термін використання, а витрати на нього відшкодовуються відразу. Використовується протягом одного циклу. Приклади оборотного капіталу: сировина та витратні матеріали, паливо, запчастини.

Підприємницька активність як фактор виробництва

Підприємництво (підприємницькі здібності) — навички та знання, які дозволяють оптимально використовувати фактори виробництва та отримувати максимальний дохід.

Щоб розпочати підприємницьку діяльність, потрібні особливі навички. Підприємець повинен вміти:

 • організовувати всі фактори та засоби виробництва, щоб випускати певну кількість товарів;
 • приймати правильні рішення та вирішувати конфлікти ;
 • освоювати нову інформацію, вводити нові технології та продукцію на виробництво;
 • розуміти ризики неправильного управління ресурсами, втрати ділової репутації, як наслідок — бути мобільним і здатним підлаштовуватися під умови, що змінюються;
 • брати на себе відповідальність за прийняті рішення.

Інформація як фактор виробництва

З розвитком технічного прогресу та економіки з’являються нові, додаткові фактори виробництва. Так, сьогодні до цього списку додають інформацію, хоча в деяких підручниках ви можете зустріти лише 4 фактори виробництва.

Інформація — відомості, знання, що сприяють успішній економічній діяльності.

Інформація має особливості, що відрізняють її від інших факторів виробництва:

 • ресурс її використання не обмежений — наприклад, схему, за якою збирається обладнання, можна використовувати нескінченну кількість разів, у той час як запас витратних матеріалів доведеться постійно поповнювати;
 • у сучасному світі інформація швидко передається завдяки інтернету та іншим способам зв’язку;
 • інформацію легко тиражувати — наприклад, миттєво відправити тисячі робітників нову інструкцію.

Тепер ми знаємо, що стосується факторів виробництва. Перейдемо до визначення факторного доходу.

Факторний дохід

Кожен фактор виробництва створює певний факторний дохід. Іншими словами, це прибуток, який отримують після використання цього економічного ресурсу.

Доходи, що створюються факторами виробництва — це зарплата, орендна плата за землю (рента), відсоток за капітал, прибуток від підприємництва.

Іншими словами, факторні доходи — це доходи від використання факторів виробництва.

Розглянемо в таблиці визначення факторних доходів.

Фактор виробництва Факторний дохід
Праця Заробітна плата — матеріальна винагорода за працю.
Земля Рента — сума, виплачена за користування землею та іншими природними ресурсами.
Капітал Відсоток — дохід від капіталу, який надається у користування.
Підприємництво Прибуток — це все, що залишається від загальної виручки за вирахуванням постійних та змінних витрат, витрат на виробництво.
Інформація Роялті – винагорода за використання авторських прав.

Взаємовідносини та комбінації факторів виробництва

Для виробництва товару або послуги потрібно кілька виробничих чинників, оскільки вони взаємодоповнюють одне одного і взаємодіють між собою. Повернемося наприклад з початку статті: для виробництва телефону або комп’ютера нам знадобиться капітал (обладнання та витратні матеріали), праця (інженерів, робітників та інших людей), підприємницькі навички власника компанії та інформація (накопичені знання, необхідні для виробництва такої техніки).

Одні фактори виробництва можуть замінювати інші. Наприклад, природні матеріали можна замінити штучними, а праця робітника — машинним обладнанням.

Таким чином, наявність факторів виробництва є необхідною умовою для функціонування як одного підприємства, так і економіки держави. Різні комбінації дозволяють збалансувати виробництво, збільшити прибуток та мінімізувати витрати.

Додати коментар