Сфери суспільного життя

Кожен із нас реалізується у різних сферах життя: навчання, робота, сім’я. Це означає, що життя складається з певних сфер діяльності. Розкажемо про основні чотири.

Підсистеми суспільства

Людське суспільство — це складна система, в якій відбувається величезна кількість різноманітних процесів.

Для елементів складноорганізованих систем є спеціальне поняття — «підсистема».

Підсистеми — це проміжні комплекси, які складніші за елементи, при цьому менш складні, ніж сама система. Вони утворюють певні групи суспільних відносин.

По суті терміни «сфери суспільного життя» та «підсистеми суспільства» рівнозначні, їх можна використовувати для позначення одного і того ж.

Сфери життя суспільства — це незалежні, але водночас взаємопов’язані галузі людської діяльності.

Виділяють чотири основні підсистеми чи сфери суспільного життя: економічна, політична, соціальна та духовна. Розглянемо кожну з них.

Сфери життя суспільства

Економічна:

 • Виробництво;
 • Обмін;
 • Споживання;
 • Розподіл.

Політична:

 • Держава;
 • Політика;
 • Право;
 • Влада.

Соціальна:

 • Класи;
 • Етноси і нації;
 • Сім’я
 • Культурні і мед. заклади;
 • Органи соц. захисту.

Духовна:

 • Моральність;
 • Наука;
 • Релігія;
 • Мистецтво;
 • Культура.

Економічна сфера суспільного життя

Економічна сфера — це господарська діяльність країни, суспільства, сім’ї тощо.

Основні елементи економічної сфери:

 • економічні системи;
 • форми власності;
 • ринки;
 • гроші;
 • бюджет;
 • банки;
 • податки;
 • безробіття;
 • підприємницька діяльність.

Ця сфера дає можливість отримати кошти для організації всіх інших сфер суспільного життя , оскільки виробництво матеріальних благ — це один із основних факторів життєдіяльності людини.

До економічної сфери життя суспільства входять: сільське господарство, промисловість, виробництво, ринкова та банківська системи тощо.

Політична сфера суспільного життя

Політична сфера — це сфера діяльності людей, яка пов’язана з проблемами реалізації владних повноважень, безпеки суспільства, державного устрою, судової системи.

Основні частини цієї сфери: держава, політичні партії та організації, законодавство.

Політична сфера життя суспільства забезпечує мирне життя людей, регулює їхню спільну діяльність, визначає напрямок розвитку.

Соціальна сфера суспільного життя

Соціальна сфера — це люди, соціальні спільноти та групи, народи, класи та стани.

У соціальної сфери є дві форми:

 • суспільство в цілому, яке включає територію, національності, демографічні особливості, менталітет.
 • сукупність організацій та установ, які відповідають за добробут населення.

Духовна сфера суспільного життя

Духовна сфера — це сфера, яка відбиває духовно-моральне життя суспільства. Її елементи: культура, наука, релігія, мораль, ідеологія, мистецтво.

Основна функція духовної сфери — виробництво та передача нових знань та цінностей. Завдяки визначенню цінностей можна зрозуміти рівень розвитку суспільної свідомості.

При цьому суспільна свідомість — це сукупність факторів, що діють, і процесів, які визначають світогляд певної частини населення країни, міста, соціальної групи.

Тому суспільна свідомість – це основний елемент духовної сфери життя суспільства. Суспільна свідомість можна назвати продуктом культури. Воно включає філософську, політичну, економічну, моральну, естетичну, правову, релігійну форми свідомості, в кожній з яких є елементи як ідеології, так і психології.

Таблиця елементи сфер суспільного життя + приклади

Назва сфериВідносини, в які вступають люди в рамках цієї сфериОсновні елементиУстанови (організації)
ЕкономічнаВідносини в процесі виробництва, обміну та споживання.
Відносини по щодо права власності.
Відносини у процесі підприємницької діяльності.
Взаємозв’язок держави та економіки.
Економічні системи;
виробництво;
обмін;
розподіл;
форми власності;
ринки;
гроші;
бюджет;
банки;
податки;
безробіття;
підприємницька діяльність.
Заводи, фірми, банки, біржі та ін.
ПолітичнаВідносини з приводу влади та управління суспільством.
Відносини людини та держави.
Відносини між великими групами населення з питань управління, національних відносин та ін.
Політика;
влада;
держава;
поділ влади;
форми державної влади;
політичні партії;
вибори;
громадянське суспільство.
Парламент, уряд, партії, громадські організації та ін.
СоціальнаВзаємини соціальних груп між собою (класів, страт, професійних та соціально-демографічних груп, національних спільностей).
Порядок та принципи цих взаємовідносин.
Структура суспільства;
соціальні групи;
соціальна мобільність та соціальні ліфти;
національні відносини;
сім’я.
Системи охорони здоров’я, соціального забезпечення, комунальні служби та ін.
ДуховнаВідносини людей, в основі яких лежать духовні цінності (культура, релігія, освіта, наука, світогляд та ін.).
Відносини в процесі створення, поширення та засвоєння цих цінностей.
Культура;
мистецтво;
освіта;
наука;
релігія;
віра;
світогляд;
мораль;
моральність;
етика;
естетика.
Школи, вузи, театри, музеї, бібліотеки, архіви та ін.

Розмежування сфер суспільного життя відбувається внаслідок певних потреб людини:

 • матеріальні потреби;
 • потреби у спілкуванні з іншими людьми;
 • потреби в організованості, взаємодії, дисципліни, світі, в законі та порядку;
 • потреби в самореалізації, самоствердженні, в добрі, істині і красі, в моральному вдосконаленні.

Поділ на чотири сфери суспільного життя вважається умовним. Можна назвати інші: наука, художньо-творча діяльність, расові, етнічні, національні відносини. Однак саме ці чотири сфери в рамках шкільної програми із суспільствознавства виділяють як найбільш спільні та значущі.

Додати коментар