Суспільний прогрес

Розвиток може бути різним: не лише уперед, а й назад. Так і суспільство може прогресувати, регресувати, інколи ж обидва процеси відбуваються одночасно, тільки в різних сферах. Дізнаємося більше про суспільний прогрес та його критерії.

Поняття суспільного прогресу

Прогрес — це тип розвитку, у якому відбувається перехід від нижчого до вищого, від найпростішого до складнішого. Завдання прогресу – покращувати.

Критерії прогресу:

 1. Розвиток людського розуму.
 2. Удосконалення моральності людей.
 3. Зростання ступеня свободи, яку суспільство може надати людині.
 4. Прогрес науки і техніки.
 5. Розвиток продуктивних сил суспільства.

Прогрес може розвиватися у двох формах:

 • Реформа — це тип суспільних змін, що передбачає поступальні та планомірні зміни правил у сфері людського життя.
 • Революція — це тип суспільних змін, при якому швидко і докорінно змінюються всі сфери життя держави та суспільства.

У сучасному суспільстві переважають дві форми суспільних змін:

 • Інновація — це результат інтелектуальної діяльності людини та нововведення, яке вона вводить у ту чи іншу сферу суспільства.
 • Модернізація — це глибоке оновлення соціально-економічних, політичних, культурно-духовних засад життя суспільства через нововведення та вдосконалення.

Протилежність суспільного прогресу — це регрес.

Регрес — це такий тип розвитку, для якого характерний рух назад, перехід від вищого до нижчого, зниження рівня організації, повернення до відсталого.

Стагнація — затримка або повна зупинка суспільного розвитку.

Прогрес — це не тільки позитивне явище. Особливості прогресу:

 • Відносність — неможливість застосувати термін до деяких сфер, наприклад мистецтва.
 • Суперечливість — наслідки прогресу можуть бути позитивними для однієї сфери та негативними для іншої, наприклад, розвиток промисловості призводить до забруднення повітря.

Протирічність суспільного прогресу

Позитивні та негативні наслідки прогресу Приклади
Прогрес в одних областях може призвести до застою в інших. Період сталінізму у СРСР. У роки різко підвищилися темпи розвитку промисловості. У той самий час соціальна сфера розвивалася слабко та легка промисловість працювала за залишковим принципом. Результатом стало погіршення якості життя людей.
Плоди наукового прогресу можна використовувати як на благо, так і на шкоду людям. Розвиток інформаційних систем. Інтернет – найбільше досягнення людства, яке відкрило людям широкі можливості. Коли інтернет став доступним для мас, з’явилися нові хвороби: ігрова та комп’ютерна залежність.
Досягнення прогресу сьогодні можуть призвести до негативних наслідків у майбутньому. Освоєння цілинних земель за правління Микити Хрущова. Спочатку люди отримали дійсно багатий урожай, але через деякий час виникла ерозія ґрунтів.
Прогрес в одній країні не завжди сприятливий для прогресу в іншій. Держава Золота Орда – величезна імперія на початку XIII століття з численним військом, передовою військовою технікою. Прогресивні явища в цій державі стали лихом для багатьох країн, у тому числі і для Київської Русі, яка понад двісті років перебувала під ярмом Орди.

Перейдемо до властивостей та критеріїв суспільного прогресу.

Критерії суспільного прогресу

Критерій — це засіб перевірки істинності та достовірності знань.

Громадський прогрес — це рух, який передбачає розвиток різних сфер життя. У рамках шкільної програми із суспільствознавства виділяють чотири критерії суспільного прогресу. Розглянемо їх характеристики у таблиці.

СоціальнийВідображення рівня розвитку суспільства.
Індикатори: політичні свободи, якість життя громадян, рівень багатства і бідності.
Середній клас — один з найважливіших показників: чим більше його відсоток, тим більш розвинене суспільство.
ЕкономічнийВпливає на всі інші сфери.
Індикатори: ВВП (його зростання або падіння на душу населення), розвиток кредитної сфери.
Особливість економіки — її основа, тобто на чому базується дохід. У XXI столітті найбільшій небезпеці знаходяться країни, чия економіка заснована на енергоресурсах.
Науково-технічнийРозвиток науки і техніки, поява нових продуктів та інструментів.
Культурний (духовний)Роль моралі в суспільстві і рівень морального розвитку більшості індивідів в соціумі.
Є протиріччя в тому, що та чи інша зміна може вважатися як прогресом, так і регресом в залежності від культури.
Чим більш досконале суспільство, тим більше гуманістичних поглядів воно дотримується.

Додати коментар