Суспільство у широкому та вузькому сенсах

Суспільство — це ключове явище, яке пов’язане з кожною темою у суспільствознавстві. Тому, як заглиблюватися у предмет, варто розпочати з його головного поняття. У цій статті ми зібрали все, що може допомогти вам побачити суспільство з різних ракурсів: що це таке, його види, ознаки та функції.

Що таке суспільство?

У широкому розумінні слова суспільством називають частину матеріального світу, яка відокремилася від природи, але все ще тісно пов’язана з нею. Вона включає різні форми об’єднання людей і способи, за допомогою яких вони взаємодіють один з одним. Іншими словами, це все людство в минулому, теперішньому та майбутньому.

У вузькому значенні це слово – суспільство – має 3 значення. Розберемо їх на прикладах у таблиці.

ЗначенняСукупність людей, яких об’єднують спільні інтереси, діяльність та спілкуванняЛюди, які живуть на одній території – у державі, регіоні, містіЕтап історичного розвитку людства
ПрикладСпортивне, поетичне суспільство і т. д.Українське, іспанське, чилійське суспільство тощоПервісне, індустріальне, традиційне суспільство і т. д.

Ознаки та функції суспільства

Давайте дізнаємося, які існують основні ознаки поняття «суспільство». Усього є 5 критеріїв, за яким можна визначити, що належить до нього, а що – ні. Суспільство має бути:

 • цілісно – всі елементи в ньому єдині;
 • соціально – люди тісно пов’язані різними видами діяльності;
 • стабільно – його стан стійкий;
 • автономно і самодостатньо – у людей є всі умови, щоб розвиватися і задовольняти потреби без допомоги з боку;
 • здатне регулювати себе – є система норм, яка відповідає за стабільність життя всередині суспільства.

Тепер, коли ми розібралися в понятті суспільства, настав час дізнатися, для чого люди його побудували. Існує 5 функцій, які виконує ця система:

Функції суспільства

Виробнича Регулююча Соціальна Культурна Розподільна
Люди виробляють матеріальні блага та послуги Люди створюють систему загальних правил і норм, щоб дотримуватися порядку. Людина вчиться спілкуватися, слідувати соціальним нормам і відтворювати свій рід Традиції, духовні та культурні цінності люди передають з покоління в покоління Продукти праці люди розподіляють між собою

Якими бувають суспільства?

Раз у суспільства є кілька визначень, то можна припустити, що його тип буває не один. Розглянемо кожний з них у таблиці.

Типологія товариств

За писемністю З управління та соціального розшарування За відкритістю За рівнем загального розвитку За рівнем технологічного розвитку
Дописні та письмові Прості (немає розшарування на багатих та бідних) і складні (є різні соціальні верстви) Закриті та відкриті Розвинені, що розвиваються, відсталі Традиційне, індустріальне, постіндустріальне

Перевір себе

Ми зібрали для вас кілька завдань, які допоможуть дізнатися, як добре ви тепер розумієте термін «суспільство» і знаєтеся на його рисах.

Завдання 1

Коротко розкажіть у тому, що таке суспільство як соціальна структура. Що нового ви дізналися у цій статті?

Завдання 2

Нижче ми перерахували кілька тверджень про суспільство. Прочитайте їх і вкажіть, які вірні, а які ні.

 1. Люди створили суспільство, щоб, серед іншого, разом виробляти товари та надавати послуги.
 2. Суспільство не обов’язково має само забезпечувати себе ресурсами для життя та розвитку.
 3. За рівнем економічного розвитку суспільства діляться на багаті та бідні.
 4. Писемність — один із критеріїв, за якими суспільства ділять на типи.
 5. За одним із визначень суспільство — це етап розвитку людства.
 6. У людей у ​​суспільстві мають бути відносини та спільна діяльність.
 7. Передача культурних цінностей від покоління до покоління — це не функція суспільства.
 8. Гурток по захопленням можна вважати окремим суспільством.
 9. В суспільства має бути система правил і норм — загальна для всії його членів.
 10. Прості і складні суспільства один від одного відрізняються за кількістю членів.

Завдання 3

Згадайте культурну функцію суспільства, яку ми обговорили у статті. Подумайте, чи однаково до неї ставляться люди з покоління А (батьки школярів) та покоління Б (самі школярі)? Відповідь аргументуйте.

Додати коментар