Соціальна структура суспільства

Суспільство схоже на складний механізм. Його стан також залежить від того, як добре в ньому працюють елементи та зв’язки. Тільки в ролі шестерень виступаємо ми люди. У цій статті ми разом дізнаємося, як влаштовано сучасне суспільство, розберемо види його структур та поговоримо про найважливішу проблему — соціальну нерівність.

Що таке соціальна структура

У широкому розумінні соціальна структура суспільства (Від лат. structura – порядок, розташування) – це будова суспільства в цілому, сукупність соціальних груп, які взаємопов’язані відносинами.

Структура необхідна суспільству, тому що вона організує його в єдине ціле, систематизує роботу та робить стабільним.

Що входить до структури суспільства

З поняття структури суспільства випливає, що соціальні групи — це основні компоненти її системи. Вони бувають різними та класифікуються за декількома ознаками:

 • чисельність: малі, середні, великі;
 • характер взаємодії: первинні, вторинні ;
 • факт існування: номінальні, реальні;
 • спосіб організації: формальні, неформальні;
 • соціальне становище: етнічні, територіальні, професійні, релігійні, демографічні.

Особливості кожного з видів, їх ознаки та приклади ми вже детально розібрали у статті про соціальні групи.

Якими бувають соціальні відносини

Структуру суспільства утворюють взаємозв’язки (чи відносини) між соціальними групами. Характер цих відносин може виражатися у співпраці чи суперництві. Докладніше розберемося, що це означає.

Характер соціальних відносин між групами

СпівпрацяСуперництво
Групам взаємно цікаві та вигідні відносини. Зв’язок між групами допомагає їм досягти спільної мети, що зміцнює взаєморозуміння. Відносини пов’язані з позитивними якостями: честю, повагою, підтримкою тощо. Кожна із груп прагне випередити суперника, щоб досягти мети. Групи вважають один одного перешкодою, що призводить до соціального конфлікту

Подумайте… Наведіть кілька прикладів співпраці та суперництва між соціальними групами.

Види соціальної структури

Існують два види соціальної структури, які по-різному поділяють людей на групи: горизонтальна та вертикальна. Давайте розберемося, як влаштований кожен із них.

Горизонтальна соціальна структура

У горизонтальній структурі членів суспільства поділяють за загальними ознаками. При цьому за ними не можна визначити, чи вище знаходяться представники різних груп відносно один одного. Розглянемо деякі з таких ознак у таблиці.

КритеріїПриклади
СтатьЧоловіки, жінки
Вік Діти, підлітки, молодь, люди похилого віку
Національність Росіяни, італійці, німці, шведи, українці
Релігія Християни, буддисти, синтоїсти, мусульмани
Місце проживання Жителі сіл, містяни, остров’яни

Подумайте… Незважаючи на те, що номінально ознаки горизонтальної структури не ділять людей на вищі та нижчі верстви, у суспільстві зустрічається дискримінація за ними. Наведіть приклади, коли люди можуть потрапити в таку ситуацію через свою національність, стать, місце проживання, вік, релігію або інші ознаки.

Вертикальна соціальна структура

Вертикальна соціальна структураділить суспільство на соціальні верстви. Їхня система схожа на будову Землі, де один шар знаходиться вище за інший. Такий поділ у суспільстві називається соціальною стратифікацією, а самі верстви – стратами.

Те, до якого шару належить людина, визначають за чотирма критеріями:

 • дохід;
 • обсяг влади;
 • освіта;
 • престижність професії.

Ресурси нерівномірно розподіляються за шарами. Одні отримують престиж і достаток, другі — набагато менше, а треті живуть за межею бідності. Чим нижче знаходиться соціальний шар, тим менше ресурсів він отримує. Це називається соціальною нерівністю.

Давайте розберемося, чим конкретно розрізняються люди з різних соціальних верств, на прикладах.

Соціальні верстви суспільства з прикладами

Вищий

Середній

Нижчий

Характерні риси

Багатство, високий соціальний статус, популярність і т. д.

Стабільний дохід, вища освіта, комфортне житло і т.д.

Дохід низький, або його немає. Середня або незакінчена середня освіта тощо.

Хто входить

Значені політики, члени аристократичних сімей, багаті бізнесмени і т. д.

Держслужбовці, дрібні та середні підприємці, фахівці різних сфер тощо.

Безробітні, робітники з низькою кваліфікацією, незаможні

Людина не прив’язана до свого соціального прошарку протягом усього життя. Вона може старанно трудитися, щоб досягти вищого рівня життя, або опуститись на шар нижче. Це називається соціальною мобільністю, скористатися якою можна за допомогою особливого механізму, або інституту — соціального ліфта.

Подумайте… Чому вважається, що так званий середній клас дарує суспільству стабільність і розвиток? Аргументуйте свою відповідь.

Як змінилася соціальна структура в інформаційному суспільстві

При переході до постіндустріального суспільства на початку XX століття люди почали більше цінувати інформацію і тих, хто нею володіє. Виробництва все частіше стали замінювати ручну працю на машинну, а для роботи почали шукати людей з якісною освітою. Оплата низькокваліфікованої праці впала, а розумової піднялася. Через це почало зростати кількість тих, хто входить до середнього класу. Сьогодні цей соціальний шар найчисленніший.

Вчені вважають, що з розвитком технологій у сфері штучного інтелекту почне падати цінність фахівців з вищою освітою. Настільки, що настане час, коли роботи будуть готові повністю замінити розумову працю людини. Як ви ставитеся до цієї теорії? І чим, на вашу думку, це може обернутися для людства?

Перевірте себе

А тепер традиційне завдання на самоперевірку. Нижче ви знайдете 6 тверджень про соціальну структуру суспільства: що це таке, його елементи та типи. Ваше завдання — визначити, чи вірні вони чи помилкові.

 1. Людина належить до одного соціального шару все життя і не може змінити його.
 2. Соціальна структура допомагає зберігати суспільство стабільним та єдиним.
 3. Соціальні групи мають два типи відносин один з одним: суперництво та співробітництво.
 4. Соціальна стратифікація – це поділ людей за ознаками, які не визначають високе або низьке становище людини в суспільстві.
 5. Найчисленнішим є нижчий клас, до якого відносяться низькокваліфіковані співробітники та безробітні.

Додати коментар