Роль ЗМІ у політиці

ЗМІ – головний постачальник актуальної інформації. Це інститут, чий вплив стосується всіх сфер нашого життя. У цій статті розповімо, яку роль відіграє ЗМІ у політиці та які засоби впливу використовує.

Основні визначення

Засоби масової інформації — це організації, які здійснюють збирання, обробку та відкриту публічну передачу різної інформації для широких верств населення за допомогою спеціальних технічних засобів.

Приклади сучасних засобів масової інформації:

 • друковані видання: газети, журнали;
 • мережеві видання: веб-сайти, інтернет-журнали, блоги , соціальні мережі;
 • телебачення;
 • радіо.

У політичній системі ЗМІ прирівнюють до різновиду влади, яка має широкі можливості для впливу на людей, може впливати на їхню поведінку та формувати цінності. Саме в цьому ключі ЗМІ називають «четвертою владою».

Одним із негативних проявів ЗМІ у політичному житті суспільства вважається політичне маніпулювання.

Політичне маніпулювання — це нав’язування волі, приховане управління вчинками, думками, свідомістю суспільства з метою змусити людей виконувати певні дії на користь маніпулятора.

У чому проявляється політичне маніпулювання:

 • приховування інформації;
 • зміна фактів;
 • поширення неправдивих відомостей;
 • використання оцінної лексики для формування конкретної громадської думки;
 • вихоплювання фраз з контексту, що призводить до кардинальної зміни змісту сказаного.

Але, звичайно, є й позитивні аспекти впливу ЗМІ на політику:

 • Відсутність монополізації при висвітленні подій.
 • Зниження контролю держави.
 • Гласність.
 • Неможливість тотального впливу будь-якої з партій на мовлення.

Продовжимо вивчати питання ролі ЗМІ у політичному житті суспільства. Розглянемо в цьому ключі функції засобів масової інформації.

Функції ЗМІ у політиці

Кошти масової інформації — найважливіша складова політичної системи будь-якої держави. Які функції у політиці виконують ЗМІ — зібрали у таблиці.

Політичні функції ЗМІ Діяльність ЗМІ в рамках функції
Інформаційна Задовольняти потребу в різних точках зору (щодо подій) і формувати світогляд окремих громадян і цілих груп.
Формування суспільної думки Додавати до розповіді про події оцінки та коментарі, які можуть сильно вплинути на сприйняття того, що відбувається у громадян.
Утворення та соціалізація громадянНадавати населенню такі відомості (про політичне життя в Україні та іноземних державах, про світові цінності, конфлікти), які дозволять мати уявлення про сферу політики та розуміти суть тих, що відбуваються. процесів
Здійснення громадського контролю за діями влади Показувати інформацію, яка дозволить громадянам оцінити роботу органів влади, проаналізувати їхню діяльність та зробити висновок, яку користь вони приносять суспільству. Реалізувати цю функцію можна лише за незалежних (непідконтрольних державі) ЗМІ.
Вираження суспільних інтересівВиявляти Актуальні проблеми, формулювати інтереси різних верств населення, їх потреб і оцінок, тим самим даючи владі необхідну інформацію про реальні настрої населення.
Об’єднання громадян Мобілізувати громадян на єдині дії для досягнення конкретної мети.

ЗМІ сильно впливають на свідомість людей. Сучасній людині складно уявити життя без телебачення, радіо та новинних стрічок у соціальних мережах.

Наразі розвиток ЗМІ призвело до того, що з’явилися цілі імперії, через що виникає монополізація ринку. Тому загроза свободі слова є вагомим побоюванням сучасної молоді.

Прийоми впливу ЗМІ на політику

Мета більшості прийомів, які впливають на людей — залучення більшої аудиторії. Розглянемо приклади того, як ЗМІ впливають на політичне життя:

 • зачіпання проблем, які цікавлять велику кількість людей (податки, пенсії);
 • упор на незвичайні, сенсаційні факти, екстремальні ситуації, які викликають підвищений інтерес (перемога на олімпіаді, скільки людина прожила без води);
 • включення в контент особистої і навіть конфіденційної інформації (розлучення, любовні трикутники);
 • підкреслення негативних характеристик предмета новин (зрада, зловживання повноваженнями);
 • приведення як аргументи думки осіб із вищим статусом, становищем.

Складно оскаржити активну позицію ЗМІ у суспільно-політичному житті. Вони мають конкретну мету і використовують для її досягнення всі можливі способи.

У рамках шкільної програми суспільствознавства також важливо знати, які бувають способи впливу ЗМІ на населення та громадянську думку. Деякі з них:

 • інформування глядача, читача, вищестоящі органи;
 • прихована чи явна пропаганда;
 • поширення гасел, закликів;
 • створення дорадчих, консультативних та координаційних блоків;
 • утворення соціологічних відділів.

Додати коментар