Релігія

Віра – штука особиста, і обговорювати її відкрито не завжди доречно. Але розуміти, у чому функція релігії у суспільстві, та знати види сучасних світових релігій – важливо для освіченої людини.

Що таке релігія

У терміна «релігія» є різні трактування, кожне з яких по-своєму вірне. Релігію можна визначити, наприклад, так:

 • світогляд і поведінка людей, що визначає віра в існування якоїсь надприродної сили;
 • система символів, моральних правил, обрядів та культових дій, що виходить з уявлення про загальний порядок буття;
 • віра в надприродне (у Бога);
 • сукупність поглядів і уявлень, система вірувань та обрядів, яка збирає людей у ​​єдину спільність;
 • одна з форм пристосування людини до навколишнього світу, спосіб задоволення духовних потреб.

Релігійна свідомість тісно пов’язана з вірою, і ці поняття часто використовують як синоніми.

Віра — це беззастережне прийняття чогось за істину без пошуку доказів та додаткових міркувань.

Головні ознаки релігії – це:

 • ірраціональність – віра в абсолютну істинність;
 • догматизм — відсутність потреби у доказах;
 • ритуальність — молитви та інші священнодії;
 • віра в надприродне;
 • необґрунтованість.

Ми розкрили визначення релігії. Давайте розглянемо функції релігії та дізнаємося, як вона впливає на суспільство.

Функції релігії

Основні функції релігії:

 1. Світоглядна. Релігія формує певну картину світу у послідовників. Через призму віри людина бачить і розуміє світ, суспільство та себе.
 2. Ціннісно-смислова. Релігія відповідає на питання про сенс і мету життя, бере участь у створенні ціннісних орієнтирів.
 3. Психологічна (компенсаторна). Через молитву, медитацію чи звернення до Бога віруючий отримує втіху у скрутну хвилину, знімає стрес.
 4. Комунікативна. Загальна віра об’єднує людей, дає можливість відчувати себе причетним та не самотнім. Крім того, через релігійні обряди віруючий може звертатися до святих, Бога, ангелів тощо.
 5. Культурно-транслююча. Релігія то, можливо чинником розвитку мистецтва, через релігійні твори відбувається передача культурної спадщини.
 6. Виховна. Релігія сприяє соціалізації людини, прищеплює певні правила поведінки в суспільстві.
 7. Регулятивна. Віра впорядковує прагнення та діяльність людини.
 8. Інтегруюча та дезінтегруюча. Релігія об’єднує групи віруючих, але водночас протиставляє одна одній соціальні групи, які сповідують різні релігії.

Приклади функцій релігії: самоперевірка

Подумайте, які функції релігії проявляються в цих прикладах. Правильні відповіді ви знайдете в кінці статті.

 1. У 1815 році Російська імперія, Пруссія та Австрія уклали так званий Священний союз, метою якого було придушення революційних настроїв. Пізніше у союз вступили інші християнські монархії.
 2. При синагозі працюють мовні курси, на яких будь-хто може безкоштовно вивчити іврит і краще дізнатися єврейські традиції та культуру.
 3. У закладі не продають алкоголь, бо господар та більшість відвідувачів — мусульмани, а Коран забороняє вживання алкоголю.

Ранні форми релігії

Є чотири типи стародавніх релігій, які існували багато століть: тотемізм, шаманізм, фетишизм, анімізм.

Тотемізм — це спосіб зв’язку людини з навколишнім світом через поклоніння тотему. Як тотем найчастіше виступає тварина, рідше – рослина або якийсь неживий предмет.

Шаманізм — взаємодія зі світом духів через провідника, який називається шаманом. Вважається, що шамани вміють спілкуватися з духами та вищими силами, тому все плем’я прислухається тільки до його слів та указів.

Фетішизм — віра в предмети, які мають надприродні сили. Такі предмети називають фетишами. Ними може бути будь-що, наприклад, камінь незвичайної форми або дорогоцінний метал.

Анімізм — віра у духів. Це можуть бути духи померлих людей, тварин і рослин або духи, які мешкають у певній місцевості.

За кількістю шанованих богів усі релігії поділяють на політеїстичні та монотеїстичні.
Політеїзм— це багатобожжя чи язичництво. Буддизм, синтоїзм, індуїзм – це політеїстичні релігії.
Монотеїзм — віра в одного Бога-творця. Приклади монотеїстичних релігій: іслам, християнство, іудаїзм.

Сучасні релігії

У наші дні виділяють три типи релігійних вірувань :

 1. Родоплемінні вірування – ті самі тотемізм, шаманізм, фетишизм і анімізм, про які ми розповіли вище. Це архаїчні релігії, але вони збереглися в деяких суспільствах, наприклад у племен Африки або канадських індіанців.
 2. Національно-державні релігії тісно пов’язані з окремим народом, етнічною спільнотою. Наприклад, індуїзм і джайнізм переважно поширені біля Індії, іудаїзм — в Ізраїлі, синтоїзм — у Японії, даосизм і конфуціанство — у Китаї.
 3. Світові релігії виходять за межі однієї нації або держави і охоплюють велику кількість віруючих у всьому світі. Таких релігій три: християнство, буддизм та іслам.

Кожна релігія побудована на цілому зведенні правил, обмежень, норм поведінки, включає систему культових дій, обрядів. Давайте дізнаємося трохи про кожну з трьох світових релігій, а потім узагальнимо знання в зведеній таблиці.

Християнство

Християнство зародилося в I столітті нашої ери на сході Римської Імперії та швидко поширилося іншими провінціями. Вже у V столітті релігія вийшла за межі Римської Імперії та охопила європейські держави, а у XVI–XX століттях місіонери активно звертали у християнство мешканців інших материків. Сьогодні релігія налічує орієнтовно 2,4 мільярди прихильників.

Це монотеїстична релігія. У центрі християнської віри є ідея єдності Бога Отця, Сина і Святого Духа. Бог у виставі християн досконалий, він втілює абсолютний розум і любов.

Християни вважають, що душа безсмертна і вірять у воскресіння всіх людей. Духовний світ для прихильників цієї релігії важливіший за матеріальний. Мета життя людини — духовне зростання, а досягти його можна через смирення, пости та молитви.

Головна книга — Біблія, що складається зі Старого та Нового Завіту, символ — хрест.

У християнстві є три напрямки:

 1. Православ’я сповідують у Україні, деяких країнах СНД та Східної Європи.
 2. Католицизм поширений у Західній Європі, Литві, Чехії, Польщі.
 3. Протестантизм характерний для США, Канади, Австралії та Великобританії.

Іслам

Іслам – це наймолодша світова релігія. Він виник у Західній Аравії у VII столітті, а його основоположником був пророк Мухаммед. Перша мусульманська держава, Халіфат, активно вела завойовницькі війни із сусідами і звертала їх до ісламу. Завдяки цьому вже в перші сто років свого існування релігія набула послідовників у Передній та Середній Азії, Індії та Закавказзі, Північній Африці та на Балканському півострові. Сьогодні іслам сповідують приблизно 1,9 мільярда людей.

Це монотеїстична релігія, споріднена з іудаїзмом і християнством. Всемогутній Бог, якого вважають мусульмани — Аллах. Як і християни, мусульмани вірять у безсмертя душі та можливість її порятунку після смерті. Символи ісламу – зірка та півмісяць, головна книга – Коран. Докази віри мусульманина – ритуальна молитва, дотримання посту та паломництво в Мекку (місто, в якому зародився іслам).

Найбільших гілок ісламу — дві:

 1. Суннізм поширений у Центральній та Південній Азії, Африці.
 2. Шиїзм характерний для Азербайджану, Ірану та Іраку.

Буддизм

Буддизм – найдавніша з трьох світових релігій, він зародився у VI столітті до нашої ери. За перші два тисячоліття свого існування буддизм проник на Шрі-Ланку, до Китаю, Японії та Тибету, поширився по Південно-Східній та Середній Азії. Сьогодні буддизм сповідає близько 500 мільйонів жителів Землі.

На відміну від християнства та ісламу, в буддизмі немає ні Бога-творця, ні ідеї про безсмертну душу, ні уявлення про гріх та його спокуту.

Основа релігії — вчення про чотири благородні істини, в яких йдеться про страждання, його причину (жагу), припинення страждання (нірвану) і Шляхетний шлях, що веде до припинення страждання. Буддисти вірять у нескінченний ланцюг перероджень – сансару, і в карму – закон зв’язку між діями людини та її подальшим життям.

Два основні течії буддизму:

 1. Хінаяна поширена в Шрі-Ланці, М’янмі, Таїланді, Лаосі та Камбоджі.
 2. Махаяна поширена на Далекому Сході, в Центральній Азії, на Заході.

Таблиця «Три світові релігії»

Лінії порівняння Буддизм Християнство

Іслам

Етимологія (походження терміна)З санскриту «будх» означає перехід від сплячого стану до пробудження, до просвітленої свідомостіВід грецької Christos — месіяЗ арабської — переказ себе волі Бога, покірність
Час і місце зародження VI-V ст. до н. е. – Індія I ст. н. е. — східні провінції Римської імперії Початок VII ст. н. е — Азія, Аравійський півострів
Територія, на якій зараз проживають сповідують релігіюПівденна, Південно-Східна та Східна Азія. У Росії — Тува, Бурятія та КалмикіяПереважно Європа та Північна АмерикаБлизький Схід, Північна Африка. У Росії – Татарстан, Башкортостан, республіки Кавказу
Джерела віровченняТіпітака («Три кошики»)БібліяКоран, Сунна, Шаріат — мусульманське законодавство
Основи вчення Через роздуми і споглядання людина може досягти істини, знайти правильний шлях до спасіння і, дотримуючись заповідей святого вчення, прийти до досконалості. Одна з найважливіших заповідей-любов і милосердя до всіх живих істот незалежно від того, добрі вони чи злі. Не можна платити злом за зло, бо в іншому випадку зростають ворожнеча і страждання.Ідея гріховності людини як причина всіх його нещасть і вчення про позбавлення від гріхів через молитви і покаяння. Проповідь терпіння, смирення, прощення образ.Людина — істота слабка, схильна до гріха, вона не може нічого добитися в житті самостійно. Йому залишається сподіватися на милосердя і допомогу Аллаха. Якщо людина буде вірити в Бога, виконувати розпорядження мусульманської релігії, то заслужить вічне життя в раю. Вимагаючи від віруючих покірності Аллаху, наказує таку ж покірність земним властям.
Кількість послідовників релігіїПриблизно 500 млн людейПриблизно 2,4 млрд осібПриблизно 1,9 млрд осіб

Відповіді на питання для самоперевірки

 1. Інтегруюча функція.
 2. Культурно-транслююча функція.
 3. Регулятивна функція.

Додати коментар