Діяльність людини

Будь-яка діяльність — це процес, під час якого людина задовольняє свій інтерес чи потребу, змінює дійсність та пізнає світ. Нині розповімо, які бувають види діяльності з погляду суспільствознавства.

Діяльність – це спосіб взаємодії з навколишнім світом, властивий тільки людині. Тільки людина може ставити цілі та завдання, планувати свою діяльність, підбирати засоби для її здійснення та коригувати діяльність у міру необхідності.

Структура діяльності

Схематично можна уявити структуру діяльності таким чином:

Розберемо компоненти цієї схеми по порядку.

 • Суб’єкт діяльності — це людина. Також у ролі суб’єкта може бути соціальна група чи суспільство загалом.
 • Об’єкт діяльності — предмети, процеси та явища, а також інші люди та соціальні групи, суспільство.
 • Мотив діяльності— потреби людини, що спонукає її до дій.
 • Метою діяльності є спосіб бажаного результату.
 • Кошти (інструменти) — те, за допомогою чого суб’єкт здійснює діяльність.
 • Дія (процес) — конкретні кроки, які робить суб’єкт для досягнення результату.
 • Результат діяльності — результат, продукт, те, що вийшло внаслідок дій суб’єкта.

Щоб краще зрозуміти структуру діяльності, розглянемо її на конкретному прикладі — пошук роботи.

Суб’єкт діяльності Здобувач
Об’єкт діяльності Статус на ринку праці
Мета Працевлаштування у хорошу компанію на високу зарплату
Мотиви Мотиви можуть бути різними у кожного суб’єкта діяльності. Для прикладу нехай мотивами нашого претендента будуть бажання купити квартиру в центрі міста і необхідність допомагати старенькій мамі.
ЗасобиСайти пошуку вакансій
Дії Пошук вакансій на відповідних сайтах, розсилка резюме, участь у співбесідах
Результат діяльності Зміна статусу з безробітного на повну зайнятість

Діяльність людини та активність тварини

Може здатися, що не тільки люди можуть бути суб’єктами діяльності. Адже тварини теж можуть цілком захоплено й усвідомлено — на перший погляд, виконувати якісь дії: вмиватися, будити господаря, полювати, дбати про потомство.

Справді, між діяльністю людини та активністю тварини є подібності, але людину відрізняє творчо-перетворююче ставлення до світу.

Діяльність людини Активність тварини
Людина пристосовується до навколишнього світу через його масштабну переробку, аж до створення штучного середовища навколо себе.Тварина пристосовується до світу через розбудову свого організму (мутаційні зміни)
Людина усвідомлено ставить цілі та завдання на підставі аналізу ситуації Тварина, якою б усвідомленою вона не була, підкоряється інстинкту
Людина створює знаряддя праці, які посилюють його фізичні можливості Тварина впливає на навколишнє середовище безпосередньо через своє тіло. тварини носить споживчий характер

Відмінні ознаки діяльності

Для діяльності характерні такі відмінні риси:

 1. Свідомість, тобто свідома постановка цілей.
 2. Продуктивність,тобто спрямованість отримання результату.
 3. Перетворюючий характер, тобто в процесі діяльності людина перетворює навколишній світ і саму себе.
 4. Громадський характер — необхідність вступу в комунікацію з іншими людьми для досягнення результату.

Види (форми) діяльності

У рамках курсу суспільствознавства зазвичай виділяють чотири основні форми діяльності — гру, вчення, працю та спілкування.

 1. Гра — це вільна діяльність, яку суб’єкт виконує за бажанням і заради задоволення від процесу. Зазвичай гра має чіткий набір правил. Під час гри діти найчастіше готуються до дорослої діяльності – навчання, роботи, сімейних відносин.
 2. Вчення (пізнання) — це усвідомлений та цілеспрямований процес отримання нових знань та навичок.
 3. Праця — це процес взаємодії суб’єкта з навколишнім світом, в ході якого перший створює продукти, необхідні для задоволення індивідуальних та суспільних потреб.
 4. Спілкування — процес встановлення та розвитку контактів між людьми, який включає обмін інформацією, переживаннями, емоціями.

Гра як особливий вид діяльності. Мета гри — не виробництво матеріального продукту, а сам процес, під час якого дитина відпочиває та розважається. Цим гра відрізняється від інших видів діяльності, які мають чітку мету.

Мотиви діяльності

Як ми вже згадали вище, мотиви діяльності можуть суттєво відрізнятися від суб’єкта до суб’єкта. У таблиці зібрали основні види мотивів, які можуть надихати людину на діяльність.

Мотиви діяльності

Потреби – потреба людини в необхідному для життя та розвитку.

Соціальні установки – орієнтація людини на щось.

Переконання – емоційно-ціннісні відношення до дійсності

Інтереси — реальна причина дій, що стоїть за мотивами.

Потяги – психічні стани, які виражають неусвідомлену потребу.

Класифікація діяльності

У суспільствознавстві існує не одна класифікація діяльності, але ми розглянемо найпопулярнішу — за об’єктами та результатами діяльності.

Залежно від того, що є результатом – матеріальні блага чи культурні цінності – діяльність буває матеріальною (практичною) та духовною.

Матеріальна діяльність передбачає створення речей та матеріальних цінностей, які потрібні для задоволення матеріальних потреб людини. Поділяється на матеріально-виробничу, пов’язану з перетворенням навколишньої природи, та соціально-перетворювальну – спрямовану на перетворення суспільства.

Продукти духовної діяльності — ідеї, образи, наукові, художні та моральні цінності. Духовна діяльність буває:

 • пізнавальною — пов’язаною з відображенням навколишнього світу у міфологічній, релігійній, науковій чи художній формі;
 • ціннісно-орієнтовною — Виражає відношення людини до явищ навколишнього світу;
 • прогностичною — дійсності, що бере участь у прогнозуванні можливих змін.

Творча діяльність

Особливим видом діяльності є творчість — процес створення чогось якісно нового, що ніколи раніше не існувало. Творчою діяльністю займаються художники, письменники, науковці.

Також творчість можна як компонент іншої діяльності. Так, наш претендент на приклад вище може проявити творчість у процесі підготовки резюме і придумати абсолютно новий підхід, який підкорить роботодавця.

Ключовими для творчої діяльності є такі здібності:

 • комбінувати вже існуючі знання;
 • створювати нові образи у свідомості (уяву);
 • створювати яскраві, сильні уявлення (фантазія);
 • здобувати знання неусвідомлено (інтуїція).

Питання для самоперевірки

 1. Згадайте чотири основні види діяльності та розкрийте значення кожного з них.
 2. Хто може бути суб’єктом діяльності?
  1. Кіт Васька.
  2. Вчитель хімії.
  3. Учні 5А класу середньої школи №151.
  4. Населення КНДР.
 3. У чому особливість гри як виду діяльності? Як пов’язана дитяча гра з іншими видами діяльності?
 4. У чому унікальність творчості як виду діяльності? Якими двома способами можна розуміти творчість у контексті діяльності?
 5. Які два основні типи діяльності ви знаєте і в чому їхня принципова відмінність?
 6. Наведіть приклад активності тварини, яка схожа на діяльність людини. Поясніть, чому при зовнішній схожості активність тварини все ж таки не можна назвати діяльністю.

Додати коментар