Вимушені коливання

Човен гойдається на хвилях, діти розгойдують один одного на гойдалці, годинник з зозулею будинку у бабусі — все це приклад вимушених вагань. Найголовніше — зрозуміти, чим вимушені коливання відрізняються від вільних.

Механічні коливання

Механічні коливання– це фізичні процеси, які точно або приблизно повторюються через однакові інтервали часу.

Коливання поділяються на два види: вільні та вимушені.

Коливання, що відбуваються під дією внутрішніх сил у коливальній системі називають вільними. Вони завжди загасають, тому що весь запас енергії, повідомлений на початку, наприкінці йде на виконання роботи з подолання сил тертя і опору середовища (у цьому випадку механічна енергія переходить у внутрішню). Через це вільні коливання майже не мають практичного застосування.

Вимушені коливання

А ось вимушені коливання заповнюють запас енергії зовнішнім впливом. Якщо це відбувається кожен період , то коливання взагалі загасати не будуть.

Які коливання називаються вимушеними?

  • Вимушені коливання – це коливання, які відбуваються під дією зовнішньої сили, що періодично змінюється.

Частота, з якою ця сила впливає, дорівнює частоті, з якою система коливатиметься.

Наприклад, гойдалки — якщо вас хтось на них качатиме, кожного разу даючи поштовх, коли ви приходите в одну й ту ж точку, таке коливання буде вважатися вимушеним.

Це коливання все ще буде вважатися вимушеним, якщо вас будуть розгойдувати зі становища рівноваги. Просто в даному випадку амплітуда (про яку мова піде трохи нижче) буде збільшуватися з кожним коливанням.

Автоколивання

Іноді вимушеному коливанню не потрібно зовнішнього впливу, щоб статися. Бувають такі системи, у яких цей зовнішній вплив виникає саме через здатність регулювати надходження енергії від постійного джерела.

У автоколивальної системи є три важливі складові:

  • сама коливальна система;
  • джерело енергії;
  • пристрій зворотного зв’язку, що забезпечує зв’язок між джерелом та системою.

Наприклад, годинник з зозулею — приклад автоколивальної системи. Гиря на ниточці (ланцюжку) прагне обертати зубчасте колесо (храповик). При коливаннях маятника анкер чіпляє за зубець, і обертання зупиняється.

Але в результаті маятник отримує поштовх, що компенсує втрати енергії через тертя. Потенційна енергія гирі, яка поступово опускається, витрачається на підтримку невгамовних коливань.

Характеристики коливань

Будь-який коливальний рух характеризується величинами: період, частота, амплітуда, фаза коливань.

Формула періоду коливань

T = t/N

T — період [с]

t — час [с]

N — кількість коливань [-]

До речі, для математичного та пружинного маятника є свої формули періоду:

Формула періоду коливання математичного маятника

T — період [с]

l — довжина нитки [м]

g — прискорення вільного падіння [м/с2]

На планеті Земля g = 9,8 м/с2

π = 3,14

Формула періоду коливання пружинного маятника
Формула періоду коливання пружинного маятника

T — період [с]

m — маса маятника [кг]

k — жорсткість пружини [Н/м]

π = 3,14

Також є величина, зворотна періоду – частота. Вона показує, скільки коливань здійснює система в одиницю часу.

Формула частоти

ν = N/t = 1/T

ν — частота [Гц]

t — час [с]

T — період [ с]

N — кількість коливань [-]

  • Амплітуда – Це максимальне відхилення від положення рівноваги. Вимірюється в метрах і позначається або літерою A, або xmax.

Вона використовується в рівнянні гармонійних коливань:

графік залежності зсуву від часу
Рівняння гармонійних коливань
Рівняння гармонійних коливань

x — координата в момент часу t [м]

xmax— амплітуда [м]

ν — частота [Гц]

t — момент часу [с]

π = 3,14

У даному рівнянні 2πνt є фазою і позначається грецькою буквою φ.

Фаза коливань

φ = 2πνt

φ — фаза [рад]

xmax— амплітуда [м]

ν – частота [Гц]

t – момент часу [с]

π = 3,14

  • Фаза коливань – це фізична величина, яка показує відхилення точки від положення рівноваги. Подивіться на малюнок, на ньому зображені однакові фази:

Наприклад, у тих же годинниках з зозулею маятник здійснює коливання. Він хитається зліва направо і приходить у праву точку. У тій же фазі він перебуватиме, коли прийде в ту саму точку, йдучи праворуч наліво. Якщо ми візьмемо крапку на сантиметр лівіше за саму праву, то йдучи в неї не зліва направо, а праворуч наліво, ми отримаємо вже іншу фазу.

Додати коментар