Цікаві факти про українську мову

У світі налічується близько двох десятків слов’янських мов, що мають свої особливості використання і вимови. Одна з таких мов Українська.

Ось деякі цікаві факти про українську мову.

 1. Основа української мови, це розмовна мова Київської Русі. Українська мова має багату літературну традицію, яка починається від 11 століття зі створення “Слова о полку Ігоревім”. Літературна Українська мова бере початок з XVIII століття. А батьком її називають Івана Котляровського, який написав першу книгу “Енеїда”.
 2. Українська мова знаходиться у складі двадцяти мов, найбільш поширених у світі. Майже 43 мільйони жителів нашої планети вважають її рідною. Основна частина з цих людей проживає в Україні, інші – в Грузії, Польщі, Білорусі, Росії, Угорщині, Румунії, Німеччині, Бразилії, Канаді і т. д.
 3. Підручник граматики, а також словник української мови вперше були опубліковані в 20-40-х рр.минулого століття.
Перший підручник граматики українською мовою
 1. Державною Українська мова офіційно стала з кінця жовтня 1989 року. Саме тоді в Україні узаконили статус української мови. Українська мова визнана офіційною також у таких державах, як Сербія та Молдова.
 2. Словник, виданий Національною академією Наук України, містить близько 256 тисяч слів, який включає багато запозичень з інших мов, таких як латинська, грецька та турецька, польська. Але більшість людей вживає лише десятки тисяч слів. Українська мова включена до Міжнародного переліку мов, що швидко розвиваються.
 3. Українська мова має власну граматику та правопис, які регулюються Українською академією наук. Найбільш поширеними мовними помилками в українській мові є помилкове вживання відмінків, неправильне вживання слів та помилки у граматиці.
 4. Українська мова займає почесне друге місце в світі за милозвучністю, поступаючись лише італійській.
 5. Український алфавіт являє собою один з варіантів кирилиці, число букв в ньому дорівнює 33, включаючи літери з діакритичними знаками, такими як “є”, “ї”, “ґ”.
Українські підручники
 1. Порівняно з російською мовою, в українській немає великої кількості церковнослов’янських слів. З точки зору лексики найближчими до української є Білоруська (84%) і польська (70%) мови.
 2. В українській мові найбільш часто використовують букву “п”. З цієї літери починається більшість слів. Найрідше вживається “ф” і в основному всі слова, що починаються на цю букву, є запозиченими.
 3. Деякі слова в українській мові перевищують в довжину 30 букв, наприклад, “Головелеватормлінкомплект-постач”, а найкоротше слово, це назва річки “Уж”, що протікає в Закарпатті.
 4. А в назві одного науково-дослідного інституту є найдовша абревіатура, що складається з 9 букв – ЦНДІТЕДМП.
 5. Українська мова має багато діалектів, які відрізняються від регіону до регіону. Кількість діалектів української мови може залежати від критеріїв, за якими їх класифікувати. Загалом, існує кілька десятків діалектів, розподілених по території України, Білорусі, Польщі, Румунії, Словаччині та Канаді. Проте, якщо говорити про основні діалектні групи, то можна виділити приблизно 5-6 видів діалектів. Наприклад, за класифікацією українського мовознавця І. Крип’якевича, українська мова має 4 діалектні групи: південний, західний, північний та східний. За іншими класифікаціями можуть виділятися інші групи діалектів, наприклад, центральні, південно-східні тощо.
 6. Граматичні особливості української мови роблять її складною для вивчення іноземцями, але також надають мові високий ступінь точності та виразності.
 7. Українська мова є мовою поетів, яка відрізняється своєю експресивністю та глибиною виразності.
 8. Українська мова є однією з шести офіційних мов ООН, що свідчить про її міжнародне значення.
 9. Українська мова має свою власну культуру та літературу, включаючи таких видатних письменників, як Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка. Українська література має багату історію та традиції, які формувалися на протязі століть. Українські письменники внесли значний вклад у світову літературу, а їх твори перекладені багатьма мовами світу.
 10. Українська мова має багату історію, яка пов’язана зі зміною політичних та культурних умов. Протягом своєї історії українська мова зазнавала асиміляції та репресій, але все ж змогла зберегти свою унікальність та життєздатність.

Інші цікаві факти про українську мову ви зможете знайти на Web сторінках Інтернету.

Додати коментар